Durham.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Durham.

Equivalent terms

Durham.

Associated terms

Durham.

1 Results for Durham.

1 results directly related Exclude narrower terms

Papurau Cymdeithas Cymry Durham,

  • NLW ex 2483.
  • file
  • 1966-2006.

Papurau, 1966-2006, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, papurau ariannol, rhaglenni a phapurau amrywiol eraill yn ymwneud â'r gymdeithas. Bu Dr Lewis Davies (m. 2006), diweddar ŵr y rhoddwr, yn ysgrifennydd a thrysorydd y gymdeitha...

Durham Welsh Society.