Archifau Prifysgol Aberystwyth

Ardal dynodi

Dynodwr

GB 0982

Ffurf awdurdodedig enw

Archifau Prifysgol Aberystwyth

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) arall o enw

Math

  • University

Ardal gyswllt

Math

Cyfeiriad

Cyfeiriad stryd

Ardal

Aberystwyth

Rhanbarth

Enw gwlad

Cod post

Rhif ffôn

Ffacs

E-bost

Nodiadau

Math

Cyfeiriad

Cyfeiriad stryd

Ardal

Aberystwyth

Rhanbarth

Enw gwlad

Cod post

Rhif ffôn

Ffacs

E-bost

Nodiadau

Ardal disgrifiad

Hanes

Cyd-destun daearyddol a diwylliannol

Mandadau/Ffynonellau awdurdod

Strwythur gweinyddol

Polisiau rheoli cofnodion a chasglu

Adeiladau

Daliadau

Cymhorthion chwilio, canllawiau a chyhoeddiadau

Ardal mynediad

Oriau agor

Amodau a gofynion mynediad

Hygyrchedd

Ardal gwasanaethau

Gwasanaethau ymchwil

Gwasanaethau atgynhyrchu

Ardaloedd cyhoeddus

Ardal rheoli

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau Mynediad

  • Clipfwrdd

Prif gyswllt

Aberystwyth