Corwen (Wales)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Corwen (Wales)

Equivalent terms

Corwen (Wales)

Associated terms

Corwen (Wales)

2 Archival description results for Corwen (Wales)

2 results directly related Exclude narrower terms

'Edeyrnion' (revised drafts)

First and second autograph drafts, 1940-1941, both extensively revised, of an uncompleted novel by John Cowper Powys entitled 'Edeyrnion'. The work, set in Corwen and containing autobiographical elements, was abandoned in 1941.

Papurau Anthropos

  • GB 0210 ANTHROPOS
  • Fonds
  • 1869-1944

Papurau Anthropos, 1869-1944, yn cynnwys gohebiaeth, 1869-1944, a llythyrau o gydymdeimlad at ei weddw, 1944; papurau personol eraill, 1878-1944, yn cynnwys dyddiaduron, llyfrau nodiadau ar bynciau llenyddol a diwinyddol; torion o'r wasg, 1880-1937; papurau llenyddol yn cynnwys cerddi gan Anthropos, 1876-1939, anerchiadau, erthyglau, traethodau a chyfansoddiadau rhyddiaith eraill, 1898-1922; barddoniaeth a rhyddiaith gan awduron eraill (rhai llawysgrifau gwreiddiol), yn enwedig Llew Llwyfo, 1877-1939. = Papers of Anthropos, 1869-1944, including correspondence, 1869-1944, and letters of condolence to his widow, 1944; other personal papers, 1878-1944, including diaries, notebooks on literary and theological matters; newspaper cuttings, 1880-1937; literary papers including poems by Anthropos, 1876-1939, addresses, articles, essays and other prose compositions, 1898-1922; poetry and prose by other writers (some original manuscripts), in particular Llew Llwyfo, 1877-1939.

Anthropos, 1853?-1944.