Print preview Close

Showing 112 results

Archival description
Neuadd Wen Manuscripts,
Advanced search options
Print preview View:

Neuadd Wen Manuscripts,

  • GB 0210 MSNEUADD
  • Fonds
  • [15 cent.]-[1920x1930]

Manuscripts from the library of Sir Owen Morgan Edwards (1858-1920), mostly belonging to the nineteenth century, and consisting of original copy of published material in the form of essays, short stories, original and translated poetry, collection...

Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920

'Talm o hen-gerdd i Foelyrch',

A composite volume of collections of Welsh poetry and prose made about 1635. The title is derived from the third section which contains a number of poems to members of the Wynn family of Moelyrch in Llansilin. Amongst the poets represented are Hyw...

'Prif Ddifyrrwch y Cymro',

A holograph collection of 'cywyddau' and 'englynion' and other verse by John Williams entitled 'Prif Ddifyrwch y Cymro: Llyfr Cywyddau Duwiol a diddanol o waith John Williams, MDCCLXIII'; with a further collection beg...

John Williams.

Mawddwy manuscripts,

A group of papers, entitled 'Mawddwy MSS', which Sir O. M. Edwards acquired from William Davies, Pant, Llanymawddwy (d. 1906). They consist of sheets of poems by Rhys Jones o'r Blaenau ('Cywydd marwnad Jane Poole', 1762, a...

Gwaith 'Gwilym Berwyn',

Two exercise books, one containing transcripts by Hannah Morris of three poems ('Yr Ardd', 1893, 'Yr Anturiaethwr', 1891, and 'Y Diluw', 1891) by her brother William Roberts ('Gwilym Berwyn'), and a covering...

Hannah Morris.

Gwaith 'Owain Machno',

Two exercise books, one containing a poem on the year 1881 by Owen T. Davies ('Owain Machno'), a covering letter and photograph of the author, and the other an 'awdl' on Owain Glyndwr by 'Blagur y Gwyngyll', 1895.

Owain Machno.

Rhieingerdd,

Two versions of a pastoral song entitled 'Olwen Merch yr Amaethwr', by H. Brython Hughes, with a covering letter, 18 June 1896.

H. Brython Hughes.

Barddoniaeth,

'Arwrgerdd Owen Glyndwr', by D. Lewis ('Ap Ceredigion'); 'Pryddest: Esgyniad y Cymro', by Humphrey Jones ('Bryfdir'), 1896; 'Nos Galangauaf' - a translation from Burns - by Henry Rowlands ('He...

Caneuon 'Buddug',

The original manuscript of Caneuon Buddug (Caernarfon, 1911) (the poems of Catherine Jane Prichard ('Buddug')).

Buddug, 1842-1909

Barddoniaeth,

Miscellaneous poems, including a fragment of a poem by Hughe Hughes, Llwydiarth Esgob; a pencil copy of 'Beth sy'n hardd ?', with a translation into English ('What is Beautiful?'), 'Bedd fy Chwaer', 'Dymunia...

Cywyddau a charolau,

A collection of poems by Sr. Rhys, William Phylip, John Dafydd Las, Mr. Peter Lewis, Edward Morris, Sr. Morgans, Morus Richard, William Llyn, Tudur Aled, John Tudur, John Phylip, Edmwnd Prys, Dafydd ab Edmwnd, Iolo Goch, William Cynwal, Hugh Morri...

A commonplace book,

Copies of Welsh and English poetry and miscellaneous extracts, including poems by William Philip, Robert Hughes, Goronwy Owen, 1741, Rice Jones, Evan Evans ('Ieuan Brydydd Hir'), Thomas Jones, and anonymous poems ('Pan oedd Bess yn ...

Casgliad o farddoniaeth grefyddol,

A collection of Welsh religious verse successfully submitted for competition at the Cwrtybela, Blackwood, Eisteddfod, 1866, by 'Ieuagolym' (i.e. Evan Jones, James H. Walters, and William Jones ('Asaph Gwent'), all of Blackwood.

Evan Jones, James H. Walters and Asaph Gwent.

Barddoniaeth,

Unsigned Welsh poetry consisting of a 'Cywydd Coffadwriaeth am Robert Evan o'r Cornele, a gladdwyd Awst 24 yn y ddeigenfed flwyddyn a phump oedran; Bl. Arg. 1799', 'Myfyrdod ar Salm 90, 5', and 'Ystyriaeth ar Hos. 13,...

Beirdd y Bala,

A commonplace book containing a catechism on the scriptures; notes entitled 'The Grounds of Divinity', and 'englynion' - 'Englynion a wnaeth Mr. [Edward] Wyn i'r Prydyddion yn yr Eisteddfod Ddydd Llun Sulgwyn, 1738�...

Llyfr cyfrifon Rowland Huw,

An account book, 1768-1774, kept by Rowland Huw, with an 'awdl: Godidowgrwydd Y Greadigaeth', by 'R. Huw neu Rod y Coed', 1795, 'cywydd: cwynfan Evan Evans o'r Bala yn ôl marwolaeth Jane Evans ei wraig'; and a po...

Rowland Huw.

Blodau Awen ...,

A collection of poems by Hugh Jones, Penygroes, entitled 'Blodau Awen yn cynnwys ychydig Englynion, Pennillion a Cherddi, &c., o waith Hugh Jones, Penygroes, Llanwnda, yr hwn a fu farw Awst 6fed, 1825, wedi eu casglu yn ofalus gan O Jones...

O. Jones.

Carolau,

'Carol ar Don a elwir Mwyneidd-dra neu symlen pen bys' by Rowland Hugh, 1791, and a carol 'gofyn bwiall' by Ellis Roberts, Llanddoget.

Barddoniaeth,

A bundle of notebooks containing poetry mainly by Owen Lloyd which Sir Owen M. Edwards received from T. C. Jones ('Alonydd'), Liverpool. They contain miscellaneous 'englynion'; 'Rhiangerdd' composed for the Cemaes, An...

Owen Lloyd.

Results 1 to 20 of 112