Showing 14948 results

Archival description
Only top-level descriptions
Print preview View:

Achosion i'w clywed yn Gymraeg gan yr ynadon ym Mhwllheli,

 • NLW Misc. Records 305.
 • file
 • 1975.

Copi (teipiedig gydag ychwanegiadau yn llaw J. E. Roberts) o'r 'Rhestr o'r achosion i'w clywed gan yr ynadon ym Mhwllheli Medi 24, 1975', gyda'r dyfarniadau; a chopi ffotograffig o'r sylwadau a wnaed gan y rhoddw...

Papurau'r emynydd David Evans,

 • NLW ex 2705.
 • file
 • 1898-1959, 2010 /

Papurau David Evans, awdur yr emyn pobogaidd 'Côr Caersalem', 1898-1959, yn cynnwys llyfr o ddyfyniadau a dywediadau, llyfr lloffion yn cynnwys llawer o’i waith cyhoeddedig fel galargan a luniodd i’w dad-cu David Evans, Blaenpennal, 1898...

Evans, David, 1879-1965.

Llythyr gan Carneddog,

 • NLW MS 24012D.
 • file
 • 1902-1929 /

Llythyr, dyddiedig 6 Mehefin 1929, gan Richard Griffith (Carneddog) at ei chwaer-yng-nghyfraith Elin Griffith a'i nith Jane, yng Nghicieth, yn cynnwys yn bennaf newyddion teuluol (ff. 1-20). Mae'r llythyr yn cynnwys englynion ganddo er c...

Carneddog, 1861-1947.

Papurau Marian Pritchard (1918-2002),

 • NLW ex 2695.
 • file
 • 1945-1980 /

Papurau'r genhades Marian Pritchard, 1945-1980, a fu'n fetron yn Ysbyty Jowai, gogledd-ddwyrain yr India tan 1968, gan gynnwys nifer fawr o lythyrau oddi wrthi hi at ei theulu a llythyrau a dderbyniodd hi wedi dychwelyd i Gymru. Mae rhai...

Pritchard , Marian.

Taflenni gwleidyddol amrywiol,

 • NLW ex 2672.
 • file
 • 1964-2008.

Taflenni amrywiol yn ymwneud â Phlaid Cymru yn bennaf, 1964-2008, gan gynnwys gohebiaeth etholiadol y rhoddwr Llŷr Hughes Griffiths fel ymgeisydd mewn etholiadau cyffredinol a'r Cynulliad Cenedlaethol. = Miscellaneous printed material, 1964-2...

Hughes Griffiths, Llŷr.

Papurau Dafydd Morris Jones,

 • NLW ex 2657.
 • file
 • 1889-1952.

Papurau Dafydd Morris Jones, 1889-1952, yn deiliio o'i gyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth gan gynnwys dau lythyr a dderbyniodd wrth yr actor Hugh Griffith fel llywydd Cymdeithas y Geltaidd. Bu Dafydd Morris Jones yn ysgrifennydd Cyngor Gwlad Ce...

Jones, Dafydd Morris-

Llyfr Tonau William Jenkins,

 • NLW MS 23995A.
 • file
 • [1818]-1852.

Llyfr tonau William Jenkins, Blaenbarthen, plwyf Llangoedmor, sir Aberteifi, a enwir fel saer maen 50 oed yng Nghyfrifiad 1851. Cynhwysa'r gyfrol donau, a rhai anthemau, a nodwyd gan Thomas John, 1820-1825 (ff. 39-106), a William Jenkins, 182...

Sgriptiau radio R. Geraint a Luned Gruffydd,

 • NLW ex 2524.
 • file
 • 1950-1970.

Sgriptiau, 1950-1970, a ddarlledwyd gan y BBC ac a luniwyd gan yr Athro Emeritws R. Geraint Gruffydd yn bennaf, ynghyd â rhai gan ei wraig Luned Gruffydd, neu rhai y buont ynghlwm wrthynt. = Scripts, 1950-1970, transmitted by the BBC, written main...

Gruffydd, R. Geraint.

Cofnodion Noddfa, Capel y Bedyddwyr, Corris,

 • GB 0210 NODDFA
 • fonds
 • 1896-1970 /

Mae'r casgliad yn cynnwys cyfriflyfrau, 1896-1970; adroddiadau y capel, 1964-1969; gohebiaeth, 1932-1950, yn ymwneud â phrynu rhydd-ddaliad y capel oddi wrth stad Plas Machynlleth, ynghyd â chatalog gwerthiant perthynol; ac amrywiol bethau, 1...

Noddfa, Capel y Bedyddwyr (Corris, Wales).

Gosodiadau cerdd dant Gareth Mitford Williams,

 • NLW ex 2416.
 • file
 • 1974-1980.

Gosodiadau cerdd dant gan Gareth Mitford Williams (1951-1982) ar gyfer cystadlaethau unawdau a deuawdau mewn gwyliau cerdd dant; gosodiad o 'Y Pensaer' gan Gwenallt ar gyfer ymweliad â Brest, Llydaw, yn 1980; gosodiadau ar gyfer Parti’r ...

Williams, Gareth Mitford.

Hanes Cymry Birmingham,

 • NLW MS 14340B.
 • file
 • 1905-1933 /

Llyfr nodiadau, 1905-1933, y Parch. J. Roberts-Evans, Birmingham, yn cynnwys nifer o ysgrifau yn ymwneud a hanes y Cymry, ac yn benodol y Methodistiaid Calfinaidd, yn ardal Birmingham. = Notebook, 1905-1933, of the Rev. J. Roberts-Evans, Birmingha...

Roberts-Evans, J. (John), d. 1939.

Papurau Ellis Owen, Cefnymeysydd,

 • GB 0210 ELLOW
 • fonds
 • 1768-1988 /

Mae'r casgliad yn cynnwys gwahanol ddyddiaduron a gadwyd gan aelodau'r teulu Owen, 1770-1835; amrywiol gyfrolau a phapurau rhydd, 1811-1921, yn cynnwys nodiadau, cerddi, cyfrifol etc; a grŵp o bapurau G. Ivorian Jones. = The collection c...

Owen, Ellis, 1789-1868.

CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Aberdâr,

 • GB 0210 BETDAR
 • fonds
 • 1860-1970 /

Cofysgrifau Capel Bethania, Aberdâr, yn cynnwys llyfrau cofnodion, 1922-1966; cofnodion ariannol, 1860-1970; ac ystadegau'r Capel, 1898-1932.

Bethania (Church : Aberdare, Wales).

CMA: Cofysgrifau Capel Moriah, Mynydd Cynffig

 • GB 0210 MORCYN
 • fonds
 • 1850-2001

Mae'r casgliad yn cynnwys pum cyfrol o lyfrau cyfrifon Capel Moriah, Mynydd Cynffig, 1850-2001, yn nodi derbyniadau a thaliadau cyffredinol yn ymwneud â'r Capel.

Capel Moriah (Kenfig Hill, Wales)

Papurau Cymdeithas yr Iaith (Rhodri Williams),

 • GB 0210 CYMAMS
 • fonds
 • 1974-1980 /

Cofnodion yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith, 1974-1980, yn cynnwys cofnodion yn ymwneud â Chyfarfodydd Cyffredinol, 1974-1980, a chofnodion cyfarfodydd y Senedd, 1974-1980 = Records relating to the Cymdeithas yr Iaith, 1974-1980, including records...

Williams, Rhodri.

CMA: Cofysgrifau Eglwys Siloh, Rhydymain,

 • GB 0210 SILRHY
 • fonds
 • 1972-2004 /

Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Siloh, Bryncoedifor, Rhydymain, Meirionnydd, gan gynnwys llyfr cyfrifon, 1972-1984; a llyfr cofnodion cyfarfodydd, 1972-2004, sydd hefyd yn cynnwys manylion am fedyddiadau a llyfryn hanes yr achos, 1874-1974.

Eglwys Siloh (Rhydymain, Wales)

Llythyrau at Saunders Lewis,

 • NLW MS 23918E.
 • file
 • 1908-1978.

Papurau, gan gynnwys un llythyr ar bymtheg, 1933-1978, a ddarganfyddwyd yn rhydd y tu mewn i gyfrolau o lyfrgell Saunders Lewis. = Papers, including sixteen letters, 1908-1978, found loose inside volumes from the library of Saunders Lewis.Maent yn...

CMA: Cofysgrifau Capel Bethesda Mynydd y Fflint

 • GB 0210 MYNFLI
 • fonds
 • 1906-1972

Mae'r fonds yn cynnwys cofrestr bedyddiadau, 1906-1972 (gydag amryw fylchau), a phriodasau, 1938-1956 (gyda bylchau), Capel Bethesda Mynydd y Fflint.

Mynydd y Fflint (Church : Flint Mountain, Wales)

Papurau Evan Wyn Williams,

 • GB 0210 EVAIAMS
 • fonds
 • 1966-1969 /

Papurau y Parch. Evan Wyn Williams, 1966-1969, yn cynnwys papurau'n ymwneud â thrychineb Aberfan, 1966-1968; a phapurau'n ymwneud â chanmlwyddiant Capel Coffa (1869-1969) Edward Jones ym Mathafarn = Papers of Rev. Evan Wyn Williams, 1966...

Williams, Evan Wyn, d. 1988

Results 14921 to 14940 of 14948