Durham.

Tacsonomeg

Cod

Nodyn(nodiadau) cwmpas

Nodyn(nodiadau) ffynhonnell

Nodyn(nodiadau) darganfod

Termau hierarchaidd

Durham.

Termau cyfwerth

Durham.

Termau cysylltiedig

Durham.

1 Canlyniadau ar gyfer Durham.

1 canlyniad yn uniongyrchol gysylltiedig Eithrio termau culach

Papurau Cymdeithas Cymry Durham,

  • NLW ex 2483.
  • ffeil
  • 1966-2006.

Papurau, 1966-2006, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, papurau ariannol, rhaglenni a phapurau amrywiol eraill yn ymwneud â'r gymdeithas. Bu Dr Lewis Davies (m. 2006), diweddar ŵr y rhoddwr, yn ysgrifennydd a thrysorydd y gymdeitha...

Durham Welsh Society.