Showing 42 results

Archival description
CMA: Cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus
Print preview View:

CMA: Cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus

  • GB 0210 PHITRE
  • fonds
  • 1859-2006

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus, yn ymwneud ag ochr weinyddol y capel, materion ariannol a'r Ysgol Sul. Ceir yn eu plith cofrestri bedyddiadau, 1859-1990, cofrestri aelodau Cymdeithas Ddirwestol y Methodi...

Eglwys Philadelphia (Morriston, Wales)

Arolygon pensaernïol

Mae'r ffeil yn cynnwys ffurflen adroddiad eiddo, 1988, arolwg, 1996, Alwyn Jones, Pensaer, Caerdydd, ac arolwg Eglwys Bresbyteraidd Cymru, 1999, yn ymwneud â chyflwr yr adeilad a iechyd a diogelwch, ynghyd â nodiadau cyffredinol, 2000, am gap...

Cofnodion gweinyddol

Mae'r gyfres yn cynnwys cofrestri bedyddiadau, 1859-1990, llythyrau aelodaeth, 1898-1991, cofrestri aelodau'r Gymdeithas Ddirwestol, 1899-1914, llyfr cyhoeddiadau pregethwyr, 1889-1933, cofrestr eglwysig, 1899-1944, taflenni ystadegol, 1...

Llythyrau'r pensaer

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau, 1995-1999, oddi wrth Alwyn Jones, pensaer ac ymgynghorwr ar adeiladau hanesyddol, yn ymwneud â chostau, ac amcangyfrifon am y gwaith atgywerio; llythyr, 1999, oddi wrth Heddlu De Cymru ynglŷn â fandaliaeth ar...

Results 1 to 20 of 42