Rhagolwg argraffu Cau

Dangos 2376 canlyniad

Disgrifiad archifol
Ffeil / File
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

Cyfarfoddd (DEB-14-04-062),

29 Tachwedd 2006. Reijo Kemppinen, Pennaeth Cynrychiolaeth yn y DU, y Comisiwn Ewropeaidd; Adroddiad y Prif Weinidog; Diweddariad gan aelodau'r Pwyllgor y Rhanbarthau; Eluned Morgan ASE [bolisi ynni yr UE]; Jill Evans ASE.

Cyfarfodydd (DEB-06-04-042),

2 Mawrth 2006 Penybont. Cynnal iechyd, lles ac annibyniaeth pobl hŷn. Teitl y ffeil yw Pwyllgor Rhanbarth y De-orllewin Cymru, ond y ddogfennaeth yn cyfeirio at Bwyllgor Rhanbarth Gorllewin De Cymru.

Cyfarfodydd (DEB-08-04-050),

21 Ebrill 2005. Amseroedd aros y GIG yng Nghymru; Rheoli Ynni a Dwr yn y Sector Addysg Uwch yng Nghymru; Rhaglen archwiliadau Gwerth am Arian Derfynol 2005-06; Drafft "Cod Ymarfer Archwilio ac Arolygu Archwilydd Cyffredinol Cymru", Ebr...

Cyfarfodydd (DEB-08-04-052),

23 Mehefin 2005. Cyllid GIG Cymru 2005; Caffael Meddyginiaethau Gofal Sylfaenol; Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i adroddiad y Pwyllgor Archwilio, Asiantaeth Amgylchedd Cymru: Rheoleiddio rheoli gwastraff; - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol C...

Cyfarfodydd (DEB-08-04-053),

14 Gorffennaf 2005. Amseroedd aros y GIG; TB mewn gwartheg; Archwilio'r Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad; Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Archwilio, Caffael yn y Sector Addysg Uwch; Antur Dwyryd Llyn.

Canlyniadau 1 i 20 o 2376