Dangos 9743 canlyniad

Disgrifiad archifol
Archifau a Llawysgrifau LlGC Is-gyfres
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

Angharad Williams (née Jones)

Deunydd gan, ym meddiant neu'n ymwneud ag Angharad Williams (née Jones), mam Waldo Williams, gan gynnwys llyfr lloffion a gasglwyd ynghyd gan Angharad; llyfrau nodiadau yn llaw Angharad; cyfrifiadau a gwybodaeth achyddol yn ymwneud â theulu A...

Deunydd gan Waldo Williams

Deunydd gan Waldo Williams, un ai'n ddeunydd gwreiddiol yn ei law neu'n lungopïau o ddeunydd gwreiddiol, gan gynnwys barddoniaeth; rhyddiaith; deunydd darlithio/dysgu ar gyfer ysgolion haf a dosbarthiadau nos; nodiadau a wnaethpwyd gan W...

Deunydd yn ymwneud â Waldo Williams

Deunydd yn ymwneud â Waldo Williams, gan gynnwys peth o hanes ei ddyddiau ysgol, ei wrthodiad i dalu'r dreth incwm, a'i ddedfryd a'i garchariad o ganlyniad i hynny; ysgrifau coffa a theyrngedau a luniwyd iddo yn dilyn ei farwolaeth;...

Dilys Williams

Deunydd gan, at, ym meddiant neu'n ymwneud â Dilys Williams, chwaer ieuengaf Waldo Williams, gan gynnwys gohebiaeth at ac oddi wrth Dilys; amrywiol ddeunydd ym meddiant Dilys; a theyrnged i Dilys a gyhoeddwyd yn Y Cymro yn dilyn ei marwolaeth.

Gohebiaeth at Waldo Williams

Llythyrau a chardiau post wedi'u cyfeirio at Waldo Williams, yn bennaf oddi wrth aelodau o'i deulu, gan gynnwys ei wraig, Linda, a chan gyfeillion, gan gynnwys llythyrau a anfonwyd ato yn ei gystudd olaf yn Ysbyty Sant Thomas, Hwlffordd,...

Canlyniadau 1 i 20 o 9743