Print preview Close

Showing 814981 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Gwladys Llewellyn

Deunydd yn cynnwys gohebiaeth wedi'i gyfeirio at Gwladys Llewellyn ac ysgrif goffa iddi.

Coeden deulu teulu Llewellyn

Llungopi o goeden deulu teulu Llewellyn, sy'n cynnwys Linda Llewellyn (yn ddiweddarach Williams), gwraig Waldo Williams. Lluniwyd y goeden deulu gan R. G. Thorne, Ionawr 1980 (gweler nodyn ar frig y ddalen).

Deunydd amrywiol

Deunydd amrywiol na ellid ei gategorïo dan unrhyw bennawd penodol, yn cynnwys yn bennaf bapurau newydd a thorion papurau newydd.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru - cyfansoddiadau a beirniadaethau

  • GB 0210 CYFANS
  • Fonds
  • 1887-2018 (gyda bylchau)

Cyfansoddiadau amrywiol a gyflwynwyd i gystadlaethau llenyddol a cherddorol Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 1887-2018. Yn eu plith ceir awdlau, pryddestau, cywyddau, englynion, englynion ysgafn, baledi, sonedau, straeon byrion, blogiau, llên meicro...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Archif John Eilian

  • GB 0210 JOHIAN
  • Fonds
  • 1911-2018

Papurau John Eilian, 1911-2018, yn cynnwys gohebiaeth, ei awdl ‘Maelgwn Gwynedd’, awdl fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Bae Colwyn 1947, a'r bryddest ‘Meirionnydd’ y dyfarnwyd iddo'r goron yn Eisteddfod Genedlaethol Dolgellau 1949, a che...

Jones, J. T. (John Tudor), 1904-1985

Rhyddiaith

Stori fer: ‘Gofod’; llên micro: Casgliad o wyth darn: ‘Gwesty’; ysgrif: ‘Trobwynt; dyddiadur dychmygol beirniad Eisteddfod; casgliad o erthyglau i bapur bro; casgliad o hyd at 30 o enwau lleoedd unrhyw ardal, pentref neu dref yng Nghymru; taith dy...

Plentyn y Ddaear

Llungopi o'r gerdd Plentyn y Ddaear gan Waldo Williams, y copi gwreiddiol yn ei law. Cyhoeddwyd y gerdd am y tro cyntaf yn rhifyn 17 Mai 1939 o'r Faner.

Dilys Williams

Deunydd gan, at, ym meddiant neu'n ymwneud â Dilys Williams, chwaer ieuengaf Waldo Williams, gan gynnwys gohebiaeth at ac oddi wrth Dilys; amrywiol ddeunydd ym meddiant Dilys; a theyrnged i Dilys a gyhoeddwyd yn Y Cymro yn dilyn ei marwolaeth.

Gohebiaeth at Dilys Williams

Gohebiaeth wedi'i gyfeirio at Dilys Williams, yn bennaf oddi wrth aelodau teuluol a chyfeillion, yn ogystal â chan sefydliadau megis aelodau pwyllgor Gŵyl y Sir, Abergwaun (1957), a'r Academi Gymreig yn eu paratoadau ar gyfer Gŵyl Waldo ...

Papurau Waldo Williams

  • GB 0210 WALDO
  • Fonds
  • [1880]x[2018]

Deunydd gan neu yn ymwneud â'r bardd a'r heddychwr Waldo Williams, sy'n adlewyrchu ei ddaliadau gwleidyddol, crefyddol, heddychol a dyngarol; ynghyd â deunydd gan neu yn ymwneud ag aelodau teuluol, cyfeillion a chydnabod Waldo Willi...

Williams, Waldo, 1904-1971.

Results 101 to 120 of 814981