Showing 6 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales fonds Education, Bilingual -- Wales. Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Papurau'r Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol,

 • GB 0210 WYDHOL
 • fonds
 • 1979-1986 /

Mae'n cynnwys cofnodion, cylchlythyrau a phapurau eraill yn ymwneud â gwaith y Gymdeithas,1979-1986 = Includes minutes, circulars and other papers relating to the work of the Society, 1979-1986.

Cymdeithas Wyddonol Genedlaethol.

Papurau Rhieni dros Addysg Gymraeg,

 • GB 0210 RHIAEG
 • fonds
 • 1963-1988 /

Papurau'n ymwneud â Rhieni dros Addysg Gymraeg, 1963-1988, yn cynnwys copïau o gofnodion, 1963-1988, y Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol a chofnodion y Pwyllgor Gwaith; adroddiadau blynyddol, 1984-1988; copi o gyfansoddiad y grŵp a luniwyd yn...

Rhieni Dros Addysg Gymraeg (Organization)

Papurau T. Ll. Stephens,

 • GB 0210 TLLSTEPHENS
 • fonds
 • 1928-1959 /

Papurau T. Ll. Stephens, 1928-1959, yn cynnwys yn bennaf cyfansoddiadau llenyddol, a hefyd papurau'n ymwneud ag addysg, addysg ddwyieithog a Dewi Emrys, ynghyd a grŵp bach o lythyrau a phapurau eraill Dewi Emrys,1940-1953 = Papers of T. Ll. S...

Stephens, Thomas Llewellyn.

Papurau Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion,

 • GB 0210 PADDCY
 • fonds
 • 1968-1977 /

Ffeilliau'n cynnwys gohebiaeth trefnwyr y prosiect a gwahanol sefydliadau a chyrff, 1968-1977, gan gynnwys y pwyllgor llywio,1969-1975; Pwyllgor Addysg Morgannwg, 1968-1977; awdurdodau addysg lleol, 1968-1974; Prifysgol Cymru, 1968-1974; Cyd-...

Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion.

Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg,

 • GB 0210 PDAG
 • fonds
 • 1987-1997 /

Cofnodion Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg, PDAG, 1985-1994, yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, adroddiadau a deunydd ymchwil, gyda phapurau sydd yn ymwneud gan fwyaf â'r sector addysg yng Nghymru (ysgolion, prifysgolion a cholegau...

Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg.

Papurau Dafydd Elis Thomas,

 • GB 0210 DAELTH
 • fonds
 • 1971-1992 /

Papurau gwleidyddol Dafydd Elis Thomas, yn cynnwys adroddiadau a datganiadau i'r wasg, 1975-1991; areithiau ac erthyglau, 1980-1990; gohebiaeth gyffredinol a gwahoddiadau, 1974-1992; gohebiaeth, nodiadau ar drafodaethau a phapurau eraill yn y...

Elis-Thomas, Dafydd, 1946-