Dangos 8 canlyniad

Disgrifiad archifol
Rhagolwg argraffu Gweld:

Llythyrau llenorion Cymraeg,

  • NLW MS 22036D.
  • Ffeil
  • 1917-1986.

Over seventy letters and cards, 1917-1986, of miscellaneous provenance from twentieth-century Welsh writers to various recipients; the correspondents include E. Tegla Davies (1) 1956, W. J. Gruffydd (1) 1952, R. T. Jenkins (1), 1946, David James J...

Papurau J. Gwyn Griffiths

  • NLW ex 2337
  • ffeil
  • 1948-1982

Papurau, 1948-1982, a gasglwyd ynghyd gan yr Athro J. Gwyn Griffiths, y mwyfarif yn lythyron yn ymwneud â chyhoeddiad a olygwyd ganddo ar D. J. Williams, Abergwaun. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Kate Roberts, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. G...

Griffiths, John Gwyn

Llythyrau A-Z

Mae'r ffeil yn cynnwys hanner cant a phump o lythyrau, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Sir John Cecil-Williams (2), Hafina Clwyd (1), Goronwy Daniel (1), Sephora Davies (1), Y Parch. G. A. Edwards (4), Huw [Ethall] (3), Yr Athro D. Simon Evans...

Cecil-Williams, John Lias Cecil, Sir, 1892-1964

Gohebiaeth gyffredinol

Llythyrau, 1915-1977, at Elizabeth Williams, nifer yn ymwneud â G. J. Williams a chyhoeddi ei waith; capel Bethesda'r Fro; dyfodol yr iaith Gymraeg; Undeb Cymru Fydd a Phlaid Cymru. Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae Glyn Ashton, Rachel Bromwich ...

Poems by various authors

The file comprises typescript, manuscript and printed copies of poems by various authors (in many cases the author's name is not noted). Includes a typescript copy of a poem by Peter Levi entitled 'Thirty ways of drowning in the sea'...

Levi, Peter