fonds GB 0210 BETTAL - CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Talsarnau

Identity area

Reference code

GB 0210 BETTAL

Title

CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Talsarnau

Date(s)

  • 1837-1865 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

1 gyfrol

Context area

Name of creator

Administrative history

Sefydlwyd yr achos ym Methel, Talsarnau, ym mhlwyf Llanfihangel-y-traethau, Sir Feirionnydd, yn 1797. Yr oedd tair cangen i'r eglwys - Yr Ynys a godwyd yn 1868, Bryntecwyn yn 1902 a Peniel yn 1903. Adeiladwyd y capel cyntaf yn 1812 a'r ail yn 1865. Ychwanegwyd galeri yn 1887.

Bu Bethel yn rhan o Ddosbarth y Dyffryn yn Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd tan y caewyd y capel yn [1980], a chysegrwyd Yr Ynys fel eglwys yn dilyn hyn. Datgorfforwyd Capel Yr Ynys yn 1986. Erys Capel Bryntecwyn, Llandecwyn, ar agor.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Adneuwyd gan Mr Alun Williams, Dolgellau, ym mis Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd.

Content and structure area

Scope and content

Mae'r fonds yn cynnwys adysgrifau, 1807-1865, o gofrestri genedigaethau a bedyddiadau Capel Bethel, Talsarnau.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell..

Accruals

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System of arrangement

Trefnwyd yr archif yn LlGC yn un ffeil: cofrestr genedigaethau a bedyddiadau Capel Bethel, Talsarnau.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • English
  • Welsh

Script of material

Language and script notes

English, Welsh

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion capeli Cymru yn LlGC 2001-.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir cofrestr bedyddiadau'r capel, 1808-1837, yn yr Archifdy Gwladol, PRO: RG4/3851 (iii) a 3848 (iii) (copi microffilm yn LlGC); yn CMA EZ1/262/1 ceir 'Casgliad y Plant at y Weinidogaeth', 1892-1912, a 'Cronfa Arian Benthyg Di-lôg', 1948-1962, yn CMA EZ1/262/3; ceir papurau amrywiol yn CMA III/EZ1/263/5, gan gynnwys trefn gwasanaeth datgysegriad Bethel, Talsarnau, a chysegriad Yr Ynys fel eglwys, [21 Chwefror 1980]; tystysgrifau trosglwyddo aelodaeth, 1979-1986; a gohebiaeth, 1985-1986. Ceir cofrestr casgliad y Weinidogaeth, 1865-1874, yn Llawysgrif LlGC 19280B. Mae adroddiadau blynyddol y Capel, 1903-1968 (gyda bylchau), ar gael yn LlGC a, 1945-1967, yn CMA III/EZ2/243. Ceir archifau hefyd yn Archifdy Meirionnydd yn Nolgellau.

Related descriptions

Notes area

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mehefin 2002.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Ann Francis Evans.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Cronfa ddata CAPELI yn LlGC; Ellis, Hugh, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd, cyfrol III (Dolgellau, 1928); a CMA III/EZ1/263/5.

Accession area