Showing 12 results

Archival description
Print preview View:

Cyfraniadau Kate Roberts i'r Wawr,

 • NLW MS 22088E.
 • File
 • 1968-1970 /

Autograph texts of a serial story, 'Tafarn Goffi Jên' (five chapters), a short play, 'Bore Sul yn nhŷ'r Jonesiaid', and a list of culinary terms and recipes, all contributed by Kate Roberts to Y Wawr, 1968-1970; together w...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Kate Roberts letters,

 • NLW ex 2592.
 • File
 • [1945]-1983.

A small group of letters, [1945]-1983, written by Kate Roberts and on her behalf, to Mrs Hilda Edmunds, Cardiff, who used to do cleaning work for Kate Roberts and her husband when they were living in the Rhondda.

Roberts, Kate, 1891-1985.

Llythyr Kate Roberts,

Llythyr, 4 Gorffennaf 1960, oddi wrth Kate Roberts, Dinbych, at [y Parch. W. Llewelyn Jones], yn trafod bywyd cynnar R. Williams Parry. = A letter, 4 July 1960, from Kate Roberts, Denbigh, to [the Rev. W. Llewelyn Jones], discussing the early life...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Llythyr Kate Roberts,

Llythyr, 30 Mawrth 1928, oddi wrth Kate Roberts, Aberdâr, at [?David George] Williams, [Ystalyfera], yn cyfeirio at ffotograff ohoni yn y Western Mail ac yn cwyno nad ydi hi byth yn clywed oddi wrth bron i gyd o'i chyfeillion eraill yn Ystaly...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Llythyrau Kate Roberts a Saunders Lewis,

A letter, 5 September 1947, from Kate Roberts to Saunders Lewis (ff. 54-55), together with his reply, 9 September 1947 (f. 56, end lacking), concerning her forthcoming radio interview with him to discuss her writing technique.The discussion was tr...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Nodiadau yn llaw Kate Roberts,

A letter, dated 3 May 1972, from John Roberts, National Eisteddfod organiser (f. 68), and a Plaid Cymru circular letter, 7 June 1972 (f. 69), both addressed to Kate Roberts, and with notes on the verso of each folio in her hand relating to the ear...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Llythyrau at Jemeima Evans, Rhosllannerchrugog,

 • NLW MS 23792D.
 • file
 • 1948-1982 /

Un llythyr ar ddeg, 1948-1982, oddi wrth amryw ohebwyr at Jemeima Evans, ei merch Olwen Jones, a'i mab yng nghyfraith Edward Jones, oedd yn rhedeg siop yn gwerthu llyfrau a melysion ger yr Stiwt, Rhosllannerchrugog. Maent yn cynnwys chwech ll...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Llythyrau,

Llythyrau, [1935]-[1962]. Ymhlith y gohebwyr mae Kate Roberts, Saunders Lewis (3) a Keidrych [Rhys].

Roberts, Kate, 1891-1985.

'Dau storïwr',

Sgwrs yn llaw Kate Roberts. [Fe'i cyhoeddwyd yn ddiweddarach fel Dau lenor o ochr Moeltryfan (Darlith flynyddol Llyfrgell Penygroes, 1970)].

Roberts, Kate, 1891-1985.

Achos Chris Rees,

Llythyrau'n ymwneud ag achos Chris Rees, a garcharwyd yn 1955 am wrthod gwneud gwasanaeth milwrol, gan gynnwys neges oddi wrtho a ysgrifennwyd o Garchar Abertawe fel ymgeisydd Plaid Cymru (etholaeth Gŵyr) yn Etholiad Cyffredinol 1955, llythyr...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Llythyrau Kate Roberts at Olwen Samuel,

 • NLW MS 23991i-ivE.
 • file
 • 1929-1983 /

Cyfres o 241 llythyr, 1929-1983, oddi wrth Kate Roberts at Mrs Olwen Margaret Samuel (née Rees), Glynebwy. Bu'r derbynydd yn ddisgybl i Kate Roberts yn Ysgol Ramadeg y Merched, Aberdâr, a chyfranodd atgofion yn Bobi Jones (gol.), Kate Roberts...

Roberts, Kate, 1891-1985.