Eglwys Carmel (Llanilar, Wales).

Ardal dynodi

Math o endid

Corporate body

Ffurf awdurdodedig enw

Eglwys Carmel (Llanilar, Wales).

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Ni wyddys pryd yn union y rhoddwyd yr enw Carmel ar yr Eglwys. Fe'i cofrestrwyd fel 'Llanilar Chapel' yn y llys esgobol yn 1817 ac fel lle o addoliad yn 1852. Ychwanegwyd galeri, stabl ac ysgoldy yn 1851. Dechreuwyd cynnal Ysgol Sul yn Llanilar tua 1798 ac erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg yr oedd pedair Ysgol Sul sef Carmel, Pantglas, Cilcwm a'r Dyffryn. Cynhaliwyd cyfarfodydd agoriadol ar 20-21 Medi 1880 i ddathlu codi'r capel newydd.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC