Great Britain. Army. Welsh Army Corps

Ardal dynodi

Math o endid

Corporate body

Ffurf awdurdodedig enw

Great Britain. Army. Welsh Army Corps

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

  • Welsh Army Corps

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

The Welsh Army Corps was formed in 1914. It was responsible for its own recruitment, billeting, supplies and training, overseen by a National Executive Committee. The Corps was disbanded in 1925. Owen William Owen was secretary to the National Executive Committee, and he prepared a final report on the history of the Corps, on their behalf, in 1921. He later worked in the Ministry of Labour (Wales), retiring in 1928. He had previously undertaken gold prospecting in South Africa in the 1890s.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig