Evans, D. Emlyn (David Emlyn), 1843-1913

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Evans, D. Emlyn (David Emlyn), 1843-1913

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

David Emlyn Evans (1843-1913), musician, was born in Newcastle Emlyn. He won many muscial prizes at 'eisteddfodau' and amongst his abundant compositions are songs, anthems, cantatas, part-songs and hymn-tunes, as well as choral works which include the operetta 'Y Tylwyth Teg', 'Gweddi'r Cristnogion' (a cantata), and an oratorio entitled 'Y Caethgludiad'.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

lcnaf

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig