Showing 20 results

Archival description
Bowen, Euros.
Print preview View:

Correspondence : B,

Includes letters from Beryl Baigent, Denys Val Baker (2), Kit Barker (5), Ilse Barker (2), H. E. Bates (6), Ron Berry (11), Tony Bianchi (9), Alison Bielski (3), Ronald Blythe (7), Euros Bowen (2), Hamish M. Brown (3), Tony Brown (15), and Alan Br...

Letters to John Elwyn : B-C,

Over one hundred and fifty letters, 1938-1997, in English and Welsh, to John Elwyn from various correspondents (surnames B-C), both personal and work related.The correspondents include Menna Baines, 30 July 1992 (f. 1, Welsh), Kit Barker, 1970-197...

Letters to Meic Stephens,

Over a hundred and thirty letters, 1962-1989, in English and Welsh, to Meic Stephens from various correspondents (surnames A-Jones). The letters, some of which include fair copies of published poems, are chiefly concerned with contemporary writing...

Llythyr J. Oliver Stephens at Euros Bowen,

A letter, 20 November 1942, in Welsh, from J. Oliver Stephens of the Presbyterian College, Carmarthen, to the poet Euros Bowen, concerning the latter's college fees and commenting on a recent essay of his, namely 'Ar Ddifancoll', Y ...

Stephens, J. Oliver (John Oliver), 1880-1957.

Llythyrau,

Llythyrau, [1936]-[1982], gan gynnwys rhai oddi wrth Euros [Bowen] (2) yn ymwneud â golygu cylchgrawn Y Fflam, Keidrych [Rhys] (2) a T. E. Nicholas.

Bowen, Euros.

Llythyrau,

Llythyrau, [1943]-[1961]. Ymhlith y gohebwyr mae Gwenallt, T. Charles Edwards (2), D. J. Wiliams, Saunders Lewis, Dr Noëlle Davies, Keidrych Rhys (2) ac Euros [Bowen], ynghyd ag enghreifftiau o emynau Saesneg a luniwyd ganddo.

Llythyrau A-E,

Ymhlith y gohebwyr mae Euros Bowen (1); Bryan Martin Davies (1); Cassie Davies (5); Jennie Eirian Davies (5); Pennar Davies (1); Hywel Teifi Edwards (5); Islwyn Ffowc Elis (2); G. G. Evans (20); Gwynfor Evans (3); a Meredydd Evans (6).

Bowen, Euros.

Llythyrau A-E,

Llythyrau, [1943]-[1965]. Ymhlith y gohebwyr mae Euros [Bowen], Cynan (4), John Cule (2), Catrin Daniel (4), Cassie Davies (4), Pennar [Davies], Alun Talfan Davies, Aneirin Talfan Davies (4), Ifan ab Owen Edwards, Meredydd Evans (4), Alun R. Edwar...

Bowen, Euros.

Enghreifftiau o'i ddychan,

'Buchedd Euraus Yffeirat' [yn gwneud hwyl am ben Euros Bowen, gweler Bro a Bywyd D. Tecwyn Lloyd am adysgrif], ynghyd â theipysgrif erthygl ddychanol 'Dryll o hen lawysgrif' gan Llywelyn Pinkerton Emerson [D. Tecwyn Lloyd] i St...

Llythyrau,

Llythyrau oddi wrth gyfranwyr i Taliesin gan gynnwys rhai oddi wrth Euros Bowen (13), Harri Pritchard Jones (2), Gareth [Alban Davies] (3), Rhydwen Williams (2), Gwyn Williams, Steve Eaves (3), Gerallt [Jones] (4), Gwilym R. [Jones], [R.] Bryn [Wi...

Bowen, Euros.

Llythyrau,

Llythyrau, 1942-1983. Ymhlith y gohebwyr mae Euros [Bowen] (2), Glyn Jones, T. E. Nicholas, Gwenallt, Roland Mathias a Kate Roberts. Ceir llythyrau, 1952, yn ei longyfarch ar gael ei benodi'n Brifathro'r Coleg Coffa, Aberhonndu, yn 1952.

Bowen, Euros.

Llythyrau,

Llythyrau, 1953-[1999], gan gynnwys rhai oddi wrth Bleddyn J. Roberts, Katrin [Kate Bosse-Griffiths], Iorwerth Jones, Prys Morgan, Aneirin Talfan Davies, Mathonwy Hughes, R. Brinley Jones, Gwilym R. Jones, Gwilym Rees Hughes, Gareth [Alban Davies]...

Roberts, Bleddyn J. (Bleddyn Jones)

Llythyrau A-F,

Ymhlith y gohebwyr mae Euros Bowen (1); Aneirin Talfan Davies (3); Bryan Martin Davies (1); Cassie Davies (1); Jennie Eirian Davies (1); Pennar Davies (1); Islwyn Ffowc Elis (13); T. I. Ellis (3); George Ewart Evans (2); G. G. Evans (1); Gwynfor E...

Bowen, Euros.

Dyddiadur,

Llyfr nodiadau, 1957-1976, yn eiddo i T. Llew Jones, a ddefnyddiwyd yn achlysurol fel dyddiadur rhwng Tachwedd 1957 a Mawrth 1963 (ff. 1-61), gyda chofnodion unigol ar gyfer 16 Mehefin 1971 a 16 Hydref 1976 (ff. 61 verso-66). Ceir adroddiad, Chwef...

T. Llew Jones.

Papurau Euros Bowen,

  • GB 0210 EURBOWEN
  • fonds
  • 1922-1983 /

Papurau a phregethau y Parch. Euros Bowen,1922-1983, yn cynnwys drafftiau cerddi, nodiadau darlithoedd ar ddiwinyddiaeth ac athroniaeth, 1929-1933; gweithiau llenyddol,1944-1977; dyddiaduron gwyliau, 1955-1980; gohebiaeth yn ymwneud â Chomisiwn Se...

Bowen, Euros.

Llythyrau (Cyfnod Coleg Bala-Bangor),

Llythyrau gan gynnwys rhai oddi wrth Lewis Valentine, Aneirin Talfan Davies, Dom Hubert Dauphin, Euros [Bowen], ynghyd â llythyr oddi wrth Pennar Davies at J. E. Daniel, 1946. Ceir llungopïau [Densil Morgan] o [Blwyddiadur a Llawlyfr yr Annibynwyr...

Valentine, Lewis.

Y Gyngres Geltaidd,

Llyfr nodiadau'n cynnwys 'Adroddiad swyddogol a chywir' ganddo o'r Gyngres a gynhaliwyd yn Nulyn yn 1947, torion o'r wasg a llythyr oddi wrth Euros Bowen, ynghyd â thaflenni'r Gyngres a gynhaliwyd yn Quimper, Llydaw, ...

Bowen, Euros.

Gradd DLitt Euros Bowen,

Cais J. Gwyn Griffiths i anrhydeddu Euros Bowen gyda gradd er anrhydedd yn 1984 [fe'i derbyniodd yn 1986], gan gynnwys llythyrau oddi wrtho, Glanmor Williams, B. F. Roberts, Caerwyn Williams, Bedwyr [Lewis Jones] a Bobi Jones, ynghyd ag adoly...

Dyddiadur

Dyddiadur T. Llew Jones ar gyfer 1971, sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud â'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd. = Diary of T. Llew Jones for 1971, giving an account of his daily life and interests.Cynhwysa'r gyfrol gyfeiriadau at...

T. Llew Jones.