Showing 48 results

Archival description
file Only top-level descriptions English
Print preview View:

Hanes plwyf Llandderfel

 • NLW MS 16666E.
 • file
 • [1830au, hwyr]-1916

Cyfrol, [1830au, hwyr]-1916 (dyfrnod 1827), sy'n cynnwys adysgrif o'r rhestr degwm ar gyfer Llandderfel, sir Feirionnydd (ond yn hepgor manylion tirfeddianwyr a thenantiaid), [1830au, hwyr] (ff. 2-13), yn ogystal â nodiadau, [20 gan., cy...

Jones, Charles, 1831-1917.

Papurau teuluol Delwyn Tibbott,

 • NLW ex 2831.
 • file
 • 1889-1942, 1977.

Eitemau amrywiol yn ymwneud â theulu'r rhoddwr, gan gynnwys llyfr ymwelwyr Eleazar Tibbott, brawd ei daid, 1910, yn ystod cyfnod ei waeledd, a phregethau ganddo; dyddiadur gwaith, 1912-1913, ei dad-cu fel Arolygwr dan Ddeddf Insiwriant Lloyd ...

Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth

 • Papurau Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth
 • file

Papurau ychwanegol, 1960-80, Aelwyd yr Urdd, Aberystwyth, gan gynnwys gohebiaeth, cofnodion y Pwyllgor Cyffredinol a rhaglenni'r Aelwyd

Pregethau Cymraeg,

 • NLW ex 2373.
 • file
 • 1841, 1869-1877.

Chwe chyfrol o bregethau Cymraeg mewn llawysgrif, 1869-1877, gan Enoch Williams, Gweinidog gyda'r Bedyddwyr, a phregethau angladdol gan D. R. Williams, 1841.

Williams, Enoch, Llansamlet.

'Randibŵ' a 'Gwifrau'r Gyfraith'

 • NLW ex 2342
 • file
 • 1935-1947

Copi teipysgrif o ddrama i blant gan Eic Davies, c.1947, a chopi teipysgrif o ddrama mewn un act gan Ronald Gow, wedi ei throsi i'r Gymraeg gan Selwyn Jones, 1935.

Davies, Eic, 1910-1993

Barddoniaeth John Jones, Ceunant,

 • NLW MS 16829A.
 • file
 • [1875x1925].

Cyfrol yn cynnwys barddoniaeth gan John Jones, Ceunant ac eraill, ynghyd â ryseitiau meddyginiaethol a rhai ar gyfer y gegin a'r tŷ, yr oll mewn [?o leiaf dwy] law anhysbys = A volume of poetry by John Jones, Ceunant and others, together with...

Pregethau'r Parch. William Harris, Heolyfelin,

 • NLW MS 16266B.
 • file
 • [?19 gan., hwyr] /

Llyfr nodiadau (ff. i, 1-97) a dalennau heb eu rhwymo (ff. 98-140) yn cynnwys pum pregeth, [?19 gan., hwyr], ar y Testament Newydd yn llaw'r Parch. William Harris, gweinidog capel y Bedyddwyr Heolyfelin, Aberdâr, Morgannwg. = A notebook (ff. ...

Harris, W. (William), 1830-1911.

Cofnodion seiadau Capel Bethel, Bala,

 • NLW MS 16371B.
 • file
 • 1835-1850.

Llyfr cofnodion seiadau Capel Bethel (M.C.), Bala, sir Feirionnydd (Capel Tegid yn ddiweddarach), Ionawr 1839-Medi 1841 (ff. 22-102), Chwefror 1844 (ff. 102 verso-105) a Hydref-Rhagfyr 1850 (ff. 105-108). = Minute book of seiat (society) meetings ...

Drafft o lyfr emynau'r Bedyddwyr Cymraeg,

 • NLW MS 16881D.
 • file
 • 19 gan.

Drafft pedwaredd ganrif ar bymtheg o lyfr emynau'r Bedyddwyr Cymraeg, sy'n cynnwys emynau llawysgrif a theipysgrif gan Joseph Harris ('Gomer'), William Rees ('Gwilym Hiraethog'), Morgan Rhys, William Williams, Pantyce...

Ysgrifau Robert Ellis, Ysgoldy,

 • NLW MS 16379D.
 • file
 • [1850au]-1897.

Cyfrol yn llaw'r Parch. Robert Ellis, Ysgoldy, Llanddeiniolen, sir Gaernarfon [1850au]-1881, sy'n cynnwys cofnodion hunangofiannol ac ysgrifau eraill. = A volume in the hand of the Rev. Robert Ellis of Ysgoldy, Llanddeiniolen, Caernarvon...

Ellis, Robert, 1808-1881.

Dylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph,

 • NLW MS 16345D.
 • file
 • 1883 /

Llawysgrif yn dwyn y teitl 'Traethawd ar Ddylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph' a gyflwynwyd dan y ffugenw 'Myfyr' yn Eisteddfod Annibynwyr Ffestiniog Nadolig 1883. = A manuscript essay entitled 'Traethawd ar Ddylanw...

'Myfyr'.

Papurau J. Gwyn Griffiths

 • NLW ex 2337
 • file
 • 1948-1982

Papurau, 1948-1982, a gasglwyd ynghyd gan yr Athro J. Gwyn Griffiths, y mwyfarif yn lythyron yn ymwneud â chyhoeddiad a olygwyd ganddo ar D. J. Williams, Abergwaun. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Kate Roberts, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. G...

Griffiths, John Gwyn

Ysgrifau a cherddi amrywiol

 • NLW Facs 983
 • file
 • 1928-1966

Llungopi o ddau draethawd mewn llawysgrif ar bynciau cerddorol o bosibl ar gyfer Cerddoriaeth Cymru, y naill yn dwyn y teitl 'Yr ymdaith gerddorol' gan Ben Bowen Thomas a'r llall yn dwyn y teitl 'Ceisio dysgu' gan Kate Rob...

Thomas, Ben Bowen, 1899-1977

CMA: Cofysgrifau Capel y Cricor

 • NLW Minor Deposit 1612/x
 • file
 • 1944-1971

Cofysgrifau Eglwys y Cricor, Llanfair Dyffryn Clwyd, gan gynnwys cofrestr bedyddiadau, 1944-1971, a tystysgrifau i gynnal priodasau yn y capel, 1959 a 1961.

Capel y Cricor (Llanfair Dyffryn Clwyd, Wales)

Papurau'n ymwneud ag Ysgol Gymraeg Aberystwyth

 • NLW ex 2044
 • file
 • 1939-1946

Papurau, 1939-46, yn ymdrin ag Ysgol Gymraeg Aberystwyth a sefydlwyd yn 1939, gan gynnwys llythyrau oddi wrth Syr Ifan ab Owen Edwards yn ymwneud yn bennaf â chynnal yr ysgol yn ariannol; cylchlythyrau a chofnodion cyfarfodydd llywodraethwyr yr ys...

Edwards, Ifan ab Owen, 1895-1970

Denbighshire documents,

 • NLW ex 2792.
 • file
 • 1876-1938.

Draft documents etc. concerning the establishment of a Trust for building St Asaph Grammar School, co. Denb., together with two coloured hand drawn plans of Penllan Farm where the school was built, 1876/7. Documents connected with restoration work...

Tystysgrif ordeiniad ac atgofion Capel y Dysteb a Chapel Coffa,

 • NLW MS 16712D.
 • file
 • [1903x1956] /

Tystysgrif ordeiniad, yn Saesneg, y Parchedig John Luther Thomas, dyddiedig 19 Awst 1903, ac atgofion teipysgrif gan John Luther Thomas, yng Nghymraeg, o Gapel Annibynwyr Seion (Capel y Dysteb), Conwy a'r Capel Coffa (Annibynwyr), Cyffordd Ll...

Thomas, J. Luther (John Luther), 1881-1970.

Cofrestr aelodau Capel Seion, Treforris,

 • NLW MS 16640B.
 • file
 • 1888-1900 /

Llyfr cofrestr aelodau Eglwys y Bedyddwyr yn Seion, Treforris, 1888-1900, yn llaw'r Parch. R[obert] Roberts (Meinydd) (ff. 1 verso-45). = A register of members of Seion Baptist Church, Morriston, 1888-1900, in the hand of the Rev. Robert Robe...

Roberts, R. (Robert), Meinydd, 1842-1900.

Canmlwyddiant y Wladfa,

 • NLW ex 2480.
 • file
 • 1961-1981.

Deunydd a grynhowyd gan John Roberts, trefnydd ac ysgrifennydd cyffredinol yr Eisteddfod Genedlaethol, yn ymwneud yn bennaf â dathlu canmlwyddiant y Wladfa yn 1965, gan gynnwys llythyrau at y rhoddwr am y 'bererindod i Batagonia' a drefn...

Results 1 to 20 of 48