Bowen, Euros.

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Bowen, Euros.

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Roedd Euros Bowen (1904-1988) yn un o feirdd mwyaf cynhyrchiol Cymru. Hanai o Dreorci, Cwm Rhondda, sir Forgannwg, a derbyniodd ei addysg yng Ngholeg Presbyteraidd Caerfyrddin cyn mynd i astudio yn Aberystwyth, Abertawe, Mansfield a Rhydychen, yn ogystal â Llanbedr Pont Steffan. Daeth yn offeiriad plwyf Anglicanaidd yn yr Eglwys yng Nghymru, a bu'n gurad yn Wrecsam, sir Ddinbych, a rheithor Llangywair a Llanuwchllyn, ger y Bala, sir Feirionnydd. Enillodd Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru am ei bryddest "O'r Dwyrain” a Chadair yr Eisteddfod yn 1950. Yn 1967-1974 bu'n aelod o Gomisiwn Sefydlog Ymgynghorol Litwrgi yr Eglwys yng Nghymru.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

lcnaf

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC