fonds GB 0210 MAESGN - CMA: Cofysgrifau Capel Maesgeirchen, Bangor

Identity area

Reference code

GB 0210 MAESGN

Title

CMA: Cofysgrifau Capel Maesgeirchen, Bangor

Date(s)

  • 1974-2000 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.009 metrau ciwbig

Context area

Name of creator

Administrative history

Dechreuodd y Methodistiaid Calfinaidd gyfarfod ar ystad Maesgeirchen, Bangor, yn 1948, a sefydlwyd eglwys yno yn Ionawr 1954 fel rhan o ddosbarth Bangor Ogwen, Henaduriaeth Arfon. Erbyn Ionawr 2000 roedd yr Eglwys wedi cau.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Adneuwyd gan Mr Robert M. Morris, Pen-y-groes, Gorffennaf 2002.; 0200209440

Content and structure area

Scope and content

Cofnodion Capel Maesgeirchen, Bangor, gan gynnwys llyfr tocyn aelodaeth, 1974-1994, cyfrol o gyfrifon ariannol, 1990-1997, a phapurau gweinyddol amrywiol yn cynnwys cyfrifon a phapurau ariannol, llythyrau ariannol a llythyrau i'r aelodau, adroddiadau blynyddol, cyfriflenni, tystysgrifau heb eu llenwi, a gohebiaeth gyda'r henaduriaeth, 1990-2000.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Gwaredwyd rhai papurau ariannol, fel yr awdurdodwyd yn ffurflen werthuso HGW/2003-04/15..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yn gronolegol yn LlGC yn dair ffeil.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir ychwaneg o bapurau yn LlGC, CMA 18192, CMA AZ3/402 ac yn CMA AZ3/782; cyfrifon, cofnodion a phapurau eraill, 1948-1972, yn CMA EZ1/333/1-10; a thaflen gwasanaeth sefydlu'r Parch G. Price Owen, 1966, yn CMA HZ2/67.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Ionawr 2004

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Hywel Gwynn Williams.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Trysorfa'r Plant, Gorffennaf 1960; Cronfa CAPELI yn LlGC, Blwyddiadur a Dyddiadur Eglwys Bresbyteraidd Cymru, 1999-2001, a phapurau o fewn yr archif.

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: CMA: Cofysgrifau Capel Maesgeirchen, Bangor.