Showing 24055 results

Archival description
Series
Advanced search options
Print preview View:

'Blodeuwedd',

Addasiad ar gyfer teledu o ddrama Saunders Lewis. An adaptation for television of Saunders Lewis's play. Gweler hefyd / see also D IV/62.

'Border Music',

A proposal for a series of six plays or films set in the Welsh Marches including adaptations of:. Cynnig ar gyfer cyfres o chwe ffilm wedi eu gosod ar y Gororau yn cynnwys addasiadau o:. (I) 'The Shining Pyramid', Arthur Machen; (ii) �...

'Brodyr a Chwiorydd',

Cyfres o bedair ffilm ar gyfer teledu, yn seiliedig ar Etifedd y Glyn (Llandysul, 1981), cyfieithiad W. J. Jones (Gwilym Fychan) o A Man's Estate (London, 1955), a ddarlledwyd yn wythnosol ar S4C rhwng 3 Ebrill a 24 Ebrill 1994. A series of f...

'Bylcha'.

Comedi sefyllfa mewn chwe rhan gan Emyr Humphreys a W. S. Jones. Situation comedy in six parts by Emyr Humphreys and W. S. Jones.

'Byw yn Rhydd',

Cyfres o raglenni Cymraeg a Saesneg ar fywyd y Cymry yn Unol Daleithiau'r America ar gyfer HTV, c. 1975. A series of six programmes for HTV on the life of the Welsh in the United States of America, c. 1975.

'Byw yn Rhydd',

Sgript deledu y seiliwyd y nofel Jones (London, 1984) arni. A television script on which the novel Jones (London, 1984) was based.

Results 41 to 60 of 24055