Showing 35 results

Archival description
item
Advanced search options
Print preview View:

Achau Wil Ifan,

Copi ffacsimili, [1973], o goeden deulu ei fam, [c. 1960], yn llaw y Parch. William Evans (Wil Ifan). = A xerograph facsimile, [1973], of his mother's family tree, [1933x1968], in the hand of the Rev. William Evans (Wil Ifan).

Wil Ifan, 1883-1968.

Cerdyn er cof am Thomas H. Parry-Williams,

Cerdyn argraffedig, Mawrth 1975, yn cydnabod cydymdeimlad ar farw T. H. Parry-Williams. Anfonwyd y cerdyn oddi wrth ei weddw, Amy, at eu ffrindiau 'Margaret ac Owen'. = A printed acknowledgement card, March 1975, on the death of T. H. Pa...

Parry-Williams, Amy, Lady, 1910-1988.

Cerdyn post oddi wrth Griffith T. Roberts,

Cerdyn post, [23] Chwefror 1949, oddi wrth G[riffith] T[homas] R[oberts], Bangor, at Garfield H. Hughes, Aberystwyth, ynghlyn a'i arferion darllen diweddar. = Postcard, [23] February 1949, from G[riffith] T[homas] R[oberts], Bangor, to Garfie...

Roberts, Griffith T. (Griffith Thomas), 1912-1991.

Cofnodion teuluaidd Elwyn Evans, MA,

Llungopi, [?1971], o gofnodion genedigaethau teulu Evans, Hen Neuadd, Llanidloes, sir Drefaldwyn, teulu'r rhoddwr, [c. 1920]. = Photocopy, [?1971], of a record of births of the Evans family, Hen Neuadd, Llanidloes, Montgomeryshire, the donor&...

Cofnodion teuluaidd Evan Williams,

Copi llawysgrif, [20 gan., ½ cyntaf], o daflen yn dangos oedrannau aelodau teulu Evan Williams, Ty Newydd, Llanrhychwyn, Sir Gaernarfon, yn 1868. = Manuscript copy, [20 cent., first ½], of a leaf recording the ages in 1868 of members of the family...

Cofnodion teuluaidd Gutyn Peris,

Dalen yn cofnodi genedigaethau, priodasau a marwolaethau (dyddiadau rhwng 1794 a 1835) plant Griffith Williams (Gutyn Peris) ac Elisabeth ei wraig, [?1819]-[?1835] (dyfrnod 1818). = A leaf recording the births, marriages and deaths (dates between ...

Cofnodion teuluaidd Joseph Eaton,

Dalen o gofnodion teuluaidd, [?1860au], yn llaw Joseph Eaton, wedi ei ysgrifennu ganddo yn wreiddiol mewn copi o'r Drysorfa (1851). = A leaf containing family memoranda, [?1860s], in the hand of Joseph Eaton, originally written by him in a co...

Eaton, Joseph.

Crwys: Dim Gwaith

Cerdd gan Crwys yn dwyn y teitl 'Dim Gwaith', wedi ei dyddio 6 Chwefror 1932, ac yn ôl bob tebyg heb ei chyhoeddi. = A poem by Crwys entitled 'Dim Gwaith' ('No Work'), dated 6 February 1932 and apparently unpublished.

Crwys, 1875-1968.

Cyfieithiad o waith Hölderlin

Drafftiau, [1950au], gan Dr J. Gwyn Griffiths o gyfieithiadau i'r Gymraeg o gerddi Almaeneg gan Hölderlin. Ysgrifennwyd y drafftiau ar lythyr (ac amlen), 13 Awst 1951, a gyfeiriwyd yn wreiddiol oddi wrth Nan Davies o'r BBC, Bangor, at Dr...

Griffiths, John Gwyn.

Cŵyn yr Indiad,

Cyfres o bum englyn penfyr yn dwyn y teitl 'Cŵyn yr Indiad', yn llaw R. Bryn Williams, [?1980], sydd yn ddetholiad o benillion o'i awdl 'Patagonia', a enillodd iddo Gadair Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 1964 (gw. R. Bryn...

Williams, R. Bryn.

Emyn dôn Dewi Myrnach,

Copi, [?1887], o osodiad cerddorol gan, ac yn llaw, David Davies (Dewi Myrnach) o emyn Maurice Davies 'Am graig i adeiladu'. Mae'r copi wedi ei gyflwyno i Thomas Morris. = A copy, [?1887], of a musical setting by, and in the hand of...

Davies, David, 1845-1923.

Englyn gan Wil Ifan,

Nodyn, [c. 1965?], oddi wrth Wil Ifan, Pen-y-bont ar Ogwr, at [Rhiannon Francis Roberts] yn cynnwys englyn ganddo (ond sydd yn cael ei briodoli yma i Roberts) yn cyfeirio, mae'n debyg, at annibendod ei bapurau ei hun. = Note, [c. 1965?], from...

Wil Ifan, 1883-1968.

Englynion gan Elfyn,

Copïau, [1920au], mewn llaw anhysbys, o chwe englyn gan Robert Owen Hughes (Elfyn), sydd yn ddetholiad o'r gerdd 'Addef ac Ymbil' a gyhoeddwyd yn Y Traethodydd, 60 (1905), 89-90 (f. 1 recto-verso). = Copies, [1920s], in an unknown h...

Elfyn, 1858-1919

Llythyr Eifionydd at Glyn Myfyr,

Llythyr, [?6] Mawrth 1920, oddi wrth John Thomas (Eifionydd) at Glyn Myfyr, o bosib ynghlyn ac erthyglau ar gyfer Y Geninen. = Letter, [?6] March 1920, from John Thomas (Eifionydd) to Glyn Myfyr, possibly concerning proposed articles for Y Geninen.

Eifionydd, 1848-1922.

Llythyr Elfed,

Llythyr teipiedig, 22 Mawrth [1940x1953], oddi wrth Elfed, Penarth, at 'Katie' (f. 91) yn amgau emyn ganddo o'r enw 'Crist yn y cartref newydd' ar gyfer ei phriodas (f. 92). = Typescript letter, 22 March [1940x953], from E...

Lewis, H. Elvet (Howell Elvet)

Llythyr Evan Roberts y Diwygiwr,

Llythyr ar gyfer y wasg, 4 Mawrth 1905, oddi wrth Evan Roberts y Diwygiwr, Godrecoed, Castellnedd, yn esbonio'r rheswm am ei 'Saith Niwrnod o Ddistawrwydd' diweddar (f. 24). = A letter, 4 March 1905, intended for publication, from E...

Roberts, Evan, 1878-1951.

Llythyr Jennie Eirian Davies,

Llythyr, [?1976], oddi wrth Jennie Eirian Davies, Yr Wyddgrug, at Mr [?Ifor] Jones yn ymddiheuro am na fyddai'n gallu beirniadu yn Eisteddfod Llanrwst y flwyddyn honno. = Letter, [?1976], from Jennie Eirian Davies, Mold, to Mr [?Ifor] Jones a...

Davies, Jennie Eirian, 1925-1982.

Llythyr Kate Roberts,

Llythyr, 4 Gorffennaf 1960, oddi wrth Kate Roberts, Dinbych, at [y Parch. W. Llewelyn Jones], yn trafod bywyd cynnar R. Williams Parry. = A letter, 4 July 1960, from Kate Roberts, Denbigh, to [the Rev. W. Llewelyn Jones], discussing the early life...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Llythyr Kate Roberts,

Llythyr, 30 Mawrth 1928, oddi wrth Kate Roberts, Aberdâr, at [?David George] Williams, [Ystalyfera], yn cyfeirio at ffotograff ohoni yn y Western Mail ac yn cwyno nad ydi hi byth yn clywed oddi wrth bron i gyd o'i chyfeillion eraill yn Ystaly...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Llythyr R. Gerallt Jones,

Llythyr, 12 Awst 1977, oddi wrth [R.] Gerallt Jones, Borth, at Hywel M[eredydd] Davies, Pen-y-bont ar Ogwr, yn trafod ei ddaliadau Cristionogol yng nghyd-destun ei nofel, Triptych (Llandysul, 1977), a oedd newydd ennill y Fedal Ryddiaith yn yr Eis...

Jones, Robert Gerallt.

Results 1 to 20 of 35