fonds GB 0210 BETHCU - CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Corris Uchaf

Identity area

Reference code

GB 0210 BETHCU

Title

CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Corris Uchaf

Date(s)

  • 1897-1919 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.009 metrau ciwbig (1 bocs)

Context area

Name of creator

Administrative history

Adeiladwyd y capel cyntaf ym 1854 ar fin y ffordd o Ddolgellau i Fachynlleth yng Nghorris Uchaf, ym mhlwyf Tal-y-Llyn, Sir Feirionnydd. Codwyd yr ail gapel, ar yr un safle wrth dalcen y llall ym 1867, a chaewyd y capel hwnnw tua 1986.

Hyd at 1869, 'roedd Bethania yn rhan o Eglwys Corris (Rehoboth), ond yn y flwyddyn honno fe'i sefydlwyd fel eglwys ar wahân. Ym 1873, daeth y Capel a Chapel Ystradgwyn gyda'i gilydd yn un daith fugeiliol, ac ar ôl ad-drefniad ym 1911 unwyd hwynt â Rehoboth i ffurfio un ofalaeth eglwysig. 'Roedd y Capel yn rhan o Ddosbarth y Ddwy Afon yn Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Adneuwyd gan Mr Alun Williams, Dolgellau, Gwynedd, Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.

Content and structure area

Scope and content

Mae'r fonds yn cynnwys Cofrestr Aelodau Cymdeithas Dirwestol y Methodistiaid Calfinaidd, 1897-1919, a Llyfr Casgliad yr Ugeinfed Ganrif, 1901-1903.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd ar sail cynnwys yn LlGC yn ddwy ffeil: Cofrestr Aelodau Cymdeithas Ddirwestol a Llyfr Casgliad yr Ugeinfed Ganrif.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh

Script of material

Language and script notes

Cymraeg

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir rhestr o geisiadau oddi wrth eglwysi a henaduriaethau i werthu eiddo, 1936-1939, yn LlGC, CMA I/18550.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2002.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Martin Robson Riley.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Griffith, Ellis, Hanes Methodistiaeth Corris a'r Amgylchoedd (Dolgellau, 1885); Owen, Robert, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd, o'r Dechreuad hyd y Flwyddyn 1888, Cyfrol I (Dolgellau, 1889); Ellis, Hugh, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd, 1885-1925 "Y Deugain Mlynedd Hyn", Cyfrol III (Dolgellau, 1928); Cyhoeddiadau Sabothol Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd, 1986, 1987.

Accession area