Abergynolwyn (Wales).

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Abergynolwyn (Wales).

Equivalent terms

Abergynolwyn (Wales).

Associated terms

Abergynolwyn (Wales).

1 Archival description results for Abergynolwyn (Wales).

1 results directly related Exclude narrower terms

Papurau Hugh Roberts ('Yr Hen Idris'), Abergynolwyn,

  • GB 0210 HENIDRIS
  • fonds
  • 1877-1902 /

Papurau Hugh Roberts, 1877-1902, yn cynnwys penillion a cherddi, dwy ddrama fer ynglŷn â dirwest, nodiadau ac anerchiadau ar y dosbarth gweithiol a hawliau gweithwyr, anerchiadau a llythyrau at y wasg yn esbonio ei ddaliadau gwleidyddol ac yn ymwneud ag ymgyrchoedd etholiadol, nodiadau bywgraffyddol yn manylu ar ei gyfnod yn chwarel Bryneglwys a nodiadau a llythyrau ynghylch hanes Abergynolwyn = Papers of Hugh Roberts, 1877-1902, including verses and poems, two short plays concerning temperance, notes and addresses on the working classes and workers' rights, addresses and letters to the press expounding his political views and relating to election campaigns, autobiographical notes detailing his period at Bryneglwys quarry and notes and letters concerning the history of Abergynolwyn.

Roberts, Hugh, 1832-1907.