Caernarfon (Wales)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Caernarfon (Wales)

Equivalent terms

Caernarfon (Wales)

Associated terms

Caernarfon (Wales)

9 Archival description results for Caernarfon (Wales)

9 results directly related Exclude narrower terms

Conservative Party (North Wales) Papers,

 • GB 0210 CONLES
 • Fonds
 • 1953-1992 /

Minute books, correspondence and papers, 1953-1992, relating to the Conservative Party in North Wales, including general political papers and circulars, 1971-1989; papers of the North Wales European Election, 1989; news sheets produced by the Brecon and Radnor Conservative Association, 1963-1972; papers relating to the training of constituency agents, 1970-1978; minutes and correspondence of the executive council of the Caernarvon Division of the Conservative and Unionist Association, 1953-1992; papers concerning the Pwllheli Conservative Club, the Association's Annual General Meetings, briefings and reports, 1982-1992; papers including minutes of the executive council and other committees; correspondence, circulars, memoranda, balance sheets of the Conway Constituency Conservative and Unionist Association, 1967-1982; minutes of the Llandudno Junction branch, 1951-1986; records of the Denbigh Constituency Conservative Association, 1974-1982; papers of the National Society of Conservative and Unionist Agents, both the National and Wales and Monmouthshire branches, 1970-1980; and minutes of the North Wales European Constituency Conservative Council, 1978-1989.

Conservative Party (Great Britain). North Wales European Constituency Conservative Council.

Extents of Denbigh and Merioneth,

Transcripts, mainly by Robert Vaughan, Hengwrt, of the extent of the lordship of Denbigh, 8 Edward III; an exemplification of letters patent granted to John Weston, prior of the Hospital of St John of Jerusalem, 7 Henry VII; an undated extent of Merioneth; accounts of the escheator of Merioneth, 1615; and the extent of Caernarvon, 26 Edward III. Ff. 131-134 are very fragmentary.

Robert Vaughan [and others].

Henry Rumsey Williams Papers,

 • GB 0210 RUMWILLIAMS
 • Fonds
 • 1634-1928 /

Papers, 1634-1928, mostly deriving from and relating to the legal practice of Henry Rumsey Williams, comprising draft conveyances, abstracts of title, letters, accounts and miscellaneous papers of clients, including the estate of Wynn of Glynllifon, 1719-1840, the Griffiths family of Caernarfon and Amwlch, 1726-[1830s], Jared Jackson, 1760-1836, Plasgwyn estate, 1761-1846, Cefn Cwmwd estate, 1763-1828, Coed Helen estate, 1770-1838, Trergo estate, 1771-1832, Parry family, 1773-1788, Peniarth estate, 1773-1830, Orielton estate, 1774-1814, Bodior estate, 1778-1837, Faenol estate, 1778-1840, Arnold Robinson Burrowes, 1785-1837, Grindley family, [c. 1786]-1842, Morgan family, 1787-1839, Treiorwerth estate, 1787-1844, Evan Pritchard, 1788-1813, John Price, 1790-1844 Caerhun estate, 1791-1834, W. A. Madocks, 1799-1824, Nancall estate, 1802-1837, Morris Griffith, 1804-1832, Edward Griffith Roberts, 1805-1827, William Humphrey, 1805-1833, Plas Llanfair estate, 1805-1837, Baily Williams family, 1806-1838, Richard Garnons, 1809-1837, Cefn Hengwrt estate, 1810-1815, George Bettiss, 1810-1831, William Edwards, 1811-1836, Penrhyn estate, 1811-1837, Wyatt family, 1813-1835, Gelli Goch estate, 1815-1831, Anna Maria Wynne, 1816-1833, Robert Thomas, 1818-1839, Roberts family, 1818-1840, Bodegroes estate, 1819-1836, Hughes, Brydges and Granville, bankers, 1819-1840, Vickers family, 1820-1833, Boston estate, 1820-1839, Owen Griffith, 1822-1846, George Holmes Jackson, 1823-1841, the Rev. Hugh Hughes Wynne, 1831-1848, John Rowlands, 1832-1841, and Edward Hosier Williams, 1833, in Caernarfonshire, Anglesey, Denbighshire, and Merionethshire; legal correspondence, 1790-1848, probate records, 1727-1871, and papers relating to civil cases, 1757-1850, religion, 1788-1842, mining, 1779-1842, quarrying, 1798-1840, shipping, 1778- [c. 1841], roads and railways, 1834-1839; legal practice records, 1804-1841, and executorship papers, 1841-1855, belonging to Henry Rumsey Williams, and records of his family in Brecknockshire, Monmouthshire and Caernarfonshire, 1881-1928. Records relating to William's political activities have not survived.

Williams, Henry Rumsey, 1774-1841.

Investiture of the Prince of Wales

The file consists mainly of printed items relating to the Investiture of Charles, Prince of Wales at Caernarfon Castle in July 1969.

Charles, Prince of Wales, 1948-

Pencadlys Gwynedd: architectural papers

The series comprises papers, 1968-1987, mainly correspondence and plans, relating to design negotiations on the new Gwynedd County Council Headquarters at Caernarfon. They include letters from Ioan Bowen Rees, Chief Executive, and Merfyn H. Roberts, County Architect.

Rees, Ioan Bowen, 1929-1999

Cofnodion Cwmni'r Llan a'r Wasg Eglwysig Gymreig Cyf.,

 • GB 0210 CWMLAN
 • fonds
 • 1923-1960 /

Memorandwm ac Erthyglau'r Cwmni, 1923; cofnodion a phapurau gweinyddol eraill,1923-1960; papurau ariannol, 1946-1960; llyfrau llythyrau a gohebiaeth, 1945-1960; papurau personol a gohebiaeth T.I.Ellis,1944-1960; papurau personol J. Griffith Jones, Caernarfon, 1947-1953; a phapurau yn ymwneud â materion yr Eglwys yng Nghymru = Memorandum and Articles of Association, 1923; minutes and other administrative papers, 1923-1960; financial papers, 1946-1960; letter books and correspondence, 1945-1960; personal papers and correspondence of T. I. Ellis, 1944-1960; personal papers of J. Griffith Jones, Caernarfon, 1947-1953; and papers relating to Church in Wales matters, 1944-1956.

Llan and Welsh Church Press Company.

Papurau Anthropos

 • GB 0210 ANTHROPOS
 • Fonds
 • 1869-1944

Papurau Anthropos, 1869-1944, yn cynnwys gohebiaeth, 1869-1944, a llythyrau o gydymdeimlad at ei weddw, 1944; papurau personol eraill, 1878-1944, yn cynnwys dyddiaduron, llyfrau nodiadau ar bynciau llenyddol a diwinyddol; torion o'r wasg, 1880-1937; papurau llenyddol yn cynnwys cerddi gan Anthropos, 1876-1939, anerchiadau, erthyglau, traethodau a chyfansoddiadau rhyddiaith eraill, 1898-1922; barddoniaeth a rhyddiaith gan awduron eraill (rhai llawysgrifau gwreiddiol), yn enwedig Llew Llwyfo, 1877-1939. = Papers of Anthropos, 1869-1944, including correspondence, 1869-1944, and letters of condolence to his widow, 1944; other personal papers, 1878-1944, including diaries, notebooks on literary and theological matters; newspaper cuttings, 1880-1937; literary papers including poems by Anthropos, 1876-1939, addresses, articles, essays and other prose compositions, 1898-1922; poetry and prose by other writers (some original manuscripts), in particular Llew Llwyfo, 1877-1939.

Anthropos, 1853?-1944.

Papurau Gwynfor

 • GB 0210 GWYFOR
 • Fonds
 • [c. 1889]-1969

Papurau Thomas Owen Jones ('Gwynfor'), [c. 1889]-1969, yn cynnwys gohebiaeth, llyfrau nodiadau, dyddiadur, dramâu, storiâu, cerddi, traethodau, sgyrsiau a darlithoedd, adroddiadau a thorion o'r wasg yn ymwneud â 'Gwynfor' a byd y ddrama yng Nghymru, a chopïau o gerddi a anfonwyd ato gan Thomas Gwynn Jones (1871-1949), Robert Williams Parry (1884-1956), ac eraill; ynghyd â llythyrau at Madge Jones,1941-1969, ynglŷn â Gwynfor a'i waith. = Papers of Thomas Owen Jones ('Gwynfor'), [c. 1889]-1969, comprising correspondence, notebooks, a diary, plays, stories, poems, essays, talks and lectures, reports and press cuttings relating to 'Gwynfor' and the drama movement in Wales, and copies of poems addressed to him by Thomas Gwynn Jones (1871-1949), Robert Williams Parry (1884-1956), and others; together with letters to Madge Jones, 1941-1969, concerning Gwynfor and his work.

Gwynfor, 1875-1941

Papurau O. Llew Owain

 • GB 0210 OLEWOWAIN
 • Fonds
 • 1785-[c. 1955]

Papurau O. Llew Owain, 1785-[c. 1955], yn cynnwys llythyrau a phapurau yn ymwneud yn bennaf ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, a Gorsedd Beirdd Ynys Prydain, 1901-1951; ceisiadau am swyddi, 1939-1947; gweithiau Owain Llew Owain, 1912-1951; deunydd ar gyfer Y Genedl, 1924-1939; llythyrau, llyfrynnau a thorion amrywiol yn ymwneud ag agweddau ar fywyd a llenyddiaeth Gogledd Cymru, 1858-1950; llyfrau lloffion o dorion papur newydd, 1865-1940, yn cynnwys caneuon etholiadol, am David Lloyd George yn bennaf, teyrngedau i Syr John Morris Jones, torion o Y Genedl ac eitemau yn ymwneud â barddoniaeth Gymraeg; llawysgrifau a phapurau, 1785-[c.1955], o lyfrgell O. Llew Owain, yn cynnwys traethodau eisteddfodol ac arall, llawysgrifau o ddiddordeb i sir Gaernarfon a gohebiaeth. = Papers of O. Llew Owain, 1785-[c. 1955], comprising letters and papers mainly concerning Eisteddfod Genedlaethol Cymru (National Eisteddfod), Eisteddfod yr Urdd, and Gorsedd Beirdd Ynys Prydain, 1901-1954; job applications, 1939-1947; works of Owain Llew Owain, 1912-1951; material for Y Genedl, 1924-1939; miscellaneous letters, booklets and cuttings concerning aspects of North Wales life and literature, 1858-1950; scrap books of press cuttings, 1865-1940, including election songs mainly about David Lloyd George, tributes to Sir John Morris Jones, cuttings from Y Genedl and items relating to Welsh poetry; manuscripts and papers, 1785-[c. 1955], from the library of O. Llew Owain, including eisteddfod and other essays, manuscripts of Caernarfonshire interest and correspondence.

Owain, O. Llew (Owain Llewelyn), 1877-1956.