Richards, Carys

Identity area

Type of entity

Person

Authorized form of name

Richards, Carys

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

History

Roedd Carys Bell (1930-2001) yn awdur, darlledydd, arlunydd a cherflunydd. Fe'i ganed ym Mhorthmadog, yn ferch i Olwen a W. M. Richards, athro daearyddiaeth yn Ysgol y Sir yn y dref honno. Astudiodd celf yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth cyn hyfforddi fel athrawes cerflunio a phaentio yng Ngholeg Homerton, Caergrawnt.

Yn dilyn cyfnod byr fel athrawes lanw yn Llundain ymunodd â staff y BBC yng Nghaerdydd ym 1952. Bu'n gweithio fel cyhoeddwraig radio a darllenwraig newyddion BBC Cymru am sawl blwyddyn ac adwaenwyd hi fel 'the girl with the golden voice'. Ar ôl priodi â Christopher Bell ym 1957, fe symudodd i Lundain ac ail-hyfforddi fel rheolwr stiwdio, gan weithio am gyfnod i Wasanaeth y Byd y BBC. Yn dilyn genedigaeth ei dwy ferch, Rhiannon a Branwen, bu'n gweithio yn annibynnol fel darlledydd radio a theledu, a chyfrannu i raglenni megis 'Merched yn bennaf' fel gohebydd Llundain. Yn ogystal, bu'n feirniad celfyddyd Y Faner am ddeng mlynedd a chyfrannodd erthyglau i'r Cymro yn rheolaidd. Cyhoeddodd saith o nofelau dan ei henw morwynol, Carys Richards, yn eu plith Patrwm rhosod, sef trosiad o nofel K. M. Peynton, A pattern of roses.

Rhannodd ei hamser rhwng ei chartref yn Chorleywood, swydd Hertford, a Phorthmadog, ardal lle seiliwyd rhai o'i nofelau.

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places