Showing 815265 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Datblygiad a Gwasanaethau

Gohebiaeth a phapurau, 1978-1997 a 2002-2008, yn ymwneud â datblygu y Ganolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn a darparu gwasanaethau, yn cynnwys cynlluniau busnes; trefni gyrsiau; datblygu’r safle; strategaethau; yr Ymddiriedolaeth; nawdd; rhag...

Cyflogaeth a Gwirfoddoli

Gohebiaeth a phapurau, 1980-1993 a 1997-2013, yn ymwneud â chyflogaeth a gwirfoddoli yn Nant Gwrtheyrn, yn cynnwys y Rhaglen Cymuned y Canolfan Gwaith; adroddiadau; gweithgareddau staff; hyfforddiant; swyddi; a pholisiau staff.

Ffeiliau y Trysorydd

Cofnodion yn ymwneud â materion ariannol, 1979-1992, yn cynnwys manylion adroddiadau archwilwyr, (1981-1992); manylion incwm (1979-1981, 1986-1988); ffurflenni a phapurau treth a TAW (1986-1990); costau rhedeg a hyfforddiant y rhaglen cymuned MSC...

Anfonebau; a chatalog sêl Tŷ Canol

Papurau, 1978-2001, yn ymwneud â materion ariannol, y rhan fwyaf yn anfonebau. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys mapiau (1979-1980); catalog sêl ar gyfer Tŷ Canol (1891); a thorion o’r wasg (1980-1981).

Nant Gwrtheyrn Welsh Language and Heritage Centre

Ariannol

Gohebiaeth a phapurau, 1972-1994, yn ymwneud â materion a gweinyddiaeth ariannol, yn cynnwys rhoddion, nawdd, cyflog, derbyniadau, taliadau, anfonebau, grantiau, a phryni eiddo. Yn ogystal, ceir catalog sêl ar gyfer Tŷ Canol (1891).

Cofnodion Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn

  • GB 0210 NANTGWRTH
  • Fonds
  • [1974]-[2010]

Gohebiaeth a phapurau, 1891; 1972-2015, yn ymwneud â sefydliad a gweithgareddau Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn, a datblygiad a gweithgareddau Canolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn. Mae’r casgliad yn cynnwys gohebiaeth yr Ymddiriedolwyr, cyfre...

Nant Gwrtheyrn National Language Centre

Sermons

Six booklets containing sermons in English, now bound as one volume. The sermons are undated but are mainly in the hand of Robert Wynne, MA.

Wynne, Robert, -1720

Results 1 to 20 of 815265