Elwyn-Edwards, Dilys, 1918-

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Elwyn-Edwards, Dilys, 1918-

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Yr oedd Dilys Elwyn-Edwards (1918-2012) yn gyfansoddwraig. Ganwyd Dilys Roberts yn Nolgellau a derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Dr Williams i Ferched yn y dref. Enillodd radd BMus yng Ngholeg y Brifysgol yng Nghaerdydd. Yno y dechreuodd gyfansoddi a darlledwyd ei chaneuon gan y BBC. Ei gwaith enwocaf yw Mae hiraeth yn y môr a gomisiynwyd gan y BBC yn 1961. Bu’n fyfyrwraig yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain ar ôl ennill ysgoloriaeth agored mewn cyfansoddi gan astudio gyda Herbert Howells .

Priododd â David Elwyn Edwards 3 Medi 1947. Bu farw Dilys Elwyn-Edwards ar 13 Ionawr 2012 mewn cartref gofal yn Llanberis yn 93 mlwydd oed.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig