fonds GB 0210 MORNEF - CMA: Cofysgrifau Eglwys Moreia, Morfa Nefyn

Identity area

Reference code

GB 0210 MORNEF

Title

CMA: Cofysgrifau Eglwys Moreia, Morfa Nefyn

Date(s)

  • 1859-1994 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.081 metrau ciwbig (9 bocs)

Context area

Name of creator

Administrative history

Yn 1825 neu 1826 adeiladwyd ysgoldy ar gyfer yr Ysgol Sul a sefydlwyd ym Morfa Nefyn yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Tyfodd yr Ysgol Sul i'r fath raddau nes penderfynwyd sefydlu eglwys yn y pentref, ac adeiladwyd capel yno yn 1853 neu 1854. Adeiladwyd y capel presennol yn 1882 gyferbyn â safle'r hen adeilad a chodwyd 'Capel Pren' i addoli ynddo tra adeiladwyd y capel newydd.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Adneuwyd gan Mr R. Emlyn Jones, Pwllheli, a'r Parchedig Goronwy Prys Owen, Y Bala, Tachwedd 2001.; CMA2001/15

Content and structure area

Scope and content

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau Eglwys Moreia, Morfa Nefyn, 1859-1994, megis cofrestr bedyddiadau, 1859-1882, llyfr cofnodion a chyfrifon y Capel Coed a'r Capel Newydd, 1881-1909, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1898-1985, llyfrau'r eisteddleoedd, 1903-1977, a llyfrau cofnodion cyfarfodydd y swyddogion, 1931-1994; ynghyd â llyfrau cyfrifon a llafur yr Ysgol Sul, 1887-1989.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell..

Accruals

System of arrangement

Trefnwyd yn LlGC yn ddau grŵp: cofnodion a chyfrifon yr Eglwys, a chofnodion a chyfrifon yr Ysgol Sul.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol

Language of material

  • Welsh

Script of material

Language and script notes

Cymraeg oni nodir yn wahanol

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir adroddiadau blynyddol y Capel, 1931, 1936, 1949, yn LlGC.

Related descriptions

Notes area

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2002

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Ifan Prys.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r catalog: Owen, John, Crynodeb o Hanes y Methodistiaid Calfinaidd ym Morfa Nefyn 1810-1932 (Caernarfon, 1932).

Accession area