fonds GB 0210 NAZRHON - CMA: Cofysgrifau Eglwys Nazareth, Pentre,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 NAZRHON

Teitl

CMA: Cofysgrifau Eglwys Nazareth, Pentre,

Dyddiad(au)

  • 1882-1969 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

3 bocs; 0.086 metrau ciwbig.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Cychwynnwyd y Capel gan aelodau o Jerusalem, Ton Pentre, Ystrad Rhondda, yn 1875. Cynhaliwyd y cyfarfod agoriadol i Gapel Nazareth ar 14 Gorffennaf 1878. Sefydlwyd yr Ysgol Sul gan ddwy Eglwys sef Jerusalem, Ton Pentre, a Bethlehem, Treorci. Bu William Mabon Abraham (1842-1922), aelod seneddol a llywydd cyntaf Ffederasiwn Glowyr De Cymru, yn flaenor yn y Capel. Dymchwelwyd y capel cyn 1997.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Y Parch. J. E. Wynne Davies; Aberystwyth; Adnau; Medi 2005; 0200512640.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Llyfrau’r weinidogaeth, 1888-1944; llyfrau cyfrifon, 1882-1946; llyfrau'r eisteddleoedd, 1886-[1930]; cofnodion gweinyddol, 1898-1969; a chofnodion yr Ysgol Sul, 1875-[1915].

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell..

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd yr archif yn LlGC yn bum cyfres: llyfrau’r weinidogaeth; llyfrau cyfrifon; eisteddleoedd; cofnodion gweinyddol; a llyfrau’r Ysgol Sul.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir adroddiadau blynyddol y Capel 1908 a 1936; cofrestri, 1911-1969 (CMA OZ); a hanes yr achos (CMA14705), yn LlGC.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006124235

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio’r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seilwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mawrth 2011.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad gan Wil Williams. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio’r rhestr hwn: Crynodeb o Hanes Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd yn Jerusalem, Ton Pentre gan y Parch. M. H. Jones (Ystrad, 1920) yng nghasgliad llyfrau LlGC. Defnyddiwyd Genuki Chapel Database (Mawrth 2011) am ddyddiad cau y Capel;

Ardal derbyn

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig