Print preview Close

Showing 6 results

Archival description
Morgan, Prys.
Print preview View:

Correspondence : M,

Includes letters from Catherine Macdonald Maclean (4), Reginald Moore (2), Roland Mathias (131), Ralph Maud (8), W. Moelwyn Merchant (3), Robert Minhinnick (17), Harriet Monroe (6), William Montgomerie (2), Dyfnallt Morgan (14), Prys Morgan (10), Robert Morgan (111), T. J. Morgan (12), Jan Morris, and Edwin Muir (3).

History of Wales,

  • NLW MS 23181C.
  • File
  • 1896, [c. 1970] /

An essay on the history of Wales by an unidentified author, 'Historicus', 1896, together with a related letter, [c. 1970], from Prys T. J. Morgan to Ralph A. Griffiths.

'Historicus' and Prys T. J. Morgan.

Llythyrau,

Llythyrau, 1953-[1999], gan gynnwys rhai oddi wrth Bleddyn J. Roberts, Katrin [Kate Bosse-Griffiths], Iorwerth Jones, Prys Morgan, Aneirin Talfan Davies, Mathonwy Hughes, R. Brinley Jones, Gwilym R. Jones, Gwilym Rees Hughes, Gareth [Alban Davies] (2), D. Ellis Evans (2), Melfyn R. Williams, Bobi Jones (2), John Tudno Williams (2), Brinley Rees, Dafydd Orwig (3), [D.] Myrddin [Lloyd], Cyril Williams (4), Gwilym H. Jones (3), W. D. Davies (4), Marian Henry Jones (5), Euros [Bowen], Nigel Jenkins, Gwilym Ll[oyd] Edwards (2), Alan Llwyd, Telfryn [Pritchard] (5), W. Eifion Powell, Cedric Maby, Mari Ellis, Gerald Morgan, Dafydd Islwyn, Ned Thomas (2), Alun R. Jones (2), Simon Brooks, Rob[at] [Gruffudd], D. Densil Morgan, Pennar [Davies] (2) ac Aneirin [Talfan Davies]. Ceir drafftiau o rai o lythyrau J. Gwyn Griffiths ar ddiwedd y rhediad.

Roberts, Bleddyn J. (Bleddyn Jones)

Llythyrau K-M,

Ymhlith y gohebwyr mae Alan Llwyd (5); Derec Llwyd Morgan (3); Dyfnallt Morgan (1); a Prys Morgan (4).

Llwyd, Alan.

Llythyrau K-O,

Ymhlith y gohebwyr mae Saunders Lewis (8); Gareth Miles (2); Derec Llwyd Morgan (5); Dyfnallt Morgan (3); Prys Morgan (1); T. J. Morgan (2); W. Rhys Nicholas (4); Dyddgu Owen (1); Gerallt Lloyd Owen (1); ynghyd â chopi o dystysgrif marwolaeth ei dad John Lloyd, 1979.

Lewis, Saunders, 1893-1985

Llythyrau,

Llythyrau oddi wrth gyfranwyr i Taliesin gan gynnwys rhai oddi wrth Euros Bowen (13), Harri Pritchard Jones (2), Gareth [Alban Davies] (3), Rhydwen Williams (2), Gwyn Williams, Steve Eaves (3), Gerallt [Jones] (4), Gwilym R. [Jones], [R.] Bryn [Williams] (2), [T.] Llew [Jones], Hafina Clwyd, J. Gwyn Griffiths (3), Prys [Morgan] (3), Aled Jones-Williams, Gwyn Thomas (15), J. R. Jones, Bedwyr [Lewis Jones], John Rowlands, Mari [Ellis], Leslie [Richards], Eluned Phillips, Nesta [Wyn Jones] (2), Bryan [Martin Davies] (7), Derec [Llwyd Morgan] (3), Siôn Eirian (3), B[en] B[owen] T[homas], W. D. [Williams] (4), Iorwerth [Peate] (3), Kate Roberts, Caradog [Prichard] (5), Eigra [Lewis Roberts], Meic [Stephens], Harri [Gwynn], Islwyn [Ffowc Elis] (2), Gwenallt, John [Gwilym Jones], a Dyddgu [Owen].

Bowen, Euros.