fonds GB 0210 GIBCWM - CMA: Cofysgrifau Capel Gibea, Cwmgwili

Identity area

Reference code

GB 0210 GIBCWM

Title

CMA: Cofysgrifau Capel Gibea, Cwmgwili

Date(s)

  • 1911-1992 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.009 metrau ciwbig (1 bocs); 2 focs mawr (Adnau Mawrth 2006); 1 bocs bach (Adnau Mai 2015)Mae'r cyfrolau wedi'u heffeithio gan leithder (fe'u glanhawyd yn LLGC).

Context area

Name of creator

Administrative history

Adeiladwyd capel Gibea, Cwmgwili, yn 1899, yn gangen i gapel yr Hendre, Llandybïe.

Cychwynnwyd yr Ysgol Sul yn yr ardal, 31 Ionawr 1897, mewn llofft stabl o eiddo Mr a Mrs Anthony, Brynrodyn. Ymhen tua blwyddyn a hanner aeth y llofft yn rhy fychan, a chafwyd darn o dir yn rhad ac am ddim gan Mr Rees Jones, Tanyfan, i adeiladu ysgoldy. Codwyd yr adeilad yn 1899 ar gyfer tua cant ac ugain o gynulleidfa.

Roedd y capel yn rhan o Ddosbarth yr Hendre, Henaduriaeth Gogledd Myrddin. Mae'r achos bellach wedi dod i ben.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Adneuwyd gan y Parch. J. E. Wynne Davies, Aberystwyth, Medi 2003 a Mawrth 2006.; 0200310926

Parch. D. Geraint Davies; Caerfyrddin; Adnau; Mai 2015; 4304447.

Content and structure area

Scope and content

Cofrestr bedyddiadau, 1911-1960, a chyfrol o gofnodion, 1915-1992, Capel Gibea, Cwmgwili.

Cofysgrifau yn perthyn i Eglwys Gibea (MC), Cwmgwili, 1897-1977, yn cynnwys taflen cyfarfod dathlu hanner canmlynedd; llyfrau aelodaeth; llyfrau casgliad tuag at y Weinidogaeth; derbyniadau a thaliadau; cofrestr y Gymdeithas Ddirwestol; llyfrau cyfraniadau at wahanol gasgliadau'r eglwys; llyfr taliadau; llyfrau'r Ysgol Sul; ac ystadegau'r eglwys. Nid yw'r rhain wedi eu catalogio eto.

Cofysgrifau ychwanegol Capel Gibea, Cwmgwili, sef llyfr cyfrifon, 1958-1976.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yn ddwy ffeil: cofrestr bedyddiadau a chofnodion eglwysig.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC, 2001-.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Text

Related units of description

Mae adroddiadau blynyddol y capel, 1912-1914, hefyd ar gadw yn LlGC (dan Capel Hendre).

Related descriptions

Notes area

Note

Crewyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Medi 2005

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Barbara Davies.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: Roberts, Gomer M., Hanes plwyf Llandybïe (Caerdydd, 1939); Davies, W. M., Hanes cychwyniad a chynydd y trefnyddion Calfinaidd yn Nosbarth yr Hendre (Llanelli, 1908).

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: $q - Mae'r cyfrolau wedi'u heffeithio gan leithder (fe'u glanhawyd yn LLGC)..
  • Text: CMA: Capel Gibea, Cwmgwili.