Bards and bardism

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Bards and bardism

Equivalent terms

Bards and bardism

Associated terms

Bards and bardism

15 Archival description results for Bards and bardism

15 results directly related Exclude narrower terms

Achau, etc.

A composite volume, originally owned by Owen Williams ('Owain Gwyrfai'), Waun-fawr, with copious insets, containing a folio (pp. [655]-656) from Baner Cymru, October 20 1858; a section ('Ordevices', cols 777-840) from William Camden: Britannia (? 1722 edition) with a map of North Wales by Robt. Norden (? from the 1695 edition); two keys to 'Coelbren y Beirdd', the one undoubtedly and the other probably in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'); extensive transcripts of Caernarfonshire and other North Wales pedigrees, mainly in the hands of Owen Williams and John Jones ('Myrddin Fardd'); and imperfect notes relating to the history and endowments of the Free School, Dolgellau.

Barddoniaeth, etc.

A composite volume, partly in the hand of Mary Richards, Darowen, containing poetry (some composed by poets on visits to Darowen), largely in the form of 'englynion', by Rowland Parry ('Ieuan Carn Dochen'), David Richards ('Dewi Silin'), Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'), [William Jones] 'G[wilym] Cawrdaf', [William Williams] 'G[wilym] Cyfeiliog', [William Williams] 'Gwilim Iorwerth' (Darowen), Robart Parri (?'Robyn Ddu Eryri'), [David Richards] 'Dafydd Ionawr', Aneurin Owen, 'Llewelyn Idris', William Edwards ('Gwilym Padarn'), David Pugh, [Benjamin Jones] 'P. A. Môn', [Morris Jones] 'Meurig Idris' (Dolgellau), 'Cynfrig', Robert Parry ('Robyn Ddu Eryri'), David Ellis (Llanwrin), John Davies, W. W. Jones (Glaslyn), Robert Davies ('Bardd Nantglyn'), J[ohn] A[thelston] Owen ('Bardd Meirion'), William Edwards ('Gwilym Callestr'), 'Gwilym Tew Glan Taf', Walter Davies ('Gwallter Mechain'), [W. Williams] 'Gwilym Bryn Mair', [Henry Griffyth] 'Hari Goch o Wynedd', [Morris Davies] 'Meurig Ebrill', Griffith Llwyd, Evan Jones ('Ieuan Gwynedd') [Robert Jones] 'Bardd Mawddach', John Jones ('Vicar Llanfair'), Edward Beynion [Bennion] ('Meddyg Cyrnybwch') (Oswestry), David (Dafydd) Harries (Nantllemysten), Dr [William Owen-] Pughe, etc., and anonymous poems; 'Traethawd neu Raglwybr yn dysgu Egwyddorion a Gwreiddiau Cerddoriaeth (incomplete); notes on bardic and ogham alphabets; 'Cofrestr or Cromlechau neu Allorau'r Derwyddion'; 'Drygioni Meddod'; 'Tri thlws ar ddeg o Frenindlysau Ynys Brydain' and 'Achau Llywelyn ap Gruffydd' (from a manuscript [Cwrtmawr MS 200] of Lewis Morris ('Llywelyn Ddu o Fôn'); copies of letters to Mary Richards, &c. from [Daniel Evans] 'Daniel Ddu o Geredigion', Maesmynach, near Lampeter, 1830 (the publication of the writer's Gwinllan y Bardd), William Edward ('Gwilym Padarn'), Waun fawr, 1822 (a visit to Gwent eisteddfod, a silver cup of Capt. William Griffith of Caernarvon, enclosing poetry), W. Owen-Pughe ('Gwilym Owain o Feirion') (to John [Ryland] Harris 'Ieuan Ddu Glan Tawy'), 1823 (personal) (with an incomplete reply) ('ni bu yr yscrifell byth mwyach yn ei law'), J. Blackwell ['Alun'] Oxford, 1824 (enclosing a stanza by 'Ioan Tegid'), Jas. Evans, secretary, Cymmrodorion or Metropolitan Cambrian Institution, 1821 (the addressee's election to honorary membership), etc.; an address of the Cymreigyddion Society of Aberystwyth to Mary Richards, 1822, and the latter's reply, 1823; an account of a St David's Day dinner of the Cymreigyddion Society of Aberystwyth, 1823 (from Seren Gomer, June 1823); miscellaneous memoranda and anecdotes, etc. Some of the transcripts are in a bardic alphabet. Inset are two 'carolau' composed in America, 1860, by John Lewis Davies ('Ioan Cadfan').

Bardic institutions

'An essay', by Walter Davies, 'on the distinct Characters and Comparative Advantages of the Bardic Institutions of Caermarthen and Glamorgan, and on the Notices that remain on each. To which are prefixed some Introductory Remarks upon Alliteration'.

Coelbren y Beirdd,

An English translation by David Howell ('Llawdden') of Taliesin Williams ('Ab Iolo'): Traethawd ar Hynafiaeth ac Awdurdodaeth Coelbren Y Beirdd, ... (Llanymddyfri, 1840), with copious additions and revisions by Thomas Stephens, Merthyr Tudful. A note by J. H. Davies on the fly-leaf states that the translation was made in 1853, at the instance of Thomas Stephens. The original essay was awarded a medal and a prize at the Cymreigyddion y Fenni Eisteddfod, 1838. The end of the text is imperfect, one leaf probably being wanting. The spine is lettered 'Coelbren y Beirdd'.

Glamorgan 'collectanea',

Biographical notes on Sir Robert Mansel and the Button family; notes on the bardic order, on Margam and on customs, notions, pastimes and diversions prevalent in Glamorgan; lists of manors, notes on abbeys and priories, and a list of bishops of Llandaff. The work is mainly that of William Davies, Cringell, but with additions by Richard Bevan and Edward Williams ('Iolo Morganwg').

William Davies, Richard Bevan and 'Iolo Morganwg'.

'History of the Bards'

A draft of an essay entitled 'History of the Bards' which contains an account of the bards of Britain from the earliest times to the sixth century and which was awarded a prize at the Abergavenny eisteddfod, 1853.

Lloffion Llenyddol,

A scrap-book lettered 'Lloffion Llenyddol' compiled by John Jones ('Myrddin Fardd') and containing press cuttings under such titles as 'Y diweddar [Aneurin Jones] Aneurin Fardd', 'Anne Griffiths' (1864), 'Gweithiau Williams, Pant y Celyn', 'Beddau ein Henwogion', 'Cofgolofn Llewelyn [ap Gruffydd, 'Y Llyw Olaf']', 'Ein Gwroniaid Meirw', 'Edward Jones, Maes-y-plwm', 'Eisteddfod Llandudno, 1864', 'Dechreuad a chynnydd llech-chwarelau Llanllechid a Llandegai', 'Yr Eisteddfod', 'Elizabeth a Phrotestaniaeth', 'Llenyddiaeth Gymreig', 'Ysbryd yr oes - Cyfarfodydd Llenyddol', 'Cywreinfa i Gymru', 'Amgueddfa a Llyfrgell i'r Genedl', 'Y Proffeswr Kuno Meyer, ar iaith a llenyddiaeth Cymru', 'Llyfrgell Genedlaethol i'r Cymry', 'Elusenau y Rhiwlas a Thlodion y Bala a'r Amgylchoedd', 'Ar i bob un godi ei flodau ei hun (Darlith gan Elfed)', 'Ymgom gyda'r Athraw Owen M. Edwards', 'Rhai llyfrau a ddarllenais (Gan Proff. D. J. Evans, MA, Athens, O.)', 'Barnwr Cymreig i Gymru', 'Gorsedd y Beirdd', 'Eisteddfod Genedlaethol 1894', 'Cymdeithas Gymreigyddol Powys' (1861-2), 'Y Barnwr Vaughan Williams yn Llynlleifiad (Anerchiad ar "Y Cymeriad Celtaidd")', 'Y Llawysgrif [Codex B] yn Llyfrgell Athrofa y Bala', 'Pontrhydfendigaid', 'Pobl Fychain Fawr [y Gymry] (gan Mr T. O. Russell)', 'Llyfrgell Syr Thomas Phillipps [Middle Hill]', 'Gobebiaeth o Gymru (Gan Dr Cefni Parry)', 'Adgofion mebyd ac ieuenctyd (Gan y Parch O. R. Morris, Minnesota)', 'Y Dyn Cyntefig (Gan y Parch. D. Roberts, Cazenovia, N.Y.), 'Disgyblion Moses versus Monsieur Voltaire (Cyfieithedig gan [Thomas Williams] Asaph Glyn Ebwy)', 'Ymweliad a'r Bala', 'Fy Adgofion o Sir Benfro'. (Gan [ ] 'Ioan Medi'), 'Cilgeran fel y mae', 'Dechreuad yr Ysgol Sabbothol', 'Trysorau y diweddar Mr Nicholas Bennett', 'Darganfyddiad o hen lyfr Cymraeg gwerthfawr yng Ngheredigion', etc.

Llyfr torion,

A volume of cuttings from Welsh and Welsh American newspapers compiled by John Jones ('Myrddin Fardd'). The titles include 'Barddoniaeth a Beirdd' (Llithiau XVIII, XXI, XXVII, XXVIII, XXXI) by [Dafydd Rhys Williams] 'Index', 'Y Diweddar D. Williams, As' [Castell Deudraeth, Merionethshire], 'Y Diweddar Barch. Morris Williams (Nicander)' (several obituary notices), 'Ieuan Brydydd Hir' (his clerical institutions), 'Y Diweddar Barch. Morris Roberts, Remsen, N.Y.', 'Y Proff. Morris D. Jones, Janesville, Wis.', 'Ben. Thomas Williams, Ysw. Yr Aelod Seneddol Newydd dros Fwrdeisdrefi Caerfyrddin a Llanelli', etc. There are two labels laid on the outer upper cover, the one numbered '15' and the other in the hand of 'Myrddin Fardd' inscribed 'Y diweddar Barch. Morris Roberts, Remsen, Richard Jones y Wern a John Elias. - Hanes dyddorol am danynt, yn agos i'r diwedd.' The volume was originally used by 'Myrddin Fardd' to record material on local history, and on some of the pages on which he has not mounted his cuttings there are transcripts of memorial and other inscriptions from Penmorfa [Parish] Church and notes on John Williams, Llecheiddior.

Minute book of Cymmrodorion Society in Powys, etc.

A minute book of the Cymmrodorion Society in Powys (established 6 October 1819), 1819-20, together with a list of members, 1819-22. The volume was subsequently used by Mary Richards, Darowen and, to a lesser extent, by Thomas R. Williams, Bryn Tanad, Llanerful, to record transcripts of a list of British kings to George III ('Tabl o holl Frenhinodd Prydain or dechreiad Cyntaf hyd ein Brenin George y IIII) from the Almanac of Thomas Jones, Shrewsbury, 1709; poetry in strict and free metres by E[dward] J[ones] ('Periglor Caer Einion') (1875), [Hugh Parry] ('Cefni') (Utica, N.Y.) (1872), [Morris Jones] ('Meurig Idris'), John Blackwell ['Alun'], [Robert Parry] ('Robin Ddu [Eryri]'), John Edwar[d] Davies (New York, a native of Llan Erful), etc.; 'englynion' submitted for competition at the Cymmrodorion Society in Powys eisteddfod at Wrexham, 1820, by W. Williams (Llandofry), Peter Jones (Liverpool), etc.; 'At y Cymry', being an appeal to Welshmen to protest against the oppression of Protestants in Ireland (printed [? or written] by James Davies, printer, Holywell), letters from Hugh Jones ('Erfyl'), Caer Lleon to D[avid] Richard[s], [Llansilin], 1820 (the appointment of addressee as secretary of the Cymmrodorion Society in Powys, submission of compositions to the forthcoming eisteddfod), J. Blackwell, Wyddgrug to D[avid] Richard[s], Llansilin, undated [1820] (enclosing poetry), T[homas] Price ('Carnhuanawc'), Crickhowel to Tho[ma]s Richards, Llangynyw, 1833 (measures for the preservation of the Welsh language) (fragments of the original letter in Cwrtmawr MS 1045), and Geor[ge] Morris, Wrexham to D[avid] Richards, Llansilin, 1822, (payment for windows broken during the eisteddfod); lists of poets, harpists and singers, with particulars of distances of their respective homes [from Wrexham]; a list of Caernarvonshire poets ('Cofrestr o Fardd Caer Arfon'); a list of licences awarded to ovates, etc. at the Gorsedd of Bards at Llangynyw, 1845; a prospectus of Y Dywysogaeth, 1870; 'The Araingment of the Queen of Scotts in Hoderingham Castell in the County of Northamton the VIII of February 1586' (cf. Cwrtmawr MS870); etc. Mounted on the inside lower cover are undated accounts of the Cymmrodorion Society in Powys.

Miscellanea

Poems by Morgan Evans (Cynllo Maesyfed), William Owen (Gwilym Glan Hafren), John Jenkins, William Williams (Gwilym Cyfeiliog), John Roberts (Hersedd), and John Jones (Myllin); an account of premiums and gratuities given to bards, essayists, singers, and harpists at the Powys eisteddfod, 1824; and a broadside, Byrr ystyr a gyfiaithwyd or Saisneg, ar y cymmun, ar rhwymedigaethau yr ym ni oll danynt megis dilynwyr Crist iw dderbyn (Mwythig, 1788).

Miscellaneous letters,

Miscellaneous holograph letters, 1806-1914, written by the following: D[avid] Thomas ('Dafydd Ddu Eryri'), Waunfawr, 1806, to Dafydd Owen ('Dewi Wyn o Eifion'), Gaerwen, Llanystumdwy (contributions to Y Greal), R. H. Richards, Llanfair isaf, 1823, to D[avid] Owen ('Dewi Wyn o Eifion') (appreciation of his 'awdl' Elusengarwch, arrangements for addressee to address Cymdeithas Cymroaidd Llanfair), G[riffith] Williams ('Gutyn Peris'), Braich Talog, Llandegai, 1822, to Robert Williams ('Robert ap Gwilym Ddu'), Betws, Llanystumdwy (letters were his chief delight because his work prevented him travelling, absence of Caernarvonshire poets from the Caernarvon eisteddfod, reading old manuscripts, refers to a manuscript of Lewis Morris, a manuscript of William Elias of Plas yn Glyn in the possession of a captain at Holyhead, the manuscript of Angharad James of Penamnen, wishes to be remembered kindly to Dewi Wyn and to assure him that he was not 'Brytyn') (published in Llais Rhyddid, XIII, pp. 111-114), J[ohn] Richards ('Iocyn Ddu'), Llanerchymedd, 1824, to Richard Jones ('Gwyndaf Eryri'), Caernarvon (commends the intention to form a poetry society but warns of the dangers of disputes, has sent his opinion on the 'Awdlau ar Ymweliad y Brenhin a Môn' to the appropriate place, addressee's prize winning 'awdl' on 'Cerddoriaeth' at the Caernarfon eisteddfod of 1821), John Williams ('Sion Dwyfor'), Y Ffrwdgoch, undated, to Richard Jones ('Gwyndaf Eryri'), y Bontnewydd Gerllaw Carnarfon (possibility of writer competing at an eisteddfod, sale of (?addressee's) awdlau) (published in Llais Rhyddid, XIII, pp. 115-116), John Williams ('Ioan Twrog'), Factory, Maentwrog, 1836, to Richard Jones ('Gwyndaf Eryri'), Carnarvon, (names of competitors in a 'pryddest' competition in order of the adjudication, requires a weaver, states his rates of pay for various weaving work, [William Rees] 'Gwilym Hiraethog', Llynlleifiad, 1845, to Robert Williams ('Robert ap Gwilym Ddu'), Monachdy bach, Llangybi (enclosing 'Cywydd Anerch y godidog Brif fardd R. ab Gwilym Ddu (cf. Caniadau Hiraethog (Dinbych, 1855), pp.174-177)), [Edward Roberts] 'Iorwerth G[lan] Aled', Rhyl 1851 to [Ebenezer Thomas ('Eben Fardd')] (criticism of Richard Parry ('Gwalchmai') and his poetry), Robert Ellis ('Cynddelw') (2) to [John Edwards] 'Meiriadog', one from Sirhowy, 1851 (addressee's intention of publishing a monthly magazine Yr Hyfforddwr, denominationalism in Wales, writer was preparing a primer on Welsh prosody, writer's opinion of the 'gorsedd', writer's family), the other (a copy) from Caerynarfon, 1871 (writer preparing a biography of the Reverend J. Williams, Rhos, requests addressee's recollections of him, is considering collecting his poetry for publication in a 3/- or 4/- volume, intends finishing his commentary [on the New Testament] and to publish a book entitled Athrawiaeth y ddau Cyfammod), D[aniel] Silvan Evans, Talybont by Aberystwyth, Llangïan etc. to Ebenezer Thomas ('Eben Fardd'), Clynnog, 1843-60 (9), (writer's publication Blodau Ieuainc, commends the publication of a Welsh translation of Chambers's Information for the People, addressee's contribution to Y Brython, seeks addressee's help in collecting colloquial words and phrases for his dictionary), D[aniel] Silvan Evans, Llan ym Mawddwy, 1865, to O[wen] Jones ('Manoethwy'), (addresseee's offer to copy manuscripts in the British Museum), D[aniel] Silvan Evans, Llanymawddwy and Llanwrin etc., 1869-94 (69), to John Jones ('Myrddin Fardd'), Chwilog, with some (20) letters from John Jones to D. Silvan Evans (enquiries concerning books and words, bookbinding, receipt of books, references to other collectors and their collections viz. [Edward] Breese, E[dward] H[umphrey] Owen, [St George] Armstrong Williams, the Plas Gwyn (Panton) collection of books and manuscripts moved to Plas Hen, Llanystumdwy, 1890); Rowland Vab Owen, Trenton and Remsen, Oneida, New York, 1868-70(2), to Owen Williams ('Owain Gwyrfai'), Waunfawr, and John Roberts, Poultney, Vermont, 1871, to Owen Williams ('Owain Gwyrfai'), enclosing a letter to John Roberts from Rowland Vab Owen, Ty Seth Llwyd, Utica, 1871 (Rowland Vab Owen's searches in America concerning Abraham Williams ('Bardd Du Eryri') and information relating to Rowland Vab Owen's family in Wales) (these four letters have been published in Llais Rhyddid, Vol. XIII, pp. 41-8), W[illiam] O[wen] Jones (editor of Llais Rhyddid), Liverpool, 1914, to [John Jones] 'Myrddin Fardd', (returning two letters published in Llais Rhyddid), various writers ('Pryse] Pryse Loveden, Gogerddan, etc.), 1850-56 (12), to D. Douglas Wemyss, Dalkey, Dublin (replies to requests for help in obtaining employment).

Notes

Miscellaneous notes and papers of Iolo Morganwg, [18 cent., last ¼]-[1830s], on a variety of subjects, including (mainly Welsh) history (E8/1), religion (E8/2), Welsh and English literature, including Dr Johnson (E8/3), Bardism (E8/4) and biography and genealogy (E8/5); together with further bundles of miscellaneous notes and papers, retained in original order (E8/6-9), with subjects including politics, printing and Poems Lyric and Pastoral, 1784-[c. 1809] (E8/6), patriarchal religion, priestcraft and Lewis Morris (E8/7), poetry and monumental inscriptions (E8/8) and salmau (E8/9); and a case containing notes on Welsh manuscripts in the British Museum and at Jesus College, Oxford (E8/10).

Rolls

Three paper rolls, on rollers, containing four cywyddau by Iolo Morganwg, dated 1799-1810 (E10/1), Welsh poetry by Iolo, including over 100 englynion and forty-two dyrïau, dated 1778-1816 (E10/2) and Iolo's bardic alphabet, [c. 1817] (watermark 1815) (E10/3); together with another blank roll and an empty roller (E10/4-5). Also in the box is a bundle of papers containing a 'Survey for Mr Davies Pantysgallog', [1824] (E10/6); a few miscellaneous maps and drawings (E10/7); and three scraps of parchment, one containing a miniature painting of some goats (E10/8-10).

The Bardic Circle,

A reproduction of a chart 'The Bardic Circle ... A Primary Attempt at Dissection', illustrating the structure and history of the druidic or bardic circle.

Wil Ifan o Fôn.

Transcripts by Thomas Richards and David Richards, etc.

A composite volume comprising three exercise books and insets largely in the hands of Thomas Richards, Darowen and David Richards, Llansilin. The contents include a list of names, ages and dates of death of 176 eminent ecclesiastics ('Cofrestr o Enwau, Oedran ac amser marwolaeth y Gwyr enwog canlynol ... '); a tract, 1753 (transcribed 1822), explaining the reasons for the adoption in Great Britain in 1752 of the Gregorian or New Style Calendar ('... y Rhesymmau amlycaf paham y gwnaed y cyfnewidiad diweddar yn y Flwyddyn, ydys yn alw yr Ysteil newydd'); short biographies of early and late British historians ('Ychydig o hanes yr Awdwyr mwyaf hynod a ysgrifennasant am y Brutaniaid yn yr Ynys hon yn gynar ac yn ddiweddar ...'), based on Joshua Thomas: Hanes y Bedyddwyr, Ymhlith y Cymry... (Caerfyrddin, 1778); 'Ymddiddan Myrddin a Gwenddydd' and prophecies attributed to Myrddin and Taliesin; prophetic poetry ('cywyddau', etc.) by Dafydd Llwyd Llewelin ap Griffydd, ?Griffidd ap Dafydd Fychan, Robin Ddu, Owain Twna, Dafydd Gorllech, Ifan Brydydd hir, Huw Pennant, Edwart [ap Rhys], Dr Sion Cent, Ie[uan] Dyfi, Iolo Goch, ?Meredith ap R[hys], Llywelin ap Owain, Rhys Goch or Yri, Thomas Prys (Plas Iolyn), etc.; 'englynion' by Davydd Richard ('D[ewi] Silin') and [John Jones] ('Myllin'); Awdl i'r olygfa o ben clochdy St Paul, Llundain, 1825, by [William Williams] ('Gwilym Cyfeiliog); 'Awdl Ymweliad ei Fawrhydi Sior y Pedwerydd ag ynys Fon' by [William Ellis Jones] ('G[wilym] Cawrdaf') (said in an accompanying note by Mary Richards to be in the hand of Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'); 'Coelbren y Beirdd'; a table of first lines of 'cywyddau', etc. by mediaeval Welsh bards; a list of titles of books of Welsh poetry and pedigrees, etc. The first exercise book, belonging to Thomas Richards, is dated 1814 and the second and third, belonging to David Richards, 1811-14?