Showing 648 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

CMA: Cofysgrifau Eglwys Moriah, Miscyn,

 • GB 0210 MORMIS
 • fonds
 • 1901-1949 /

Cofysgrifau Eglwys Moriah, Miscyn, Morgannwg, yn cynnwys llyfrau cyfrifon amrywiol, 1904-1949, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1919-1947, cofnodion cyfarfodydd eglwysig, 1901-1929, a chofrestr bedyddiadau, 1906-1947.

Moriah (Church : Miskin, Wales)

Sgriptiau Eurwyn Williams,

 • fonds
 • 1982-1998/

Mae'r casgliad yn cynnwys sgriptiau ffilm a baratowyd yn ystod y 1980au a'r 1990au gan Eurwyn Williams fel aelod o amrywiol griwiau ffilm, yn bennaf ar gyfer Ffilmiau Eryri. Ceir hefyd nifer o daflenni gan gynnwys amserlenni ffilmio, lle...

Eurwyn Williams (ganed 1958)

Llythyrau Kate Roberts at Olwen Samuel,

 • NLW MS 23991i-ivE.
 • file
 • 1929-1983 /

Cyfres o 241 llythyr, 1929-1983, oddi wrth Kate Roberts at Mrs Olwen Margaret Samuel (née Rees), Glynebwy. Bu'r derbynydd yn ddisgybl i Kate Roberts yn Ysgol Ramadeg y Merched, Aberdâr, a chyfranodd atgofion yn Bobi Jones (gol.), Kate Roberts...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Papurau'r Parch. D. R. Griffith,

 • GB 0210 DRGRIFF
 • fonds
 • 1929-1984 /

Mae'r papurau yn cynnwys llyfrau nodiadau yn cynnwys nodiadau darlithoedd ar y Testament Newydd yn bennaf; nodiadau pregethau; gohebiaeth, 1929-1980; nodiadau darlithoedd ac ymchwil; drafftiau teipysgrif o gyfieithiadau ar gyfer Beibl Cymraeg...

Griffith, D. R. (David Robert)

Hunaniaeth Gymreig/Welsh identity,

 • NLW ex 2390.
 • file
 • 2004 /

Copi o'r cyhoeddiad Hunaniaeth Gymreig/Welsh identity (Rhiwfawr : Grŵp Ysgrifennu Rhiwfawr, 2004), wedi ei lofnodi gan y cyfranwyr, ac eraill. = A copy of Hunaniaeth Gymreig/Welsh identity (Rhiwfawr Writers' Group, 2004), autographed by ...

golygydd/editor: T. Graham Williams.

Papurau Cronfa Goffa Saunders Lewis,

 • GB 0210 SAUNDERS
 • Fonds
 • 1986, 1989-2002

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli a phwyllgor Sir Gaernarfon Cronfa Apêl Saunders Lewis, 1989-2001; llythyron a phapurau amrywiol yn ymwneud â sefydlu a lansio'r Apêl, a llythyron yn ymwneud â threfnu gweithg...

Cronfa Goffa Saunders Lewis

Papurau Alun T. Lewis,

 • GB 0210 ALULEWIS
 • fonds
 • [1932x1986] /

Papurau Alun Tudor Lewis, [1932x1986], yn cynnwys llyfrau nodiadau gyda drafftiau o'r storiâu byrion a cherddi, 1938-1984; cyfieithiadau gan Alun Tudor Lewis o dair stori a gyhoeddwyd yn Y Piser Trwm, [1957x1986]; sgyrsiau, erthyglau ac adoly...

Lewis, Alun T. (Alun Tudor), 1905-1986

CMA: Cofysgrifau Eglwys Bethel, Dyserth

 • GB 0210 BETDYS
 • fonds
 • 1854-1974

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau gweinyddol ac ariannol Eglwys Bethel, Dyserth. Ceir yn eu plith llyfrau cyfrifon, 1854-1951, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1915-1967, cofrestri eglwysig, 1900-1974, llyfrau cofnodion, 1916-1966, a thaflen...

Eglwys (MC) Bethel (Dyserth, Wales)

Papurau T. Ll. Stephens,

 • GB 0210 TLLSTEPHENS
 • fonds
 • 1928-1959 /

Papurau T. Ll. Stephens, 1928-1959, yn cynnwys yn bennaf cyfansoddiadau llenyddol, a hefyd papurau'n ymwneud ag addysg, addysg ddwyieithog a Dewi Emrys, ynghyd a grŵp bach o lythyrau a phapurau eraill Dewi Emrys,1940-1953 = Papers of T. Ll. S...

Stephens, Thomas Llewellyn.

CMA: Cofysgrifau Capel Mawr, Llanrug

 • GB 0210 LLANRUG
 • fonds
 • 1790, 1833-1976

Mae'r fonds yn cynnwys cofrestr bedyddiadau Capel Mawr Llanrug, 1833-1976; llyfrau rhybudd o gladdedigaethau, 1900-1960; cyfrolau'n ymwneud ag aelodaeth, 1878-1931; llyfrau cofnodion pwyllgorau'r capel, 1891-1970; a phapurau amrywio...

Eglwys Llanrug (Llanrug, Wales)

Papurau'r Athro Stephen J. Williams

 • GB 0210 STEJWI
 • fonds
 • [1896]-[1992]

Mae'r archif yn cynnwys papurau'n ymwneud â gwahanol agweddau o fywyd proffesiynol yr Athro Stephen Joseph Williams, sef papurau'n ymwneud â'i ddyletswyddau cyhoeddus, ei swyddogaeth fel golygydd, ei waith ieithyddol a gramadeg...

Williams, Stephen Joseph

Sgriptiau Bethan Phillips,

 • GB 0210 BETIPS
 • fonds
 • [1987]-[1991] /

Drafftiau o sgriptiau i'r 12 pennod o Dihirod Dyfed, [1987]-[1991], yn ogystal â theipysgrifau a llawysgrifau o rai penodau o'r llyfr o'r un enw, [1991]; torion papur newydd yn ymwneud â'r gyfres gyntaf,1987-1989, a llungopi o&...

Phillips, Bethan.

Papurau Frank Jones,

 • GB 0210 FRANES
 • fonds
 • 1932-1944 /

Papurau Frank Jones, Llanrwst, sir Gaernarfon,1932-1944, yn cynnwys llyfr nodiadau'n ymwneud â'r ymgyrch yn y 1930au i gael ffurflenni'r Dreth Incwm yn Gymraeg, a'i ddyddiadur, 17 Ionawr 1941-8 Medi 1942, yn mynegi ei argraffia...

Jones, Frank, 1913-1970

Papurau F. Wynn Jones

 • GB 0210 FRANWYJO
 • fonds
 • [?1872]-[2003] (crynhowyd [1916]-2003)

Papurau, 1916-1971, yn ymwneud â chyhoeddiadau F. Wynn Jones sef Godre'r Berwyn (1953) a Canmlwydd Siloh (1962), ynghyd â phapurau ymchwil yn ymwneud â'r cofiant arfaethedig i'w dad-yng-nghyfraith T. Gwynn Jones. Ceir hefyd rhai o&#...

Jones, Francis Wynn, 1898-1970

CMA: Cofysgrifau Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth

 • GB 0210 GORPEN
 • fonds
 • 1878-1986

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth, gan gynnwys llyfr cyfrifon y Gymdeithas Ariannol, 1878-1907, llyfrau cyfrifon, 1878-1986, a llyfr y trysorydd, 1888-1952. Ceir llyfr cofnodion eglwysig, 1909-1986, a llyfr c...

Capel Gorffwysfa (Penrhyndeudraeth, Wales)

CMA: Cofysgrifau Eglwys Engedi, Ffestiniog

 • GB 0210 ENGFFE
 • fonds
 • 1881-1948

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau yn ymwneud â materion ariannol y capel, yr ochr weinyddol a'r Ysgol Sul. Ceir llyfr yr eisteddleoedd, 1881-1945, llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1881-1948, llyfrau aelodaeth yr eglwys, 1887-1948, llyfr...

Eglwys Engedi (Ffestiniog, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Seion, Capel Seion, Ceredigion

 • GB 0210 CAPSEI
 • fonds
 • 1874-1986

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau'r Ysgol Sul, 1874-1923, a chofnodion amrywiol yn ymwneud â'r capel a gweithgareddau'r aelodau, 1891-1986.Daeth dau focs ychwanegol o bapurau amrywiol yn perthyn i'r capel i law, Chwefror ...

Capel Seion (Capel Seion, Ceredigion, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Pen-uwch,

 • GB 0210 PENUWCH
 • fonds
 • 1840-1993 /

Cofysgrifau Capel Pen-uwch, Penuwch, Llangeitho, 1840-1993, yn cynnwys cofrestr bedyddiadau, 1840-1993, llyfr aelodaeth, 1895-1936, casgliadau at y weinidogaeth, 1863-1970, 'Llyfr Cyfrif Ysgol Sabbothol Penuwch', 1915-1928, a llyfr ysgri...

Capel Pen-uwch (Penuwch, Wales).

Papurau Lily a Herbert Protheroe Richards, Caerffili,

 • GB 0210 LILHERB
 • fonds
 • 1929-1981 /

Papurau, 1942-1981, yn ymwneud ag Aelwyd yr Urdd, Caerffili, yn cynnwys cofnodion, 1942-1948, a phapurau, 1963, yn ymwneud â dathlu pen blwydd Aelwyd Caerffili yn un-ar-hugain; a phapurau amrywiol,1929-1952. = Papers, 1942-1981, relating to Aelwyd...

Richards, Lily, 1923-1998.

Results 521 to 540 of 648