fonds GB 0210 CAPSEI - CMA: Cofysgrifau Capel Seion, Capel Seion, Ceredigion

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 CAPSEI

Teitl

CMA: Cofysgrifau Capel Seion, Capel Seion, Ceredigion

Dyddiad(au)

  • 1874-1986 (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.009 metrau ciwbig (7 cyfrol, 1 bwndel, 1 ffolder, dwy amlen); 1 bocs bychan (Chwefror 2009); 1 bocs bychan (Mehefin 2010); 1 ffolder (Hydref 2012); 1 gyfrol (Tachwedd 2014).

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Agorwyd y capel yn 1823, ar dir fferm Pwllclai. Cafwyd prydles ar y tir am 99 mlynedd. Ymhen rhyw bum mlynedd prynodd John Davies, Blaengors, saer coed ac un o arweinwyr yr achos, y tir, ynghyd â thyddyn Brynsion a darn o fferm Pwllclai. Yn ei ewyllys gadawodd y tir y saif y capel arno a thir ar gyfer mynwent i'r eglwys.

Yn 1845 helaethwyd y capel ac yn 1873 fe'i ail-adeiladwyd. Fe'i adnewyddwyd eto yn 1908.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Adneuwyd gan yr Athro J. Tudno Williams, Capel Seion, Aberystwyth, Rhagfyr 2000, Tachwedd 2002, Chwefror 2009 a Mehefin 2010. Daeth Dr Maredudd ap Huw ac un ffeil Hydref 2012. Daeth llyfr cyfrifon, 1921 a 1971, drwy law Mr Gwilym Tudur, Aberystwyth, Tachwedd 2014; Rhif derbyn adnau Tachwedd 2002 yw 0200207680.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau'r Ysgol Sul, 1874-1923, a chofnodion amrywiol yn ymwneud â'r capel a gweithgareddau'r aelodau, 1891-1986.

Daeth dau focs ychwanegol o bapurau amrywiol yn perthyn i'r capel i law, Chwefror 2009 a Mehefin 2010, ac un ffeil mis Hydref 2012. Nid yw'r rhain wedi eu catalogio eto.

Llyfr cyfrifon, 1921 a 1971; heb ei chatalogio.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System o drefniant

Trefnwyd yn ddau grŵp: cofysgrifau'r Ysgol Sul a phapurau amrywiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg oni nodir yn wahanol.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Mae cofrestr bedyddiadau y capel, 1823-1837, yn yr Archifdy Gwladol (PRO: RG4/4013 (xv)), a cheir copi microffilm yn LlGC. Ceir cofrestri bedyddiadau, 1823-1962, claddedigaethau, 1891-1962, a phriodasau, 1916-1962, yn LlGC, CMAI/18293-6; a rhestr o gladdedigaethau, 1847-1851, yn CMAI/12985. Mae cofysgrifau amrywiol eraill y capel yn CMAI/12984-12994, 15717, 18297-18327, 20882, a 20884-20891. Cynllun o'r capel yw LlGC Map 20304. Ceir rhai adroddiadau blynyddol hefyd yn LlGC.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004249209

GEAC system control number

(WlAbNL)0000249209

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mehefin a Tachwedd 2002.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Barbara Davies.

Nodyn yr archifydd

Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, CMAI/20882 (deunydd ar gyfer hanes Capel Seion gan y Parch. D. J. Evans, Aberystwyth, 1935).

Ardal derbyn