Showing 44 results

Archival description
Roberts, Kate, 1891-1985
Print preview View:

Ysgrifau a cherddi amrywiol

  • NLW Facs 983
  • file
  • 1928-1966

Llungopi o ddau draethawd mewn llawysgrif ar bynciau cerddorol o bosibl ar gyfer Cerddoriaeth Cymru, y naill yn dwyn y teitl 'Yr ymdaith gerddorol' gan Ben Bowen Thomas a'r llall yn dwyn y teitl 'Ceisio dysgu' gan Kate Roberts.Yn ogystal, mae copi o gerdd mewn llawysgrif gan Nansi Richards, a gyflwynwyd i'r Faner o bosibl, ynghyd â mân bethau yn ymwneud yn bennaf â Chymry Llundain megis bwydlen cinio Cymdeithas Ceredigion Llundain 1928.

Thomas, Ben Bowen, 1899-1977

The Island of Apples

The file comprises an incomplete typescript with some manuscript amendments, [1963], and correspondence, 1963-1966, 1968, 1971, including draft letters by Glyn Jones, relating to The Island of Apples (London, 1965), together with papers, 1990 and 1992-1994, pertaining to the revised edition (Cardiff, 1992). Most of the letters are from the literary agents, Laurence Pollinger Ltd, and publishers, J. M. Dent & Sons Ltd, and Gwyn Jones, Elwyn Evans, Kate Roberts, Belinda Humfrey and Roland Mathias are among the correspondents. Also included are related papers regarding the publication of the novel.

Jones, Gwyn, 1907-1999

Papurau J. Gwyn Griffiths

  • NLW ex 2337
  • file
  • 1948-1982

Papurau, 1948-1982, a gasglwyd ynghyd gan yr Athro J. Gwyn Griffiths, y mwyfarif yn lythyron yn ymwneud â chyhoeddiad a olygwyd ganddo ar D. J. Williams, Abergwaun. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Kate Roberts, Saunders Lewis, Lewis Valentine, D. Gwenallt Jones, Gwynfor Evans, Aneirin Talfan Davies a Bobi Jones. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys papurau yn ymwneud â Phlaid Cymru, gan gynnwys llyfr cofnodion, 1948-1958, Cangen Abertawe o'r Blaid, a phapurau amrywiol eraill.

Griffiths, John Gwyn

Obituaries

The file consists of a scrapbook of press cuttings, 1984-1992, of obituaries of Richard Burton, Emlyn Williams, Dr Kate Roberts, Sir Geraint Evans, Dylan Thomas, Ivor Novello and others prominent in Welsh literary, theatrical and musical circles.

Negeseuon triwyr y tân yn Llŷn,

Messages from Saunders Lewis, D. J. Williams and Lewis Valentine to the Welsh Nationalist Party newspaper Y Ddraig Goch, September 1937, following their release from prison after serving a sentence for the arson attack at the bombing-school at Penyberth; together with a note from Lewis Valentine to Morris T. Williams and his wife, Kate Roberts.

Saunders Lewis, D. J. Williams and Lewis Valentine.

Morris T. Williams libel action,

Letters, 1937, concerning a claim for damages by Morris T. Williams, managing director of Gwasg Gee, and his wife, Kate Roberts, against Periodical Press Ltd, following the allegedly defamatory reference to them in an article in the News Review, 21 January 1937, including two letters from I. D. Hooson and Caradog Prichard (ff. 12-14).

Morris T. Williams and Kate Roberts and others.

Llythyrau at E. Pryce Jones,

  • NLW MS 21749D.
  • File
  • 1951-1969.

Letters to the Reverend Edwin Pryce Jones from J. Glyn Davies (1) 1952, D. Gwenallt Jones (2) 1962 and 1969, R. Hopkin Morris (1) 1953, and Kate Roberts (2) 1951 and 1953.

Gwaith llenorion Cymraeg,

Autograph fair copies of 'Mewn Gward Ysbyty (Mr Michaeliones)' by E. Tegla Davies, 'Cathod mewn ocsiwn' by Kate Roberts, 'Ni Thawodd y Bytheiaid' by D. J. Williams, all published in Taliesin 1 (1961), and 'Darparu Yng Nghymru', an article by Saunders Lewis, with revision and sub-headings by Gwilym R. Jones, published in Baner ac Amserau Cymru, 5 June 1940, under the title 'Dylifiad Noddedigion i Gymru'.

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: David Butler, Rhydychen/Oxford; Gwennant Davies, Urdd Gobaith Cymru; Sephora Davies (Mrs S. O. Davies); R. T. Jenkins; Dr Ben G. Jones; D. Tecwyn Lloyd; J. Dyfnallt Owen; Dewi Watkin Powell (7); Kate Roberts (3); J. R. Lloyd Thomas, Llanbedr Pont Stephan/Lampeter.

Butler, David, 1924-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Cassie Davies; Dr Noelle Davies; Syr/Sir Ian Gilmour; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths; Gwyndaf (2); Dafydd Iwan; Dan Lyn James; Harri Pritchard Jones; Leopold Kohr; Derec Llwyd Morgan; Gerald R. Morgan; Kate Roberts; Dr Ceinwen H. Thomas; Gwilym R. Tilsley; Parch./Rev. Lewis Valentine; Urien Wiliam.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Trefor Beasley; Gwennant Davies, Urdd Gobaith Cymru; Dr Noelle Davies (5); T. I. Ellis (2); Meredydd Evans; William George; J. Gwyn Griffiths (7), Roparz Hemon (2); Saunders Lewis; Rhys Hopkin Morris; Delwyn Phillips; Kate Roberts (3); Mallt Williams.

Beasley, Trefor

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: E. G. Bowen; Cynog Dafis; Jenkin Alban Davies; John Davies; Dr Noelle Davies; Peter Garbett-Edwards; Syr/Sir Raymond Gower; Moses Griffith (2); Mathonwy Hughes; Syr/Sir Keith Joseph; Deulwyn Morgan; Dewi Watkin Powell (2); Alwyn D. Rees; Keidrych Rhys; Kate Roberts; Peter Thomas AS/MP; Sir Cennydd Treharne.

Bowen, E. G. (Emrys George), 1900-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Syr/Sir Goronwy Daniel; Aneirin Talfan Davies (2); Cassie Davies; J. Eirian Davies; Dr Noelle Davies; Meg Elis (later Dafydd); Raymond Garlick; Peter Hughes Griffiths (2); Dewi Watkin Powell (2); Alwyn D. Rees; Kate Roberts; Ned Thomas.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Dr David Butler, Rhydychen/Oxford; Hafina Clwyd; Cassie Davies; Geraint Talfan Davies; Dr Noëlle Davies; J. Gwyn Griffiths; Peter Hughes Griffiths (3); R. Geraint Gruffydd; Harri Pritchard Jones; Ieuan Wyn Jones; Jan Morris; Kate Roberts; Eurys Rowlands; George Thomas; Dafydd Wigley; J. E. Caerwyn Williams.

Butler, David, 1924-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Alun Oldfield-Davies (2); Cassie Davies (2); D. Hywel Davies; Gareth Alban Davies (3); Dr Noelle Davies (3); Huw T. Edwards (2); T. I. Ellis; J. Gwyn Griffiths (6); Mathonwy Hughes (2); Saunders Lewis; Geraint Morgan AS/MP; E. T. Nevin (2); Thomas Parry; Kate Roberts; Syr/Sir Wyn Roberts; Meic Stephens; David Gibson-Watt (2); Jac L. Williams; Gordon Wilson (3).

Oldfield-Davies, Alun, 1905-1988

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/includes letters from: Gwennant Davies (later Gillespie), Urdd Gobaith Cymru; Gwilym Prys Davies (3); Ithel Davies; Dr Noelle Davies (5), T. I. Ellis (13); William George; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths (2); T. Elwyn Griffiths; Mari Headley (Ellis) (3); A. O. H. Jarman; Dafydd Jenkins (3); Gwenallt; Rhys Hopkin Morris; J. Dyfnallt Owen; Thomas Parry; Iorwerth C. Peate; Delwyn Phillips; Dewi Watkin Powell (2); Mati Rees; Keidrych Rhys; Kate Roberts; Ben Bowen Thomas (2); Griffith John Williams.

Gillespie, Gwennant

Results 1 to 20 of 44