fonds GB 0210 PHITRE - CMA: Cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus

Identity area

Reference code

GB 0210 PHITRE

Title

CMA: Cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus

Date(s)

  • 1859-2006 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.092 metrau ciwbig (29 cyfrol, 7 ffolder, 1 amlen)Mae rhannau o'r fonds yn cynnwys cyfrolau gyda chloriau sy'n rhydd. Gweler disgrifiadau ffeil.

Context area

Name of creator

Administrative history

Codwyd Eglwys Philadelphia yn 1802. Eglwys anenwadol ydoedd hi y pryd hynny. Derbyniwyd Philadelphia yn aelod llawn gan y Methodistiaid yn 1804.

Cafwyd adeilad newydd yn 1829 a chredwyd y gallai ddal 800 o bobl. Un o weinidogion amlycaf Philadelphia oedd y Parchedig Thomas Levi. Adnewyddwyd y capel yn 1935 pan osodwyd pedair ffenest gwydr lliw yn y capel. Rhestrwyd Capel Philadelphia gan CADW fel adeilad cofrestredig ar raddfa II. Ym mis Mai 2002 cynhaliwyd cyfarfodydd dathlu dau canmlwyddiant yr achos. Ar 19 Ionawr 2003 cynhaliwyd gwasanaeth datgorffori'r eglwys.

Roedd y capel yn rhan o Ddosbarth Llansamlet yn Henaduriaeth Gorllewin Morgannwg.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Adneuwyd gan Mr John R. Davies, Treforus, Mehefin 2002 a Mai 2003.; 0200208371, 0200305605

Content and structure area

Scope and content

Mae'r fonds yn cynnwys cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus, yn ymwneud ag ochr weinyddol y capel, materion ariannol a'r Ysgol Sul. Ceir yn eu plith cofrestri bedyddiadau, 1859-1990, cofrestri aelodau Cymdeithas Ddirwestol y Methodistiaid Calfinaidd, 1899-1914, llyfr cyhoeddiadau pregethwyr, 1889-1933, llyfr cofnodion eglwysig, 1899-1950, llyfrau casgliad y Weinidogaeth, 1905-2002, llyfrau cyfrifon, 1917-2003, llyfr yr eisteddleoedd, 1913-1939 a chofrestri'r Ysgol Sul, [1881]-1952, ynghyd â thaflenni ystadegol, 1969-2002, llythyrau'n ymwneud ag ymdrechion i gyllido'r gwaith atgyweirio ar yr adeilad, 1991-1995, adroddiad pensaernïol, 1996, ar gyflwr yr eglwys, a nodiadau ymchwil, [2002], am hanes yr achos.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yr archif yn LlGC yn dair cyfres: cofnodion gweinyddol, cofnodion ariannol a chofnodion yr Ysgol Sul; ac yn ddwy ffeil: hanes yr achos; a phapurau amrywiol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Text

Related units of description

Ceir hanes yr achos a draddodwyd yng nghyfarfod dathlu canmlwyddiant a hanner yr eglwys ym mis Mai 1952 yn CMA H43/3, ac adroddiadau blynyddol, 1931-1959 (gyda bylchau), yn LlGC. Mae llestri cymun, lluniau a ffotograffau hefyd yn LlGC.

Related descriptions

Notes area

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Rhagfyr 2002 a Mehefin 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y disgrifiad gan Ann Francis Evans.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: 'Cyfarfod Dathlu Canmlwydd a Hanner Eglwys Philadelphia, Treforus (Glam.) ym mis Mai 1952' yn CMA H43/3, rhaglen Philadelphia, Treforus. Cyfarfodydd dathlu dau canmlwyddiant yr achos yn cynnwys hanes yr achos gan John Richard Davies, 2002, ac CMA: Cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus.

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: CMA: Cofysgrifau Eglwys Philadelphia, Treforus; $q - Mae rhannau o'r fonds yn cynnwys cyfrolau gyda chloriau sy'n rhydd. Gweler disgrifiadau ffeil..