fonds GB 0210 LOLFA - Archif Y Lolfa,

Identity area

Reference code

GB 0210 LOLFA

Title

Archif Y Lolfa,

Date(s)

  • 1964-2000 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.172 metrau ciwbig (6 bocs); 3 bocs mawr (Mawrth 2013)

Context area

Name of creator

Administrative history

Sefydlwyd tŷ cyhoeddi Y Lolfa yn 1967 gan Robat Gruffudd er mwyn cyhoeddi gweithiau gwleidyddol, masweddus a phobolgaidd yn Gymraeg. Sefydlwyd y cwmni yn dilyn tŵf yn ymwybyddiaeth wleidyddol pobl ifanc Cymru, gan weithio gyda nifer o weithredwyr gwleidyddol newydd. Ehangodd y cwmni i gynnwys mathau eraill o weithiau yn cynnwys llyfrau dysgu Cymraeg, cyfeirlyfrau twristaidd, cerddoriaeth, llenyddiaeth gyfoes a llyfrau Cymraeg gwreiddiol i blant.

Sefydlwyd y cwmni yn wreiddiol yn hen adeilad yr 'Emporium' yn Nhal-y-bont, gan gymryd ei enw o'r cylchgrawn poblogaidd a dychanol LOL. Wrth i'r cwmni ehangu bu rhaid symud adeiladau o fewn Tal-y-bont, Aberystwyth, a phrynwyd hen adeilad yr heddlu yno gan ehangu hwnnw nifer o weithiau. Yn ogystal tyfodd y Lolfa o ran staff ac yn 2000 roedd yn cyflogi deunaw o bobl. Bu'n gweithio yn glos gyda Chyngor Llyfrau Cymru gan ddibynnu yn helaeth ar y grantiau gan ddefnyddio cyfleusterau'r Cyngor Llyfrau ar gyfer dosbarthu. Y Lolfa oedd y wasg gyntaf yng Nghymru i ddefnyddio'r dechnoleg offset-litho a roddodd olwg ffres ac unigryw iddi.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Mr Robat Gruffudd; Tal-y-bont, Aberystwyth; Rhodd; Medi 2004 a Mawrth 2013; 0200410309.

Content and structure area

Scope and content

Gohebiaeth yn ymwneud â gwaith dydd i ddydd Y Lolfa yn trafod cynigion am gyhoeddiadau, y broses gyhoeddi ei hun, offer argraffu'r Lolfa, staff, grantiau Cyngor Llyfrau Cymru a materion yn codi o gyhoeddiadau'r Lolfa. Ymhlith y gohebwyr mae artistiaid, awduron, gwleidyddion a ffigyrau blaenllaw Cymru, ac yn aml yn y llythyrau cymysgir trafodaethau busnes a materion cyfoes, hynt yr iaith Gymraeg, yr angen am gyhoeddiadau Cymraeg a Chymreig, a naws wleidyddol Cymru. = Correspondence relating to the daily work of the publishing firm Y Lolfa including offers of publications, the publishing process, publishing equipment, staff, Welsh Books Council grants and matters arising from Lolfa publications. The correspondents include artists, authors, politicians and prominent figures in Wales, and the letters often contain a mixture of business discussions and current affairs, news concerning the Welsh language, the need for publications in Welsh and about Wales, and politics in Wales.

Papurau ychwanegol o'r Lolfa yn cynnwys papurau yn ymwneud a 'Y Byd' a 'Cymuned'.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Mae'r fonds wedi cael ei werthuso. Dychwelwyd rhai papurau, yn eu plith tystlythyrau a llythyrau yn cynnwys manylion personol, at Mr Robat Gruffudd. Nodir manylion pellach yn y Ffurflen Werthuso Adrannol HW/2006-07/1..

Accruals

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System of arrangement

Trefnwyd yn ddwy gyfres: gohebiaeth gyffredinol a gohebiaeth ar bynciau penodol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Publication note

Nia Llewellyn Jones, 'Dylanwad y gyfundrefn nawdd ar wasg y Lolfa' (Traethawd MSc Econ, Prifysgol Cymru Aberystwyth, 1997).

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls004364389

GEAC system control number

(WlAbNL)0000364389

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Gorffennaf 2006 a Chwefror 2008.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y disgrifiadau gwreiddiol gan Hywel Gwynn Williams; gosodwyd y rhestr ar lein gan Siân Bowyer. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, gol. Meic Stephens (Caerdydd, 1997) a chynnwys yr archif;

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Archif Y Lolfa.