Dangos 270 canlyniad

Disgrifiad archifol
ffeil Disgrifiadau lefel uchaf yn unig
Rhagolwg argraffu Gweld:

'Cymwynas y cyfieithydd',

 • NLW ex 2410.
 • ffeil
 • 1980.

Anerchiad teipysgrif Syr Thomas Parry yng Nghanolfan Addysg Bro Cernyw, 27 Medi 1980, ar achlysur dadorchuddio cofeb i'r cyfieithydd J. T. Jones ar ei gartref bore oes - Bron Hwylfa, Llangernyw.

Parry, Thomas, 1904-1985

'Cân y caniadau',

 • NLW ex 2130.
 • ffeil
 • [1960] /

Llawysgrif holograff o 'Cân y Caniadau' sef 'trosiad telynegol' gan Cynan a gyflwynodd i Olwen Caradoc Evans ym mis Ebrill 1960.

Cynan, 1895-1970.

'Helynt y Goleuad',

 • Mân Adnau 1620.
 • ffeil
 • 1913-1918.

Llythyrau a phapurau eraill, 1913-1918, sy'n cynnwys rhai'n ymwneud â'r anghydfod rhwng E. W. Evans a Chyfundeb y Methodistiaid Calfinaidd ynglŷn â phryniant a chyhoeddi'r Goleuad.

Achos Brewer-Spinks,

 • NLW ex 2566.
 • ffeil
 • 1965.

Cyfrol yn cynnwys llythyrau o gefnofaeth yn ymwneud â safiad dau weithiwr ffatri ym Mlaenau Ffestiniog, wedi iddynt golli'u swyddi am siarad Cymraeg yn y gweithle yn 1965, a thorion o'r wasg yn ymwneud â'r achos. Enwyd yr achos ar ô...

Achos Ysgol Casmael/Puncheston School,

 • NLW ex 2388.
 • ffeil
 • 1990-1995.

Gohebiaeth, 1990-1995, yn ymwneud ag achos i ddadgategoreiddio Ysgol Casmael, Sir Benfro, o fod yng nghategori A yn ieithyddol, sef rhoi blaenoriaeth i'r Gymraeg, i fod yn gategori B, sef i roi blaenoriaeth i'r Saesneg. = Correspondence,...

Achosion i'w clywed yn Gymraeg gan yr ynadon ym Mhwllheli,

 • NLW Misc. Records 305.
 • ffeil
 • 1975.

Copi (teipiedig gydag ychwanegiadau yn llaw J. E. Roberts) o'r 'Rhestr o'r achosion i'w clywed gan yr ynadon ym Mhwllheli Medi 24, 1975', gyda'r dyfarniadau; a chopi ffotograffig o'r sylwadau a wnaed gan y rhoddw...

Adroddiadau amrywiol,

 • NLW ex 2590.
 • ffeil
 • [1961]-[1977].

Nifer o benillion amrywiol mewn teipysgrif, gan gynnwys 'Tua Chaeo' gan Abiah Roderick (1898-1977), bardd gwerinol a digrifwr o Gwm Tawe, a luniodd y penillion (heb eu cyhoeddi) yn arbennig ar gyfer mam Mrs Elsa Davies, y rhoddwr.

Roderick, Abiah.

Adysgrifau o ddyddiaduron taith i'r Andes, 1889-97.

 • NLW ex 1775.
 • ffeil

Adysgrif deipysgrif gan Marian Elias Roberts o ddyddiaduron, 1889-1897 â bylchau, William T Williams, Y Gaiman, Chubut, yn disgrifio teithiau ymchwil yng ngodre’r Andes (gweler NLW MSS 23551-8A); ynghyd ag adysgrif o ddau ddyddiadur tebyg (a ddych...

Roberts, Marian Elias.

An Gwari-Nadelik,

 • NLW ex 2910.
 • ffeil
 • 2015/

Copi drafft, 2015, o 'An Gwari-Nadelik' ('Y Gêm Nadolig'), libretto mewn Cernyweg gan 'Bardh Gwerin' (Tim Saunders). = Draft copy, 2015, of 'An Gwari-Nadelik' ('Y Gêm Nadolig'), the libretto in Cor...

Saunders, Tim.

Ar gof a chadw 1964-2013,

 • NLW ex 2848.
 • ffeil
 • 2013.

Cofnod o gyfarfod i ddathlu cyfraniadau Roy Saer a Robin Gwyndaf i fyd traddodiadau gwerin rhwng 1964 a 2013, a luniwyd gan Robin Gwyndaf, Amgueddfa Werin Cymru, 2 Tachwedd 2013, mewn teipysgrif.

Gwyndaf, Robin

Archif sioeau cerdd Cymru,

 • NLW ex 2863.
 • ffeil

Casgliad o sgriptiau a geiriau sioeau cerdd, gwreiddiol ac addasiadau, a berfformiwyd yng Nghymru mewn eisteddfodau cenedlaethol a'r Urdd yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys 'Ffantasmagoria', 'Olifar', 'Streic!', �...

Davies, Aled Lloyd.

Arnodiadau Morrisiaid Môn,

 • NLW MS 23966B.
 • ffeil
 • 1603-1759

Copi anghyflawn o gyfrol William Middelton, 'Psalmae y brenhinol brophwyd Dafydh' (Llunden, 1603) [Libri Walliae 466-9, ESTC S90848], gyda'r chwe dalen gyntaf, a dalennau 1-30, 229-30, 233-87 ar goll (awgryma nodyn ar f. 118 verso i...

Morris, Lewis, 1701-1765

Atgofion Capten,

 • NLW ex 2486.
 • ffeil
 • 1935-1936.

Atgofion y Capten llong R. E. Jones, y Felinheli, 1935-1936.

Awdl 'Iesu o Nazareth' gan Dyfed,

 • NLW MS 23796E.
 • ffeil
 • [?20 gan., cynnar] /

Copi llawysgrif, [?20 gan., cynnar], mewn llaw anhysbys, o'r awdl 'Iesu o Nazareth' gan Evan Rees (Dyfed), yn cyfateb yn agos i'r testun a gyhoeddwyd yng ngyfrol Dyfed, Gwlad yr Addewid a Iesu o Nazareth (Caernarfon, 1894), tt....

Dyfed, 1850-1923.

Awdl 'Y Frenhines Victoria',

 • NLW MS 16619D.
 • ffeil
 • 1887 /

Llawysgrif, 1887, yn llaw [John] Gaerwenydd Pritchard, o'i awdl 'Y Frenhines Victoria', a gynigwyd, gyda'r ffugenw 'Owain Tudur', ar gyfer cystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 1887 yn Llundain. = Autograp...

Pritchard, J. Gaerwenydd (John Gaerwenydd), 1837-1898.

Bardd y tri enw eto,

 • NLW ex 2485.
 • ffeil
 • [1886]-[1923].

Teyrnged, [1886]-[1923], gan 'Deiniolfryn' i'r bardd 'Afaon Peris' a fu'n rhan o'r 'cload allan' yn Chwarel Donorwig yn Llanberis, 1885-86.

Hughes, William John, Deiniolfryn.

Barddoniaeth David Davies (Ffatri Emlyn, Adpar),

 • NLW ex 2577.
 • ffeil
 • [1892]-[1937] /

Cyfrol o farddoniaeth David Davies, tad yr artist John Elwyn a pherchennog ffatri wlân Emlyn yn Adpar, gan gynnwys cerddi a anfonodd i eisteddfodau lleol, [1892]-[1937].

Davies, David, 1871-1947.

Barddoniaeth Derfelog,

 • NLW MS 16481C.
 • ffeil
 • [1910au]-[1930au] /

Tua chant ac ugain o gerddi holograff, [1910au]-[1930au], gan Hugh Edwards (Derfelog), Manceinion, nifer ohonynt yn ymwneud ag ardal Llandderfel, sir Feirionnydd, neu ar bynciau crefyddol. = Some one hundred and twenty holograph poems, [1910s]-[19...

Derfelog, 1870?-1941.

Barddoniaeth Gymraeg (Casgliad William Bodwrda),

 • NLW MS 16129D.
 • ffeil
 • 1958.

Copi ffotostat o 'Harvard MS Welsh 8,' sef cyfrol yn perthyn i gasgliad llawysgrifau William Bodwrda yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg gan feirdd o'r 14 gan. hyd at 17 gan., a gopïwyd [1640x1660]. = A photostat facsimile of 'Harv...

Bodwrda, William, 1593-1660

Canlyniadau 1 i 20 o 270