Clunderwen (Wales)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Clunderwen (Wales)

Equivalent terms

Clunderwen (Wales)

Associated terms

Clunderwen (Wales)

3 Results for Clunderwen (Wales)

3 results directly related Exclude narrower terms

Dadorchuddio plac er cof am Waldo Williams

Toriad o rifyn Ionawr-Chwefror 2014 o'r papur newydd Ninnau - The North American Welsh Newspaper, sy'n cynnwys erthygl gan Tana George am ddadorchuddiad plac er cof am Waldo Williams ar fur Rhosaeron, y cartref teuluol, gan David William...

Deunydd amrywiol

Deunydd amrywiol yn bennaf o natur wleidyddol, lenyddol, grefyddol neu gymdeithasol, yn eu plith:Llungopi o ffotograff o Glunderwen, Sir Benfro, tua throad neu ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif.Pamffledyn gan Harold Bing yn dwyn y teitl �...

Ffair Ceffylau Bach

Toriad papur newydd yn adrodd fel yr ennillodd Waldo Williams gystadleuaeth y stori fer yn Eisteddfod y Tabernacl, Clunderwen, Mai 1931, gyda'i gynnig 'Ffair Ceffylau Bach'. Crybwyllir hefyd lwyddiant diweddar Waldo yng nghystadleua...