Print preview Close

Showing 3 results

Archival description
Arthur ap Gwynn, 1902-1987
Print preview View:

Barddoniaeth, etc. gan Isaac Jones a T. Gwynn Jones,

  • NLW MS 12625B.
  • File
  • [1885x1953] /

Thirteen exercise books, those numbered I-XII containing miscellaneous poetic and prose compositions (many in draft form), by, and in the hand of, Isaac Jones, Diserth, co. Flint [father of Thomas Gwynn Jones, professor of Welsh literature, University College of Wales, Aberystwyth]. The items include 'pryddestau' entitled 'Abel' (a draft and a more finished version, composed for competition at an eisteddfod at Blaenau Ffestiniog, 1891), 'Cartref', 'Y Nefoedd', and 'Naaman y Syriad' (draft) (composed for competition at eisteddfodau or literary festivals at Abergele, 1885, 1889, and 1890, respectively), and 'Y Croeshoeliad'; a draft of a romance in serial form called 'Teulu'r Groesffordd' (seven chapters completed, chapter 8 incomplete); a short story called 'Hywel Tudur yr Hendre'; a draft of the beginning of a novel to be called 'Teulu'r Hafod'; draft or final versions of short dissertations or essays on such topics as 'Geirwiredd' (for competition at an eisteddfod at Llanrwst, 1891), 'Cadwraeth y Sabbath yn ei berthynas a llwyddiant tymhorol' (incomplete), 'Y Ddeddf air Efengyl', 'Y Tair Gardd' (1922), 'Peryglon y Swydd i Ysbryd y Blaenor' (headed by a pencilled note, in another hand, reading 'Papyr a ddarllenwyd yn Nghymdeithasfa Caerlleon, gan Isaac Jones, Dyserth'), and 'Gwyrthiau'; an incomplete copy of a letter referring to tithe legislation, addressed to the editor of Y Faner; and other incomplete fragments. The note-book numbered XIII contains a copy of the poem by T. Gwynn Jones entitled 'Dyddiau y Parch. Richard Owen' [see Dyddiau y Parch. Richard Owen, gyda Chynyrchion Buddugol Ereill, gan Gwynvre ap Iwan a Gwilym Meredydd (Wyddgrug, 1891)]. This is probably the actual holograph copy of the poem, which, under the pseudonym 'Deigryn Hiraeth', T. Gwynn Jones submitted for competition at a literary festival held at Abergele, Christmas 1888. Included with the note-books are a holograph note from Mrs. S[arah] E[lin] Jones, sister of T. Gwynn Jones, undated, a holograph letter from Owen Jones, husband of the said Mrs. S. E. Jones, Diserth, [19]53, and a letter from the said Owen and S. E. Jones, Dyserth, [19]53, [all three to D. Gwenallt Jones, University College of Wales, Aberystwyth], and all relating to the note-books, which were being forwarded to the recipient. Included also are typescript notes compiled by, and bearing the initials of, A[rthur] ap G[wynn] [son of T. Gwynn Jones], listing, and commenting on, the contents of each individual note-book.

Jones, Isaac, Betws yn Rhos

Godre'r Berwyn

Llawysgrif wreiddiol Godre'r Berwyn (Caerdydd, 1953), atgofion bore oes o'i ieuenctid yn Llandrillo, gyda chywiriadau; llythyrau yn ymwneud รข'r cyhoeddi a'r gwerthiant oddi wrth Hughes a'i Fab, 1952-1961, gan gynnwys llythyrau oddi wrth Kate Roberts a Hugh Evans, Lerpwl, yn gwrthod cyhoeddi'r gyfrol; adolygiadau, 1953-1954, o'r llyfr, gan gynnwys sgript adolygiad Gwyn Erfyl (Jones), 1954, a ddarlledwyd gan y BBC. Ceir hefyd lythyrau'n canmol y gyfrol, 1952-1955, gan gynnwys rhai oddi wrth Arthur [ap Gwynn], J. Gwyn Griffiths, T. H. Parry-Williams, Cassie Davies (4), David Thomas, Thomas Jones, Dora Herbert Jones, R[obert] Richards (2), John Cecil-Williams, E. Tegla Davies (2) a D. R. Hughes (2).

Roberts, Kate, 1891-1985

Llythyrau, 1970-1975,

Ymhlith y gohebwyr mae Gwilym Prys Davies, Eirene White, Dr Emyr Wyn Jones, Iorwerth [Peate] (3), Llywelyn ap Gwynn, Rhys Davies, [R.] Geraint Gruffydd (2), Bobi Jones, Aneirin Talfan Davies, R. S. Thomas, T[homas] P[arry] (2), Glyn [Tegai Hughes], Kitty Idwal Jones, Idris [Foster] (3), Bedwyr Lewis Jones, Alun Talfan Davies, A. J. Sylvester (2), Mathonwy Hughes, Arthur [ap Gwynn] a Raymond Edwards.

Prys-Davies, Gwilym Prys Davies, Baron, 1923-2017