Showing 13 results

Archival description
Ffeil / File
Advanced search options
Print preview View:

Aderyn Bach Mewn Llaw

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd Aderyn Bach Mewn Llaw (1990), gan gynnwys adolygiadau, gohebiaeth, erthygl a chyfrol o farddoniaeth sy'n cynnwys cyfieithiadau o un o'r cerddi gwreiddiol i Iseldireg a Ffriseg Orllewinol.

Barddoniaeth amrywiol feirdd

Barddoniaeth amrywiol feirdd ar wahân i Menna Elfyn, gan gynnwys Nigel Jenkins, R. S. Thomas, Ted Hughes, Peter Meilleur, Iwan Llwyd, Joseph Clancy, Raymond Garlick a Gillian Clarke.

Barddoniaeth gynnar

Llyfrau nodiadau Menna Elfyn yn cynnwys ymdrechion barddoni cynnar a drafftiau o gerddi, rhai ohonynt a gynhwyswyd yn ddiweddarach ar ffurf cyflawn mewn gweithiau cyhoeddiedig megis Mwyara (1976), 'Stafelloedd Aros (1978) a Tro'r Haul Ar...

Cell Angel

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd ddwyieithog Cell Angel (1996), gan gynnwys adolygiadau, datganiadau i'r wasg, erthyglau, cyfieithiad o'r gyfrol i'r Eidaleg, a gohebiaeth berthnasol, gan gynnwys llythyrau at Menna Elfyn oddi ...

Cerddi amrywiol

Cerddi gan Menna Elfyn a gynhwysir yn ei chyfrolau cyhoeddiedig ond nad oeddent wedi'u cyplysu o fewn y casgliad ag unrhyw gyfrol(au) penodol.

Eucalyptus

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd ddwyieithog Eucalyptus (1995), gan gynnwys adolygiadau, datganiadau i'r wasg, llythyrau at Menna Elfyn oddi wrth Tony Conran a Joseph Clancy, dau o gyfieithwyr y cerddi, a chyfieithiad o un o'r cer...

Ffŵl yn y Dŵr

Deunydd yn ymwneud â Ffŵl yn y Dŵr (1999), cyfrol o gerddi ar gyfer pobl ifanc a olygwyd gan Menna Elfyn, gan gynnwys adolygiad.

Hel Dail Gwyrdd

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd Hel Dail Gwyrdd (1985), gan gynnwys adolygiadau o'r casgliad.

Mwyara

Deunydd yn ymwneud â Mwyara (1976), sef cyfrol flodeugerdd gyntaf Menna Elfyn, gan gynnwys drafftiau teipysgrif a anfonwyd i Wasg Gomer ym 1975 ac adolygiadau o'r gyfrol.

Mynd Lawr I'r Nefoedd

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd Mynd Lawr i'r Nefoedd (1986), gan gynnwys llythyrau at Menna Elfyn oddi wrth yr Athro John Rowlands ac adolygiadau o'r gyfrol.

O'r Iawn Ryw

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd O'r Iawn Ryw (1991), a olygwyd gan Menna Elfyn, gan gynnwys adolygiadau ac erthyglau.

Stafelloedd Aros

Deunydd yn ymwneud â Stafelloedd Aros (1978), sef ail flodeugerdd Menna Elfyn, gan gynnwys drafftiau gwreiddiol o'r cerddi (a luniwyd tra'n yr ysbyty) a chyfieithiadau o rai o'r cerddi gorffenedig i'r Saesneg.

Elfyn, Menna, b. 1951