Showing 273 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales fonds Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Cofnodion yr Atlas Cymraeg

 • GB 0210 ATLASCYM
 • fonds
 • 1979-1984

Cofnodion gweithgor golygyddol yr Atlas Cymraeg, gan gynnwys drafftiau o destun yr Atlas wedi eu golygu, cofnodion cyfarfodydd, adroddiadau a gohebiaeth.

Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru.

Cofnodion Cylch y Pump ar Hugain, Lerpwl,

 • GB 0210 COFAIN
 • fonds
 • 1932-1981 /

Llyfrau cofnodion Cylch y Pump ar Hugain, Lerpwl,1932-1981, a braslun teipysgrif o hanes a thraddodiadau y gymdeithas = Minute books of Cylch y Pump ar Hugain, Liverpool, 1932-1981, and a typescript outline of the society's history and tradit...

Cylch y Pump ar Hugain.

Papurau Gwilym Bowyer,

 • GB 0210 GWILBOW
 • fonds
 • 1901-1967 /

Mae'r archif yn cynnwys papurau, 1924-1966, yn deillio o waith Gwilym Bowyer fel gweinidog, yn eu plith papurau'n ymwneud ag Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, 1924-1963, gohebiaeth a phapurau,1937-1966, ynghylch Coleg Bala-Bangor; papurau c. ...

Bowyer, Gwilym, 1906-1965

Papurau Meic Povey,

 • GB 0210 POVEY
 • fonds
 • 1966-2008 /

Papurau Meic Povey, 1966-2008, yn cynnwys sgriptiau, 1969-2007; llyfrau nodiadau, 1988-2005; astudiaethau o'i waith, 1988-[1999]; deunydd printiedig, 1968-2007; rhaglenni theatr, 1966-2008; a pheth gohebiaeth, 1968-2008. = Papers of Meic Pove...

Povey, Meic.

Cofnodion Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig,

 • GB 0210 CYHLLYFR
 • fonds
 • 1954-1984 /

Cofnodion Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig (the Union of Welsh Publishers and Booksellers), 1954-1984, yn cynnwys llyfr cofnodion, 1954-1970, a gohebiaeth a phapurau,1963-1984 = Records of Undeb Cyhoeddwyr a Llyfrwerthwyr Cymreig (the Unio...

Union of Welsh Publishers and Booksellers.

Papurau'r Athro Griffith John Williams

 • GB 0210 GJWILL
 • fonds
 • [16 gan., hwyr]-1979, gyda bylchau (crynhowyd 1911-1979)

Papurau'r Athro Griffith John Williams (1892-1963), Athro'r Gymraeg, Coleg Prifysgol Cymru, Caerdydd. Yn eu plith ceir ei ohebiaeth, 1911-1962, papurau personol, 1868-1963, cyhoeddiadau a phapurau ymchwil, [1911x1979], ynghyd â chasgliad...

Williams, G. J. (Griffith John)

CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Glanaman,

 • CMA: Capel Bethania, Glanaman.
 • fonds
 • 1843-2001.

Cofysgrifau Capel Bethania, Glanaman, 1843-2001, yn cynnwys llyfr ystadegau, 1909-1930; cofrestr bedyddiadau, 1843-1918; chwe chofrestr priodasau, 1928-2001; cofnodion ariannol, 1907-1955; a llyfr yr Ysgol Sul, 1924-1937. = Records of Bethania Cha...

CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Llanpumsaint,

 • CMA: Capel Bethel, Llanpumsaint.
 • fonds
 • 1935-2014.

Cofysgrifau Capel Bethel, Llanpumsaint, 1935-2014, yn cynnwys cofrestr genedigaethau, bedyddiadau a marwolaethau, 1950-2014; cofnodion ariannol, 1941-2013; a llyfr cofnodion, 1953-1958. = Records of Bethel Chapel, Llanpumsaint, 1935-2014, includin...

CMA: Cofysgrifau Capel Siloh, Porthyrhyd,

 • CMA: Capel Siloh, Porthyrhyd.
 • fonds
 • 1909-2004.

Cofysgrifau Capel Siloh, Porthyrhyd, 1909-2004, yn cynnwys llyfrau ystadegau, 1925-1937; a llyfr cyfrifon, 1909-2004. = Records of Siloh Chapel, Porthyrhyd, 1909-2004, including statistics, 1925-1937; and accounts, 1909-2004.

CMA: Cofysgrifau Capel Nazareth, Llwynhendy,

 • CMA: Capel Nazareth, Llwynhendy.
 • fonds
 • 2001-2014.

Cofysgrifau Capel Nazareth, Llwynhendy, sef cyfrifon, 2001-2014. = Records of Nazareth Chapel, Llwynhendy, consisting of accounts, 2001-2014.

CMA: Cofysgrifau Henaduriaeth Fflint,

 • CMA: Henaduriaeth Fflint.
 • fonds
 • 1948-2005.

Cofnodion Henaduriaeth Fflint, 1948-2005, ynghyd â Llawlyfr Cyfarfod Misol Methodistiaid Calfinaidd Sir Fflint (1923), yn cynnwys rhestr o'r Ysgrifenyddion. = Minutes of the Flint Presbytery, 1948-2005, together with a copy of Llawlyfr Cyfarf...

Cofnodion Cwmni'r Llan a'r Wasg Eglwysig Gymreig Cyf.,

 • GB 0210 CWMLAN
 • fonds
 • 1923-1960 /

Memorandwm ac Erthyglau'r Cwmni, 1923; cofnodion a phapurau gweinyddol eraill,1923-1960; papurau ariannol, 1946-1960; llyfrau llythyrau a gohebiaeth, 1945-1960; papurau personol a gohebiaeth T.I.Ellis,1944-1960; papurau personol J. Griffith J...

Llan and Welsh Church Press Company.

Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Severn Road, Canton, Caerdydd,

 • GB 0210 SEVURCH
 • fonds
 • 1868-1980 /

Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Severn Road, Caerdydd,1868-1980, yn cynnwys adroddiadau blynyddol, 1914-1979; llyfrau cofnodion, 1868-1979; cyfriflyfrau, 1877-1979; a chofrestri yr Ysgol Sul, 1888-1980 = Records of the Severn Road Congregational Ch...

Eglwys Gynulleidfaol Severn Road (Cardiff, Wales).

Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Bethesda, Tywyn,

 • GB 0210 BETWYN
 • fonds
 • 1809-1957 /

Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Bethesda, Tywyn, sir Feirionnydd, 1809-1957; yn cynnwys adroddiadau blynyddol,1898-1957; cofrestr bedyddiadau a phriodasau,1809-1904; llyfrau cyfrifon, 1878-1915; llyfrau cofnodion, 1891-1914; llyfrau'r casgliad...

Capel Bethesda (Tywyn, Wales)

Papurau Annie J. Parry,

 • GB 0210 ANNJRRY
 • fonds
 • 1874-1907 /

Papurau'n ymwneud â gyrfa academaidd Annie Julian Parry, 1906-1934, a'i gwaith fel athrawes, a phapurau'n ymwneud â'i rhieni, 1874-1907 = Papers relating to the academic career and to the work as a school teacher of Annie Julia...

Parry, Annie Julian, 1889-1972.

Papurau Cymdeithas Emynau Cymru,

 • GB 0210 CYMNAU
 • fonds
 • 1971-1979 /

Gohebiaeth, 1972-1979; cofnodion y cyfarfodydd cyffredinol blynyddol, 1973-1979; rhestri aelodau, 1972-1974; cofnodion archebion a thaliadau, 1971-1979; deunydd printiedig, yn cynnwys copi o Bwletin, 1973-1976; a thorion papur newydd,1973-1978 = C...

Cymdeithas Emynau Cymru.

Papurau'r Parch. Dan Jones,

 • GB 0210 DANJONES
 • fonds
 • [20 gan., canol], /

Papurau'r Parch. Dan Jones, [20 gan., canol], yn cynnwys pregethau a nodiadau'n ymwneud â phregethau. = Papers of the Rev. Dan Jones, [mid-20 cent.], comprising sermons and notes relating to sermons.

Jones, Dan, 1900-1973.

Papurau Gŵyl Geltaidd Aberystwyth,

 • GB 0210 GWYYTH
 • fonds
 • 1978-1982 /

Papers, 1978-1982, of the Aberystwyth Celtic Festival Committee (Pwyllgor Gwyl Geltaidd Aberystwyth), comprising minutes, 1978-1982; correspondence, 1979-1982; newspaper cuttings, 1979-1982; committee members address book, [1978x1982]; programmes,...

Gwyl Geltaidd Aberystwyth.

Papurau yr Ymgyrch Newydd yng Nghymru,

 • GB 0210 YMGMRU
 • fonds
 • 1944-1983 /

Gohebiaeth a phapurau eraill,1944-1952, 1974,1982-1983, yn ymwneud â gweinyddiad y mudiad a'i ymgyrchoedd; copïau o adroddiadau, erthyglau a chylchlythyron, [1944x1952]; a phamffledi a thorion papur newydd, [1944x1952] = Correspondence and ot...

Ymgyrch Newydd yng Nghymru (Missionary movement)

Papurau Preifateiddio Dŵr Cymru,

 • GB 0210 DWRMRU
 • fonds
 • 1989 /

Papurau'n ymwneud â phreifateiddio Dŵr Cymru, 1989, yn cynnwys ffurflenni cais am gyfranddaliadau; cylchlythyrau; llyfrynnau gwybodaeth; canllawiau cofrestru; datganiadau i'r wasg a deunydd cyhoeddusrwydd. = Papers relating to the privat...

Welsh Water Authority.

Results 21 to 40 of 273