Dangos 261 canlyniad

Disgrifiad archifol
ffeil Disgrifiadau lefel uchaf yn unig
Rhagolwg argraffu Gweld:

Papurau Marian Pritchard (1918-2002),

 • NLW ex 2695.
 • ffeil
 • 1945-1980 /

Papurau'r genhades Marian Pritchard, 1945-1980, a fu'n fetron yn Ysbyty Jowai, gogledd-ddwyrain yr India tan 1968, gan gynnwys nifer fawr o lythyrau oddi wrthi hi at ei theulu a llythyrau a dderbyniodd hi wedi dychwelyd i Gymru. Mae rhai...

Pritchard , Marian.

Llythyrau E. Tegla Davies at Henry a Jane Jones Pugh

 • NLW MS 23846C.
 • ffeil
 • 1952-1968

Oddeutu cant ac ugain o lythyrau, 1952-1967, oddi wrth y Parch. E. Tegla Davies at Henry a Jane Jones Pugh, Bryn, Bala, yn bennaf yn trafod ei ymrwymiadau pregethu, materion teuluol a'i iechyd; mae dau lythyr, 1958-1959, wedi eu cyfeirio at e...

Davies, E. Tegla (Edward Tegla), 1880-1967.

Barddoniaeth Gymraeg (Casgliad William Bodwrda),

 • NLW MS 16129D.
 • ffeil
 • 1958.

Copi ffotostat o 'Harvard MS Welsh 8,' sef cyfrol yn perthyn i gasgliad llawysgrifau William Bodwrda yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg gan feirdd o'r 14 gan. hyd at 17 gan., a gopïwyd [1640x1660]. = A photostat facsimile of 'Harv...

Bodwrda, William, 1593-1660

Emyn-donau Gwynfryn Ystwyth Jones,

 • NLW ex 2852.
 • ffeil
 • [1972] /

Emyn-donau 'Cwm Rheidol' a 'Bronystwyth' gan Gwynfryn Y. Jones, organydd yn Eglwys Sant Paul, Aberystwyth, ynghyd â llythyr, 1972, ato gan Dyfnallt Morgan a drosodd eiriau gwreiddiol Morswyn o'r Gymraeg i'r Saesneg id...

Jones, Gwynfryn Ystwyth.

Darlithiau Meurig Owen, Lewisham,

 • NLW ex 2602.
 • ffeil
 • [1993]-2006.

Darlithiau a draddodwyd gan Meurig Owen, gan gynnwys 'Anthropos', 1993; 'Nodiadau ar y cofebion yn Southwark i’r merthyr John Penri', 1994; 'Emynwyr Henaduriaeth Llundain', 2000; 'David Jones, (1895-1974), a Broc...

Owen, Meurig, 1919-

Papurau Ted Breeze Jones,

 • NLW ex 2901 (i-iii)
 • ffeil
 • 1942-2004.

Papurau Ted Breeze Jones, awdur, darlledwr a ffotograffydd adar, gan gynnwys ei ddyddiaduron ef a’i wraig Anwen yn cofnodi teithiau i Kenya, Gambia, Yr India a Fflorida, 1942-1995 (gyda bylchau); nodiadau'n deillio o raglenni ‘Byd natur’ ar R...

Jones, E. V. Breeze (Edward V. Breeze), 1929-1997.

Cofiant Thomas Edward Ellis, Cyfrol I

 • NLW MS 16362C.
 • ffeil
 • [?1942]-[1944]

Llawysgrif, wedi ei baratoi ar gyfer y wasg, o fywgraffiad T. I. Ellis o'i dad, Thomas Edward Ellis, Cofiant: Cyfrol I (1859-1886) (Lerpwl, 1944). = Manuscript, prepared for the press, of T. I. Ellis's biography of his father, Thomas Edw...

Ellis, T. I. (Thomas Iorwerth), 1899-1970.

Sgwrs gyda Gwenlyn Parry,

 • NLW ex 2832.
 • ffeil
 • [2013].

Adysgrif, [2013], o sgwrs rhwng Llyr Gwyndaf, mab y rhoddwr, a'r dramodydd Gwenlyn Parry, a gyflwynodd fel rhan o'i gwrs drama yn Ysgol Glantaf, Caerdydd, ar ffurf casét yn 1985.

Gwyndaf, Llyr.

Llythyrau ymfudwyr i Ogledd America,

 • NLW MS 24032E.
 • ffeil
 • 1818-1845

Tri llythyr, 1818-1845, oddi wrth ymfudwyr Cymreig i Ogledd America. = Three letters, 1818-1845, from Welsh emigrants to North America.Maent yn cynnwys llythyr, yn y Gymraeg, 16 Mehefin 1818, oddi wrth wraig Thomas Morgan, yn ninas Efrog Newydd, a...

Arnodiadau Morrisiaid Môn,

 • NLW MS 23966B.
 • ffeil
 • 1603-1759

Copi anghyflawn o gyfrol William Middelton, 'Psalmae y brenhinol brophwyd Dafydh' (Llunden, 1603) [Libri Walliae 466-9, ESTC S90848], gyda'r chwe dalen gyntaf, a dalennau 1-30, 229-30, 233-87 ar goll (awgryma nodyn ar f. 118 verso i...

Morris, Lewis, 1701-1765

Hanes Eglwys Noddfa, Llanbedr Pont Steffan.

 • NLW MS 16596C.
 • ffeil
 • 1953-[1990au cynnar]

Nodiadau teipysgrif, 1953, gan y Parch. T. Ellis Jones, ar 'Braslun o hanes Eglwys Crist sydd yn cwrdd yn Noddfa Llanbedr Pont Steffan', anerchiad gan B. T. Lewis ar 26 Hydref 1948, ar achlysur hanner canmlwyddiant sefydlu'r capel (...

Jones, T. Ellis (Tom Ellis)

Dyddiadur Chile,

 • NLW MS 23912D.
 • ffeil
 • [?1890au]

Copi yn llaw Watkin William Pritchard Williams, Nueva Imperial, Chile, [?1890au], o rannau o'i ddyddiaduron ar gyfer y blynyddoedd 1889 a 1891. = A transcript by Watkin William Pritchard Williams, Nueva Imperial, Chile, [?1890s], of parts of ...

Williams, W. W. P. (Watkin William Pritchard), 1832-1912

Papurau Cymdeithas Cymry Manceinion,

 • NLW ex 2508.
 • ffeil
 • 1925-1991.

Dwy gyfrol yn perthyn i Gymdeithas Cymry Manceinion (Cymdeithas Genedlaethol Cymry Manceinion yn wreiddiol), sef llyfr cofnodion, 1954-1991, gan gynnwys rhaglenni'r tymor, a llyfr lloffion yn cynnwys erthyglau papurau newydd yn nodi gweithgar...

Cymdeithas Cymry Manceinion.

Papurau Jack Buckland Thomas,

 • NLW ex 2442.
 • ffeil
 • [1906]-1958.

Papurau Jack Buckland Thomas a oedd yn y fyddin gyda Hedd Wyn (Ellis Humphrey Evans, 1887-1917), bardd y 'Gadair Ddu' am awdl 'Yr arwr' yn Eisteddfod Genedlaethol Penbedw 1917, gan gynnwys llythyr oddi wrth Evan Evans (tad y ba...

Thomas, J. B. (John Buckland), 1887-1975

Papurau Dr David Llewelyn Williams Papers,

 • NLW ex 2862 (i-iii)
 • ffeil
 • 1870-1949.

Papurau Dr David Llewelyn Williams, prif swyddog meddygol Bwrdd Iechyd Cymru o 1920–1935, yn ymwneud â’i gyfnod yn fyfyriwr meddygol yng Nghaeredin; fel meddyg llong yn 1903; ei ymweliad â’r India yn 1935 gan gynnwys dyddiadur; llyfrau lloffion yn...

Llewelyn-Williams, David.

Cob200,

 • NLW ex 2749.
 • ffeil
 • 2010-2011.

Papurau amrywiol, 2010-2011, yn ymwneud â'r digwyddiadau a drefnwyd i ddathlu daucanmlwyddiant y Cob, Porthmadog (1811-2011), 2011. = Various papers, 2010-2011, relating to the events held to celebrate the bicentenary of the Cob (1811-2011), ...

Cyfrol o gerddi gan Ioan Anwyl,

 • NLW ex 2277.
 • ffeil
 • 1866-1909.

Cyfrol o gerddi llawysgrif gan Ioan Anwyl (John Anwyl, ?1841-1921), a gyfansoddwyd rhwng 1866 a 1909.

Ioan Anwyl, 1841?-1921.

Cofnodion Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn,

 • NLW Facs 1000.
 • ffeil
 • 2005.

Copi, wedi ei deipio gan y rhoddwr, 2005, o lyfr cofnodion cyfarfodydd, 1960-1965, Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach.

Canlyniadau 1 i 20 o 261