Showing 114 results

Archival description
Papurau Ambrose Bebb,
Print preview View:

Llythyrau R-V

Mae'r ffeil hon yn cynnwys llythyrau oddi wrth Prosser Rhys (2), Gomer M. Roberts (1), a Sarnicol (1).

Llythyrau gan unigolion anhysbys

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau yn trafod cyhoeddiadau Bebb a'i waith gyda'r capel yn bennaf. Nid yw'r llythyrau hyn wedi eu harwyddo, neu mae'n anodd darllen y llofnodion os cawsant eu harwyddo. Hyd y gellir barnu o...

Dyddiadur

Mae'r dyddiadur yn cynnwys nodiadau bras a luniwyd yn ddiweddarach ynglŷn â'r cyfarfod cyntaf i drafod y brotest yn erbyn yr ysgol fomio ym Mhenyberth.

Dyddiadur

Dyddiadur am y flwyddyn 1940 a gyhoeddwyd dan y teitl Dyddlyfr 1941, (Llandybïe, 1942).

Etholiad Cyffredinol 1945

Mae'r ffeil yn cynnwys copi llawysgrif o araith Saesneg gan Bebb, a oedd yn sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru yn sir Gaernarfon, ar hunanlywodraeth i Gymru a chopi o'i anerchiad etholiadol a yrrwyd at etholwyr sir Gaernarfon yn ystod yr y...

'Eisteddfod Pen-y-bont ar Ogwr 1948'

Mae'r ffeil yn cynnwys copi llawysgrif o araith Bebb yn llywydd y dydd, Eisteddfod Genedlaethol Pen-y-bont ar Ogwr, Awst 1948.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru (1948 : Pen-y-bont ar Ogwr)

Results 1 to 20 of 114