Showing 80 results

Archival description
Print preview View:

Papurau Ioan Brothen,

  • GB 0210 BROTHEN
  • fonds
  • 1823-1996 /

Y mae'r casgliad yn cynnwys: llythyrau, 1909-1938, at 'Ioan Brothen', a llythyrau, 1950-1974, at Enid Jones; dyddiaduron Ioan Brothen, 1894, 1931-1940; llyfrau nodiadau a llyfrau lloffion, 1888-1940, yn cynnwys cerddi, englynion, pe...

Ioan Brothen, 1868-1940.

Papurau Caradog a Mati Prichard,

  • GB 0210 CARADOG
  • fonds
  • 1921-1982 /

Mae grŵp 1983 yn cynnwys: dyddiaduron Caradog Prichard,1963-1980 (bylchog); gohebiaeth, yn cynnwys llythyrau, 1942-1946, oddi wrth Caradog at ei wraig Mati, tra'r roedd yn gwneud ei wasanaeth milwrol, llythyrau a negeseuon yn ei longyfarch ar...

Prichard, Caradog, 1904-1980.

Scrapbook,

A scrap-book of D. Silvan Evans chiefly containing 'Nugae Canorae', being holographs and press cuttings of Welsh poetry by D. Silvan Evans and of Welsh translations by him of poetry by [Johann Wolfgang Von] Goethe, Anacreon, Sappho, Plat...

Papurau David Davies (Ffatri Emlyn, Adpar),

  • GB 0210 FFATEM
  • fonds
  • 1871-1982.

Mae'r casgliad yn cynnwys papurau'n ymwneud â theulu a disgynyddion David Davies, 1871-1982; llyfr nodiadau yn cynwys barn Davies ar bregethau a glywodd, 1930-1933; ffeil o farddoniaeth a phenillion; llyfr cyfrifon Ffatri Emlyn, 1903-193...

Davies, David, 1871-1947.

Barddoniaeth,

Cerddi cynnar a luniwyd ganddo yn 1929 a cherddi diweddarach a ysgrifennodd yn ystod ei ddyddiau coleg; cyfieithiadau o ganeuon ganddo; ynghyd â chyfieithiadau i'r Saesneg a'r Sbaeneg, 1953, o'i bryddest anfuddugol 'Y Creadur&#...

Miscellaneous verse and prose,

Miscellaneous prose and verse submitted for publication in The Rhyl Advertiser and other papers, adjudications, etc., the contributors including Meredith J. Hughes, Robert Parry ('Robin Ddu Eryri'), John Williams ('Glanmor'), R...

Poetry,

Manuscript and typescript poems, in Welsh and English, by the Rev. T. W. Llynfi Davies, including poems entered for competition at the Corwen Chair Eisteddfod, 1913, and the National Eisteddfod of Wales, Wrecsam, 1933, and Fishguard, 1936.

Davies, Thomas William Llynfi, 1876?-1937.

Letters to the Rev. C. Tawelfryn Thomas (J-O),

Thirty-seven holograph and autograph letters and postcards (surnames J-O), 1877-1931, addressed to the Rev. C. Tawelfryn Thomas. Frequent references to the Rev. Evan Jones (Ieuan Gwynedd) in the correspondence relate mostly to Thomas's biogra...

Letters to the Rev. C. Tawelfryn Thomas (P-W),

Fifty-five holograph and autograph letters and postcards (surnames P-W), 1879-1938, addressed to the Rev. C. Tawelfryn Thomas. Frequent references to the Rev. Evan Jones (Ieuan Gwynedd) in the correspondence relate mostly to Thomas's biograph...

Barddoniaeth amrywiol,

Miscellaneous verse items in Welsh and English including [?holograph] copies of englynion and a cywydd by Ioan Anwyl, Pontypridd, two free-metre stanzas entitled 'Yr Ysgol Newydd a'r Castell Hen' [?Caerffili] by C. Tawelfryn Thomas,...

Ffwrneisiau,

Fragments of autograph drafts, [1960s], of Ffwrneisiau by Gwenallt, and the author's preparatory notes and ideas for the volume; together with related papers, 1982, concerning publication. Also included are two apparently unpublished typescri...

Gwenallt.

Barddoniaeth,

Miscellaneous poems including a 'pryddest' entitled 'Y Dyngarwr', by 'Rhyd y Goleu'; commemorative verses to John Jenkyn Richards, by Robert Rowlands [Birmingham], 1937; an 'englyn' to 'Mr. E. M. Davies...

Gwaith Iolo Gwyddelwern

A volume of awdlau, englynion, cywyddau, carolau plygain, etc., 1819-1917, by Edward Evans (Iolo Gwyddelwern, 1786-1853), Hugh Morris (Rhuddfryn, 1830-1908), both of Rhuthun, and others, including Edward Davies (Iolo Trefaldwyn, 1819-1887), in the...

Evans, Edward, 1786-1853

Dyddiadur

Dyddiadur T. Llew Jones ar gyfer 1980, sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud â'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd, gan gynnwys crynodeb o ddigwyddiadau ar gyfer 1979 (ff. 1 verso-3), yn ogystal â barddoniaeth gan yr awdur (ff. 16, 37 ver...

T. Llew Jones.

Dyddiadur

Dyddiadur T. Llew Jones ar gyfer 1984, sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud â'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd, yn ogystal â barddoniaeth ganddo (ff. 129 verso, 152 verso, 180 verso, 181). = Diary of T. Llew Jones for 1984, giving an ...

T. Llew Jones.

Dyddiadur

Dyddiadur T. Llew Jones ar gyfer 1987, sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud â'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd, ynghyd ag atgofion plentyndod (ff. 1 verso-3 verso), barddoniaeth ganddo (ff. 47, 80) ac englyn gan Emyr Llewelyn (f. 55)....

T. Llew Jones.

Dyddiadur

Dyddiadur T. Llew Jones ar gyfer 1989, sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud â'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd, ynghyd â barddoniaeth ganddo (ff. 140 verso, 164). = Diary of T. Llew Jones for 1989, giving an account of his daily life ...

T. Llew Jones.

Dyddiadur,

Dyddiadur T. Llew Jones, 18 Chwefror-31 Rhagfyr 1999 (MS 23844iB), sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud â'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd, ynghyd â barddoniaeth ganddo (ff. 73 verso, 77, 80 verso, 83 verso). = Diary of T. Llew Jones,...

T. Llew Jones.

Results 1 to 20 of 80