Elections -- Wales -- Ceredigion.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Elections -- Wales -- Ceredigion.

Equivalent terms

Elections -- Wales -- Ceredigion.

Associated terms

Elections -- Wales -- Ceredigion.

4 Archival description results for Elections -- Wales -- Ceredigion.

4 results directly related Exclude narrower terms

Cardiganshire Liberal Association Records,

 • GB 0210 CARLIB
 • Fonds
 • 1900-1974 /

Records of the Cardiganshire Liberal Association, 1921-1974, including minute books, 1923-1951; correspondence, financial and other papers, 1914-1974; electoral registers, 1951-1964; press cuttings of political interest, 1900-1963.

Cardiganshire Liberal Association.

George A. Morrison Records,

 • GB 0210 GEOSON
 • Fonds
 • 1967-1984 /

Papers of George A. Morrison, mainly relating to the work of the Welsh Liberal Party, 1967-1984; records relating to Liberal Party Associations, 1971-1983; District Council elections records, 1978-1983; West Wales European Parliamentary constituency records, 1978-1984; and records relating to Welsh Liberal party conferences, 1969-1982, and the Joint Liberal Assembly, 1977-1984.

Morrison, George A.

Merfyn Jones Papers,

 • GB 0210 MERNES
 • Fonds
 • 1964-1989 /

Papers of Merfyn Jones relating to the Liberal Party, 1964-1989, comprising papers and correspondence of the National Liberal Association, 1964-1988; papers, correspondence and minutes relating to the Welsh Liberal Party, 1965-1987, and on subjects including policy, 1969-1986, devolution, 1976-1979, and European Elections, 1977-1984; correspondence and minutes relating to Ceredigion and Ceredigion and Pembroke North Liberal Associations, 1966-1988, and papers relating to general and local elections, 1973-1987; papers relating to Aberystwyth Liberal Association, 1968-1988, to University College of Wales, Aberystwyth, 1977-1989, and to the Association of University Teachers, 1979-1988; newspaper cuttings, 1964-1988; personal papers of Merfyn Jones and correspondence with Liberal politicians, 1965-1988; printed material, [1968]-1987; papers relating to Young Liberals at national and local levels, 1966-1976; papers relating to the Social and Liberal Democrats, 1984-1988.

Jones, Merfyn, b. 1939

Papurau Plaid Cymru: Rhanbarth Ceredigion,

 • GB 0210 PLAION
 • fonds
 • 1939-1985 /

Papurau Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion o Blaid Cymru, yn cynnwys cofnodion,1939-1984; gohebiaeth,1944-1981; papurau'n ymwneud â gwaith a chyllid y Pwyllgor a'i ganghennau,1959-1971; papurau'r Gynhadledd Flynyddol,1976-1979; torion papur newydd,1970-1975; ymgyrchoedd, 1960-1965; adroddiadau misol Peter Hughes Griffiths, Trefnydd y pwyllgor rhanbarth,1970-1972; papurau Adran Merched Plaid Cymru,1973-1978; ffeiliau'r swyddfa ganolog, 1961-1967, a thaflenni printiedig o'r swyddfa ganolog, 1974-1985; cofnodion Cyngor Talaith Dyfed,1975-1977; gohebiaeth a phapurau ariannol cangen Aberystwyth, 1968-1979; cofnodion cangen Aberystywth,1959-1978; papurau, gohebiaeth a llenyddiaeth yn ymwneud ag etholiadau cyffredinol,1959-[1980au], ac etholiadau lleol,1963-1964. Mae grŵp ychwanegol o bapurau a dderbyniwyd yn 2000 yn dal heb eu catalogio. = Papers of the Ceredigion Area Committee of Plaid Cymru, including minutes, 1939-1984; correspondence, 1944-1981; papers relating to the work and finances of the Committee and its branches, 1959-1971; Annual Conference papers, 1976-1979; newspaper cuttings, 1970-1975; campaigns, 1960-1965; monthly reports of Peter Hughes Griffiths, the area committee organiser, 1970-1972; papers of the women's section, 1973-1978; central office files, 1961-1967, and printed leaflets from the central office, 1974-1985; minutes of the Dyfed Regional Council, 1975-1977; correspondence and financial papers of the Aberystwyth branch, 1968-1979; Aberystwyth branch minutes, 1959-1978; papers, correspondence and literature relating to general elections, 1959-[1980s], and local elections, 1963-1964. A further group of papers received in 2000 remains uncatalogued.

Mae dau grŵp o bapurau ychwanegol yn dal heb eu catalogio.

Plaid Cymru. Rhanbarth Ceredigion.