Showing 1 results

Archival description
CMA: Cofysgrifau Capel Bwlchgwynt, Tregaron Sunday schools -- Wales -- Tregaron
Print preview View:

Llyfr yr Ysgrifennydd

Mae'r ffeil yn cynnwys llyfr yr Ysgrifennydd ar gyfer Ysgol Sabothol Tregaron, 1898-1902. Ceir ystadegau am ddosbarthiadau'r Ysgol Sul, megis enwau'r athrawon a'r aelodau, nifer o adnodau a phenillion a ddarllenwyd, ynghyd รข ph...