Aberystwyth (Wales) -- Poetry.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Aberystwyth (Wales) -- Poetry.

Equivalent terms

Aberystwyth (Wales) -- Poetry.

Associated terms

Aberystwyth (Wales) -- Poetry.

2 Archival description results for Aberystwyth (Wales) -- Poetry.

2 results directly related Exclude narrower terms

Barddoniaeth 'Peiran',

  • NLW MSS 12228-12229D, 12230-12233B, 12234-12235C, 12236D.
  • File
  • 1925-1936 /

Manuscripts, typescripts, and press cuttings of poetry, largely in free metres, by John Bryn Evans ('Peiran'), London. The compositions belong approximately to the period 1925-1936. Among the titles are 'Eisteddfod [Genedlaethol] Abertawe 1926', 'Pont ar Fynach (Devil's Bridge)', 'Y Rheidol', 'Yr Ystwyth', 'Nant Peiran', 'Eifion Wyn', 'Aberystwyth', 'Dr. T. Charles Williams', 'Hafod Uchtryd', 'Beriah Gwynfe Evans', 'Yr Athro David Jenkins, Mus. Bac.', 'R. S. Hughes', 'Teifi', 'Strata Florida (Ystrad Fflur)', 'Cadair Idris', 'Sir Ellis Griffith Bart.', 'Islwyn', 'Ceiriog', 'A Tribute to A. G. Prys-Jones', 'Y Prifathro y Dr. Thomas Rees, M.A.', 'In Memory of the late Rev. J. Cynddylan Jones, D.D.', etc.

Evans, John Bryn.

Cerddi Idris Davies,

Copïau, 1947, yn llaw'r awdur, o ddwy gerdd, 'Aberystwyth' (Saesneg) a 'Cwm Rhymni' (Cymraeg), gan Idris Davies. = Autograph copies, 1947, of two poems, 'Aberystwyth' (English) and 'Cwm Rhymni' (Welsh), by Idris Davies.
Cyhoeddwyd 'Aberystwyth' yn y Western Mail, 13 Mawrth 1947, a 'Cwm Rhymni' yn The Collected Poems of Idris Davies, gol. Islwyn Jenkins (Llandysul, 1972), t. 8. Ceir y ddwy yn The Complete Poems of Idris Davies, gol. D. R. Johnston (Caerdydd, 1994), tt. 147-8, 213. = 'Aberystwyth' was first published in the Western Mail, 13 March 1947, and 'Cwm Rhymni' in The Collected Poems of Idris Davies, ed. by Islwyn Jenkins (Llandysul, 1972), p. 8. Both appear in The Complete Poems of Idris Davies, ed. by D. R. Johnston (Cardiff, 1994), pp. 147-8, 213.

Davies, Idris